JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 146 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ASSISTANT HR MANAGER (ฝ่ายบุคคล)รับสมัครด่วน !
- สรรหาบุคลากรและวางแผนอัตรากำลัง - ดูแล/จัดการให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและกฏระเบียบของทางบริษัทฯ - จัดทำฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ประเมินการปฏิบัติงาน เงินเดือน การขาด/ลา/มา/ส...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
22 พ.ค. 62
2 . Marketingรับสมัครด่วน !
1.กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดค...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000 บาท
22 พ.ค. 62
3 . Front Office Managerรับสมัครด่วน !
1.ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร เช่น ส่วนกลาง ห้องพัก 2.ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น แม่บ้าน รปภ 3.ต้อนรับลูกค้าและดูแลเอกสารสัญญาการเช่าห้องพัก 4.ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ต่างๆท...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของชุดเอกสารรับ-จ่าย - ดูแลจัดการและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นทำใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท - ดูงบการเงิน...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+incentive
22 พ.ค. 62
5 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมและติดตั้งระบบบำบัดนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง - ตรวจเช็คให้คำปรึกษา ดูแลและควบคุมระบบบำบัดนํ้าเสีย - ติดต่อซัพพลายเออร์ต่างๆ ประมาณราคาและควบคมงานผู้รับเหมา - ออกแบบระบบบำบัดนํ้าเส...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 25,000- 30,000
22 พ.ค. 62
6 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบไฟฟ้า& เครื่องจักรกล - ซ่อมบำรุงไฟฟ้า & เครื่องจักร ที่อยู่ภายในโรงงาน - ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน รายได้ 18,000++
22 พ.ค. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข ซ่อมแซม และการทำงานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา • ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย • ทำงาน 5 วัน หยุด 2วัน แ...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
22 พ.ค. 62
8 . PC/BA พนักงานแนะนำสินค้า
- ให้ข้อมูลลูกค้าที่มาสอบถามข้อมูล - รักงานขายและงานบริการ - สามารถเชียร์ขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าได้ - ดูแลพื้นที่ขายที่ได้รับผิดชอบ - สถานที่ทำงานร้าน Watson

บริษัท กราเซียสอินเทนชั่น จำกัด
ไม่จำกัด จำนวน
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
22 พ.ค. 62
9 . ธุรการประสานงาน
- ดูแลงานด้านเอกสารทั่วไป - ติดต่อประสานงานกับทางแผนกต่างๆขององค์กร - ทำแบบฟอร์มต่างๆโดยใช้ Microsoft office ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กราเซียสอินเทนชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-17,000
22 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1 ติดต่อลูกค้าเพื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่อง 2 ไปหาลูกค้าเพื่อทำการ Preventive Maintenance 3 ดูแลเครื่องมือของทางบริษัท ตามความเหมาะสม 4 ช่วยทีมขายในการประกอบเครื่องติดตั้งเครื่อง เพื่อการทดล...

บริษัท อินสไปร์ อีเทอร์นิตี้ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 30,000 ขึ้นกับประสบการณ์
22 พ.ค. 62
11 . Sale Representative ยาและ เครื่องมือแพทย์ ในคลินิกความงาม
1.รับผิดชอบต่อยอดขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.นำเสนอสินค้าและสาธิตการใช้สินค้า 3.ดูแลหลังการขายอย่างมืออาชีพ 4.ประสานงาน และดำเนินงานร่วมกับส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในบริษัทหรือกับคู่ค้าภายนอก เพ...

บริษัท อินสไปร์ อีเทอร์นิตี้ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 + commission 15,000 - 30,000 ++
22 พ.ค. 62
12 . Web developer
หน้าที่ทำงาน - ออกแบบและพัฒนา website ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนา website ตามความเหมาะสม - ประสานงานกับ Programmer ท่านอื่นๆ ในการทำงานเพื่อให้ได้ผลดีท...

บริษัท อินสไปร์ อีเทอร์นิตี้ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000
22 พ.ค. 62
13 . Senior Marketing Strategy and Business Development
- วิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์การตลาด - พัฒนารูปแบบการดำเนินงานการตลาดให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ - พัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมทางการตลาด

บริษัท วี บาย เดอะ เบรน จำกัด ( WE BY THE BRAIN )
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-50,000
22 พ.ค. 62
14 . พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลบัญชีเข้าระบบ Express ของบริษัทฯ - ออกใบเสร็จใบหัก ณ ที่จ่าย - ออกเช็ค ปริ้นเช็ค - ดำเนินการงานด้านเอกสารการเงินต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
22 พ.ค. 62
15 . IT Support (Security Operation)รับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่ตำแหน่ง " IT Network Security " ปฏิบัติงานเป็นกะงาน ( 15 - 16 วันต่อเดือน ) --------- ยินดีรับผู้ที่สนใจ มีพื้นฐานและพร้อมเรียนรู้เพิ่ม สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว ---------------- ปฏิบัติ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 24,000
22 พ.ค. 62
16 . Accountant (AR/AP)
Responsibilities of Account Receivable: •Responsible for billing, credit controlling and collection management and reconciliation. •Communicates regularly with Project Manager and PMT team to ensur...

บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
17 . Manager - Finance & Accounting
•Managing overall AP, AR & Finance team. •Reviewing and verifying all day-to-day accounting transaction; ensuring that transactions are captured in the proper accounts as specified in the policies. ...

บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 60,000 - 75,000
22 พ.ค. 62
18 . Payroll Officer
1. คำนวณเงินเดือน และภาษีของของพนังงานรายเดือน และพนักงานผู้รับเหมา 2. งานประกันสังคม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. จัดเก็บและเตรียมเอกสารสัญญาจ้างงาน และเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการจ้างงาน

บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
19 . พนักงานขาย Bakery (มีIncentiveและโบนัส) ประจำThe Mall งามวงศ์วาน โทร 092-2465696รับสมัครด่วน !
1.ศึกษารายละเอียดของสินค้าเพื่อแนะนำสินค้าภายในร้านให้กับลูกค้า 2.จัดสินค้าลงกล่อง packaging เมื่อเกิดการขาย 3.จัดวางสินค้าก่อนเวลาบริการ และ เก็บสินค้าภายในร้านหลังเวลาบริการ 4.รับผิดชอบการจัดเก็...

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ( The mall บางแค )
10 อัตรา
เงินเดือน 14,000-16,000
22 พ.ค. 62
20 . Bakery Chef (มี Incentive และ โบนัส) ประจำ The Mall งามวงศ์วาน โทร 092-2465696รับสมัครด่วน !
1.ศึกษารายละเอียดของสินค้าเพื่อแนะนำสินค้าภายในร้านให้กับลูกค้า 2.ประสานงานกับ supplier ในเรื่องของการสั่งและรับสินค้าหน้าร้าน 3.วางแผนการสั่งซื้อสินค้าและการบริหาร stock ในสาขา 4.อบขนมหน้างาน พร...

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ( The mall บางแค )
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
22 พ.ค. 62
 พบ 146 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ