JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 596 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายคอร์สเรียนออนไลน์ รายได้รวม 50,000+++Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
26 พ.ค. 62
2 . งานขายคอร์สเรียน รายได้รวม 50,000++Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000 - 30,000 (ยังไม่รวมค่าคอมฯ)
26 พ.ค. 62
3 . พนักงานขายเขตสาทรรายได้รวม 50,000 (มีฐานเงินเดือน+ค่าคอมมิชชัน)Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้ ไม่มีประสบการณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 30,000-50,000++ (รวมค่าคอมมิชชัน)
26 พ.ค. 62
4 . งานขายคอร์สเรียนออนไลน์(ม6 ขึ้นไป)Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000 - 30,000 (ยังไม่รวมค่าคอมฯ)รายได้รวม 50,000++
26 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายUrgently Required !
-ดูแลและจัดการเอกสาร ตามแนวทางและกระบวนการทางกฎหมาย -แก้ไขปัญหาในด้านเนื้อหาของเอกสารให้ถูกต้อง -ให้คำแนะนำเรื่องกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากหนี้สินและข้อพิพาท -ประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐ...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 18,000-20,000บาท
26 พ.ค. 62
6 . พนักงานขายรายได้รวม 30,000-50,000++ (พิจารณาเด็กจบใหม่)Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000-30,000 บาท (ต่อรองได้)
26 พ.ค. 62
7 . Account Executive ฝ่ายประสานงาน รายได้รวม 27,000++Urgently Required !
- นำเสนองานให้กับอาจารย์ภายนอก เพื่อให้อาจารย์มาร่วมงานกับ TOPICA - ประสานงานกับอาจารย์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสม - ประสานงานกับแผนกต่างๆ เช่น แผนกการผลิต,หน่วยงานภายนอก,อาจารย์ ...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 17,000-25,000 บาท (ต่อรองได้)
26 พ.ค. 62
8 . พนักงานขาย รายได้ 30,000-50,000++Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 30,000-50,000++ (รวมค่าคอมมิชชัน)
26 พ.ค. 62
9 . IT Helpdesk/SupportUrgently Required !
รายละเอียดเบื้องต้น -รายได้รวมต่อเดือน 27,000-35,000++ บาท -เทรนงานต่างประเทศ 3-6 เดือน -มีเงินสนับสนุนค่าที่พัก ค่าทำงานต่างประเทศ -ทำงานเป็นกะ 7.30-16.00น. หรือ 16.00-23.50น. -ค่าล่วงเวลา 200% ...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท/ต่อรองได้
26 พ.ค. 62
10 . Education Advisor (เจ้าหน้าที่ดูแลผู้เรียน)Urgently Required !
- พูดคุยโดยตรงกับผู้เรียนคนไทยในการสนับสนุนทางด้านวิชาการและการเรียนรู้ของนักเรียนตามแผนของบริษัท TOPICA - ให้คำปรึกษาและติดตามนักเรียนหลายร้อยคน เพื่อให้แรงจูงใจในการเรียนและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
26 พ.ค. 62
11 . Accounting Officer(AP) ปฏิบัติงานอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ติด BTSช่องนนทรี ด่วน!!!
- ดูแลด้าน AP (Account Payable)  สำหรับพนักงานภายใน เช่น เคลมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งใน และ ต่างประเทศเป็นต้น - ดูแลเจ้าหนี้ภายนอก ในกรณีค่าใช้จ่ายทั่วไป - รับ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 24,000 - 26,000 บาท
26 พ.ค. 62
12 . พนักงานติดตามหนี้และบังคับคดี
- บริหารจัดการลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนและฟ้องร้องบังคับคดี - กำกับดูแลบริษัทภายนอกในการติดตามหนี้และฟ้องร้องบังคับคดี - ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการทางกฎหมายและบังคับคดี

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
26 พ.ค. 62
13 . หัวหน้าส่วนงานรีไฟแนนช์
- กำกับดูแลการทำงานของทีมรีไฟแนนช์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นิสสัน - ให้คำแนะนำลูกค้าที่เข้าโครงการรีไฟแนนช์ - ตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์การพิจารณาของทีมงาน ก่อนส่งจดหมายเชิญชวนลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอน...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
26 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่รีไฟแนนช์
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการรีไฟแนนช์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นิสสัน - ตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาเครดิต และออกจดหมายเชิญชวนลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอนของการอนุมัติรีไฟแนนช์ - จัดทำข้อมูลสัญญาเช่าซื้อ...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
26 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
•ดูแลและติดตามบัญชีกับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวดระหว่าง 1-29 วัน ทางโทรศัพท์ •ให้คำแนะนำและบริการพร้อมทั้งแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่างวดค้างชำระให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง •เสนอแนวทางการชำระค่างวดแก่ลูกค้า เพ...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
26 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา (ติด BTS พระโขนง)
- ให้คำปรึกษาในการดูแลผิวและแนะนำการรักษา - สนับสนุนการให้บริการทรีทเมนท์ผิวหน้า - รับผิดชอบและสนับสนุนเป้าหมายรวมของทีม - ดูแลความพร้อมของส่วนที่รับผิดชอบ

พุทธรักษา เอสเธติค
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
26 พ.ค. 62
17 . ช่างประจำอาคาร/ช่างประจำอาคารอาวุโสรับสมัครด่วน !
- ดูแล ควบคุมการใช้งาน และบำรุงรักษางานระบบต่าง ๆในอาคารสูง ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 25,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์ มีค่าอาหาร 900 บาท/เดือน เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน
26 พ.ค. 62
18 . พนักงานขาย ประจำคลินิก รายได้ 20,000-50,000 บาท
- หน้าที่รับผิดชอบ ให้คำแนะนำคนที่สนใจ ผ่านช่องทาง facebook , line - ดูแล และ ติดตามคนไข้ หลังการทำ - วันหยุด เดือนละ 6 วัน สามารถเลือกหยุดได้ - เวลาทำงาน 10:30-19:30 ใกล้ BTS ปุณณวิถี เดินบน skyw...

บริษัท อินซ์ เมดิคอล จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน 18,000++ (รวมค่าคอมมิชชั่นแล้วประมาณ 20,000-50,000 บาท) การันตีรายได้ 20,000 บาท
26 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HR & Payroll Officer)
1.รับผิดชอบงาน Payroll ทั้งระบบ จัดทำเงินเดือนพนักงาน ค่าคอมมิชชั่นพนักงาน 2.คำนวนโอทีพนักงาน 3.ตรวจเช็คสถิติขาด ลา มาสายของพนักงาน 4.นำส่งข้อมูลเงินสมทบภาษีและประกันสังคมประจำเดือน 5.สรุปรายงาน P...

บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
20 . ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายขาย Mazda สาขาลุมพินี (ติด MRT) และ สาขาหัวหมาก (แยกลำสาลี)
1.รักษาความพึงพอใจของลูกค้ารถใหม่หลังส่งมอบรถยนต์ 2.ทำกิจกรรม CRM เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและรักษาลูกค้าเก่า 3.ประสานงานภายในและภายนอก 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
เงินเดือน 20,000 - 23,000 บาท (รายได้รวมต่อเดือน)
26 พ.ค. 62
 พบ 596 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ