JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 123 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี เพรชเกษม
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน - กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500 บาท
21 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา ทีสแควร์ตั้งฮั่วเส็งรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในร้าน - วางแผนการสั่งวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของร้าน - อบรม สอนงานพนักงานภายในร้าน

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
เงินเดือน 15,000 บาท
21 พ.ค. 62
3 . พนักงานขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี เพรชเกษม
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
21 พ.ค. 62
4 . System EngineerUrgently Required !
- รับผิดชอบติดตั้งโปรแกรม,อุปกรณ์,ฐานข้อมูล และระบบเชื่อมต่อเครือข่ายให้กับลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ - ดูแลอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของภายในบริษัทให้ใช้งานได้ดี เช่นแสกนไวรัส อัพเดทโปรแกรมใหม่ๆ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
21 พ.ค. 62
5 . พนักงานบริการหลังการขายด้านผู้ชำนาญการโปรแกรมระบบเงินเดือน(HRM Support) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบวางระบบ และฝึกอบรมให้ลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ - ให้คำปรึกษา , ทดสอบโปรแกรม

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
21 พ.ค. 62
6 . ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายขาย รับสมัครด่วน !
 กำหนดกลยุทธ์แผนงานของฝ่ายขาย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท  วางแผน ควบคุม ดูแล เป้าขายของฝ่ายให้ตรงตามเป้าหมาย  วางแผน ควบคุม ดูแล วิเคราะห์งานขายและปรับปรุงให้ทีมขายทำงานได้ตามเป้าห...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
21 พ.ค. 62
7 . Digital Media Marketingรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้าน Digital Media Marketing ทั้งหมด ทั้งในส่วนของ Website,Social Media, Promotion ต่างๆ ทำกิจกกรรมการตลาด Online ดุแลเว็ปไซต์องค์กร แก้ไขปรับปรุง อัพเดทข้อมูลต่างๆ ให้น่าสนใจและเข้าถึงข...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
8 . Programmer & System Analystรับสมัครด่วน !
Programmer 1.เขียนและพัฒนาโปรแกรมผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.พัฒนาโปรแกรมทางด้าน Android และ IOS 3.รับผิดชอบงานด้านพัฒนาโปรแกรมบน Web,ทดสอบโปรแกรม,จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง System Analyst 1.รับผิดชอบสำ...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
21 พ.ค. 62
9 . เจ้่าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายการบัญชีด้านรับ - บันทึกบัญชีลูกหนี้ในเครือบริษัทที่ดูแลและติดตามเงินจากลูกหนี้ - การจัดเตรียมจัดเก็บเอกสารทางบัญชีที่ต้องรับผิดชอบ - ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
เงินเดือน 20,000 - 22,000 บาท
21 พ.ค. 62
10 . ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ด่วน! ,ครูสอนกิจกรรมเด็กเล็ก(Full-time,Part-time)รับสมัครด่วน !
1.สอนพิเศษในระดับชั้นอนุบาล 2 - ม.6 ในรายวิชาที่สมัคร ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสมาร์ทเบรน 2.สอนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่านกิจกรรมบูรณาการ 3.ผ่านสัมภาษณ์งาน เริ่มงานได้ทันที ติดต่...

โรงเรียนคณิตวิเคราะห์เเมทไฟเตอร์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
11 . พนักงานฝ่ายเกษตรและที่ดิน
-รับเรื่องจากเจ้าของโดยตรงและปฏิบัติตามได้ -ติดต่อหน่วยราชการเกี่ยวกับที่ดิน -เป็นตัวแทนเจ้าของในการซื้อขายที่ดินและการเจรจาต่างๆ

Vong Chai CO., LTD.
เงินเดือน 15,000-25,000
21 พ.ค. 62
12 . ผู้ช่วยแผนกตรวจสอบเอกสาร
- เป็นผู้ช่วยแผนกตรวจสอบ - ตรวจสอบระบบISOทั่วไปของสำนักงานและโรงงานภายในบริษัท - ตรวจสอบมาตรฐานทั่วไปของสำนักงานและโรงงาน - เป็นตัวแทนผู้บริหารเพื่อไปตรวจมาตรฐานตามโรงงานต่างๆ

Vong Chai CO., LTD.
เงินเดือน 14,000-25,000
21 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกรับสมัครด่วน !
งานออกแบบป้าย สื่อ สิ่งพิมพ์ และงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ภายใต้รูปแบบอัตลักษณ์ขององค์กร

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เงินเดือน 13,000 - 25,000 บาท
21 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่อนุรักษ์รับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาและซ่อมแซมวัตถุ - จัดเตรียมวัตถุเพื่อจัดแสดง และการเก็บวัตถุหลังจัดนิทรรศการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
21 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า
รายละเอียดงาน 1. ควบคุมสต๊อกสินค้า 2. ตรวจนับสินค้า เข้า - ออก และสินค้าคงเหลือ 3. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า เข้า - ออก 4. ประสานงานภายในองค์กร

บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ สตีล (อึ้งเชียงหมง) จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 14,000 บาท
21 พ.ค. 62
16 . Building Manager
- Overseas all operations of the estate. - Respond to clients’ needs, ensuring that administrative and building technical staff resolve problem promptly. Ensure that services are provided in complia...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ประจำสุขุมวิท 13 )
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกียวข้องกับผู้บังคับบัญชา - งานด้านเอกสารและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - จัดตารางการประชุม , นัดหมายการประชุมตามคำสั่งของผู้บริหาร - งานธุรการเอกสารอื่น ๆ

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
18 . Internal Audit
- เข้าดำเนินการตรวจสอบและจัดทำสรุปขั้นตอนการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดำเนินการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน,การตรวจสอบระบบบัญชีและการเ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
19 . หัวหน้าซ่อมบำรุง (ประจำเพชรเกษม)
- ควบคุมดูแลระบบงานอาคารสถานที่ ในทุกๆด้าน - มีความรู้และชำนาญการในด้าน ไฟฟ้า,ประปา (งานสาธารณูปโภค) - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและช่างติดตั้งได้ดี - เข้าใจระบบโครงสร้างอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
20 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี,การเงินและจัดซื้อ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร -ตรวจสอบ วางแผนการรายงานทางบัญชี การเงินลภาษีอากร ฯลฯ ตามระเบียบข้อกำหนดตามกฏหมาย ภายในเวลาที่กำหนด -วางแผนและควบค...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
 พบ 123 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ