JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักเคมี/Chemist (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน / มีนบุรี)
- รับผิดชอบการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเคลือบโค้ทติ้ง และหมึกพิมพ์กราเวียร์ - แก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้คำแนะนำการใช้งานแก่ลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบ...

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน/มีนบุรี)
- รับผิดชอบการวางแผนสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบให้ทันความต้องการของผู้ใช้ - ดูแลและรับผิดชอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ - ติดต่อและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
3 . Accounting & Finance Manager
* Performs full accounting activities (month-end and year-end procedures, general accounting function) in accordance with accounting procedures and standard and ensures that such activities are comply...

บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- บันทึกรายการซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน - กระทบยอดคงเหลือ ของรายการบัญชีแยกประเภทต่างๆ - จัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชี - จัดเตรียมเอกสารให้ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
5 . ช่างเทคนิค (Auto Cad)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการออกแบบ / แก้ไข / ปรับเปลี่ยน /ประตู-หน้าต่าง-มุ้ง ให้กับลูกค้าหลังการขาย - สารมารถใช้โปรแกรม Auto Cad ในการออกแบบได้

บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ ซ่อมบำรุง (ประจำสาขา สุวินทวงศ์)
1. ควบคุม ดูแลบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในบริษัททั้งหมด 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและงานซ่อมบำรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สยามนิสสัน มหานคร จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
22 พ.ค. 62
7 . ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำ สาขาตลาดไท)
- ประสานงานติดต่อกับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการการซื้อ - ขายรถยนต์และซ่อมบำรุงรถยนต์ในศูนย์บริการ - แจ้งข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัท - สาขาที่รับสมัครเป็นสาขาที่กำลังดำเนินการเปิดกิจกา...

บริษัท สยามนิสสัน มหานคร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 พ.ค. 62
8 . Accounting Staff
ปฏิบัติงานในหน่วยงานบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ - จัดทำเอกสารทางบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - อื่นๆ

บริษัท เรดิคอน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
9 . Engineering Staff
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ดังนี้ :- - Design Engineer - QA/QC - Production - IT - Maintenance & Build Machine (งานซ่อมบำรุง,งานสร้างเครื่องจักร) - Others (อื่น ๆ ตามความ...

บริษัท เรดิคอน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
10 . Ghaphic design
1.ออกแบเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ของบริษัทและอัปเดทฟิเจอร์ใหม่ๆ 2.ตัดต่อวิดีโอและจัดทำ Animation ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์-วันนักขัตฤกษ์13วัน

Thanapand Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์การทำงาน,ตามที่ตกลง
22 พ.ค. 62
11 . ธุรการทั่วไป
1.คีย์เอกสารข้อมูลต่างๆ 2.ประสานงานทั่วไป 3.งานธุรการภายในสำนักงาน 4.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์-วันนักขัตฤกษ์13วัน

Thanapand Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์การทำงาน,ตามที่ตกลง
22 พ.ค. 62
12 . วิศวกร/ช่างเทคนิค
-เขียนแบบ Autocad และ CAD-CAM -อ่านแบบ แก้แบบได้ -ควบคุมใช้งานเครื่อง CNC -ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย -ใช้งานเครื่องกลึง ,มิลลิ่งได้

บริษัท ลอยัลแพค จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ช่างพิมพ์ Digital Printing
รายละเอียดงาน 1.ควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อผลิตงานให้ได้ตามแผนการผลิตอย่างมีคุณภาพ 2.ดูแล บำรุง รักษา ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ 3.เตรียมงานพิมพ์และตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด 4.รับผิดช...

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส
- บริหาร ควบคุม ดูแลทีมงานฝ่ายขาย - บริหารยอดขายรวมให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนและวางกลยุทธ์ กระตุ้นยอดขาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
15 . IT Support
- บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการสื่อสารภายในองค์กร - แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดจากการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน - จัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารส...

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
16 . พนักงานฝ่ายขาย E-Commerce
- รับผิดชอบงานขายด้าน E-Commerce - รวบรวมสรุปยอดขายและใบสั่งซื้อ - สามารถกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด - ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อของ Website ต่างๆ - หาช่องทางการขายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น - สามาร...

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส
1. ดำเนินการสำรวจความต้องการหรือจำเป็นในการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ 2. จัดทำแผนการฝึกอบรมและดำเนินการตามแผนการฝึกอบรมที่ผ่านการอนุมัติ 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการฝึกอ...

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี 2. เปิดบิล 3. จัดเก็บเอกสาร 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
19 . Asst. Product Manager / Product Manager
รับผิดชอบงานในส่วนงานการตลาด กำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ กำหนดแผนปฏิบัติการทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข...

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
20 . Key Account Executive
วางแผน วางกลยุทธ์ บริหารการขาย ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade รับผิดชอบเป้ายอดขายตามนโยบายบริษัท สามารถเจรจาต่อรองภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี นำเสนอขายสินค้าพร้อมปิดการขาย ดูแลลูกค้าเก่าและสามารถหาลูกค...

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ