JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 574 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายคอร์สเรียนออนไลน์ รายได้รวม 50,000+++Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
26 พ.ค. 62
2 . งานขายคอร์สเรียน รายได้รวม 50,000++Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000 - 30,000 (ยังไม่รวมค่าคอมฯ)
26 พ.ค. 62
3 . พนักงานขายเขตสาทรรายได้รวม 50,000 (มีฐานเงินเดือน+ค่าคอมมิชชัน)Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้ ไม่มีประสบการณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 30,000-50,000++ (รวมค่าคอมมิชชัน)
26 พ.ค. 62
4 . งานขายคอร์สเรียนออนไลน์(ม6 ขึ้นไป)Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000 - 30,000 (ยังไม่รวมค่าคอมฯ)รายได้รวม 50,000++
26 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายUrgently Required !
-ดูแลและจัดการเอกสาร ตามแนวทางและกระบวนการทางกฎหมาย -แก้ไขปัญหาในด้านเนื้อหาของเอกสารให้ถูกต้อง -ให้คำแนะนำเรื่องกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากหนี้สินและข้อพิพาท -ประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐ...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 18,000-20,000บาท
26 พ.ค. 62
6 . พนักงานขายรายได้รวม 30,000-50,000++ (พิจารณาเด็กจบใหม่)Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000-30,000 บาท (ต่อรองได้)
26 พ.ค. 62
7 . Account Executive ฝ่ายประสานงาน รายได้รวม 27,000++Urgently Required !
- นำเสนองานให้กับอาจารย์ภายนอก เพื่อให้อาจารย์มาร่วมงานกับ TOPICA - ประสานงานกับอาจารย์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสม - ประสานงานกับแผนกต่างๆ เช่น แผนกการผลิต,หน่วยงานภายนอก,อาจารย์ ...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 17,000-25,000 บาท (ต่อรองได้)
26 พ.ค. 62
8 . พนักงานขาย รายได้ 30,000-50,000++Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 30,000-50,000++ (รวมค่าคอมมิชชัน)
26 พ.ค. 62
9 . IT Helpdesk/SupportUrgently Required !
รายละเอียดเบื้องต้น -รายได้รวมต่อเดือน 27,000-35,000++ บาท -เทรนงานต่างประเทศ 3-6 เดือน -มีเงินสนับสนุนค่าที่พัก ค่าทำงานต่างประเทศ -ทำงานเป็นกะ 7.30-16.00น. หรือ 16.00-23.50น. -ค่าล่วงเวลา 200% ...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท/ต่อรองได้
26 พ.ค. 62
10 . Education Advisor (เจ้าหน้าที่ดูแลผู้เรียน)Urgently Required !
- พูดคุยโดยตรงกับผู้เรียนคนไทยในการสนับสนุนทางด้านวิชาการและการเรียนรู้ของนักเรียนตามแผนของบริษัท TOPICA - ให้คำปรึกษาและติดตามนักเรียนหลายร้อยคน เพื่อให้แรงจูงใจในการเรียนและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
26 พ.ค. 62
11 . Accounting Officer(AP) ปฏิบัติงานอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ติด BTSช่องนนทรี ด่วน!!!
- ดูแลด้าน AP (Account Payable)  สำหรับพนักงานภายใน เช่น เคลมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งใน และ ต่างประเทศเป็นต้น - ดูแลเจ้าหนี้ภายนอก ในกรณีค่าใช้จ่ายทั่วไป - รับ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 24,000 - 26,000 บาท
26 พ.ค. 62
12 . พนักงานติดตามหนี้และบังคับคดี
- บริหารจัดการลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนและฟ้องร้องบังคับคดี - กำกับดูแลบริษัทภายนอกในการติดตามหนี้และฟ้องร้องบังคับคดี - ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการทางกฎหมายและบังคับคดี

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
26 พ.ค. 62
13 . หัวหน้าส่วนงานรีไฟแนนช์
- กำกับดูแลการทำงานของทีมรีไฟแนนช์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นิสสัน - ให้คำแนะนำลูกค้าที่เข้าโครงการรีไฟแนนช์ - ตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์การพิจารณาของทีมงาน ก่อนส่งจดหมายเชิญชวนลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอน...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
26 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่รีไฟแนนช์
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการรีไฟแนนช์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นิสสัน - ตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาเครดิต และออกจดหมายเชิญชวนลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอนของการอนุมัติรีไฟแนนช์ - จัดทำข้อมูลสัญญาเช่าซื้อ...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
26 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
•ดูแลและติดตามบัญชีกับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวดระหว่าง 1-29 วัน ทางโทรศัพท์ •ให้คำแนะนำและบริการพร้อมทั้งแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่างวดค้างชำระให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง •เสนอแนวทางการชำระค่างวดแก่ลูกค้า เพ...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
26 พ.ค. 62
16 . Export Sales Representative
1.เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ารายหลักต่างประเทศ กลุ่ม ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนม่า เป็นต้น 2.สร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เข้าเยี่ยมลูกค้า แก้ไข้ปัญหาและวางแผนธุรกิจร่วมกัน 3.รวบรวมและวิเคราะห...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1.จัดซื้อและจัดหาสินค้าวัตถุดิบและอื่นๆทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 2.ติดต่อ supplier เกี่ยวกับเอกสารนำเข้าและติดต่อ shipping เพื่อนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศ 3.ติดตามการส่งของจาก supplier และการเคลมส...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อสินค้าของในส่วนสำนักงาน และโรงงานบางส่วน 2.ประสานงานกับทาง supplier 3.ตรวจเช็คและรับสินค้า 4.งานอื่นๆของฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการ Import & Export
1.ติดต่อประสานงาน ตรวจเอกสารงานนำเข้าสินค้าและเครื่องจักรกับทาง shipping supplier และ forwarder 2.จัดทำและเตรียมเอกสารสินค้าขาเข้า 3.ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเรื่องการวางบิลค่าใช้จ่าย 4.ทำสรุปเรื่องงาน...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1. รับข้อมูล และ ประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ 2. รับงานซ่อม และ ส่งคืนสินค้าให้ลูกค้า 3. ตอบข้อซักถามของลูกค้าทางโทรศัพท์

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
26 พ.ค. 62
 พบ 574 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ