JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 407 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Customer Service (Support Sales Freight Forwarder)
สนับสนุน และประสานงานฝ่ายขาย - ลูกค้า - สายเรือ - ชิปปิ้ง ประสานงานด้านเอกสารขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการจองระวาง และตู้คอนเทรนเนอร์

บริษัท แอตแลนติค ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำกัด
20 พ.ค. 62
2 . Store Operation Manager (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการร้านค้า)รับสมัครด่วน !
1.สร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 2.กำหนดกลยุทธ์การขายสินค้า 3.งานบริหารจัดการสินค้า, สต๊อคสินค้าให้ลูกค้า และสินค้าคงคลัง 4.งานจัดเรียงสินค้าตามรูปแบบและวิธีการที่มาตรฐานกำหนด 5.บริหาร ควบคุม...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- กำหนดแผนงานและประสานงานให้กระบวนการคัดเลือกบุคคลากรเป็นไปตาม ขั้นตอนของระบบที่กำหนด - สรรหาบุคคลากรและดำเนินการคัดกรองเบื้องต้นในคุณสมบัติและคุณลักษณะ ต่างๆที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน ตลอดจนกร...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
4 . Export Sales Representative
- Achieves Sales Target according to assignment. - Uses consultative selling and negotiation skill to enhance performance on sales opportunities. - Calls on key customer targets as committed schedul...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 พ.ค. 62
5 . Product Marketing Manager
- Generates out and implements Strategic product marketing plan. - Collaborates closely with sales concerns on product management and development. - Provides input on new product development via Sal...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 พ.ค. 62
6 . หัวหน้าหน่วยจัดเรียงและแนะนำผลิตภัณฑ์
- รับผิดชอบงานและประสานงานเพื่อจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ และบุคลากรในการจัดกิจกรรมการแนะนำผลิตภัณฑ์ - จัดฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจเพื่อใช้ปฏิบัติได้จริงทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและเ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 พ.ค. 62
7 . Key Account Executive (Modern Trade )รับสมัครด่วน !
- บรรลุเป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตามที่กำหนด - ให้การปรึกษาแนะนำ และเจรจาต่อรอง เพื่อเพิ่มขยายยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - เข้าเยี่ยมพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด (Customer Calling on Plan) - จัดท...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 พ.ค. 62
8 . Export Sales Representative
1.เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ารายหลักต่างประเทศ กลุ่ม ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนม่า เป็นต้น 2.สร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เข้าเยี่ยมลูกค้า แก้ไข้ปัญหาและวางแผนธุรกิจร่วมกัน 3.รวบรวมและวิเคราะห...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (Product Officer)
- สำรวจ แสวงหา ข้อมูล (ด้านการตลาด ด้านลูกค้า คู่แข่งขัน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ - วิเคราะห์ข้อมูลการขายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เสนอแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงพ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
20 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด (Trade Marketing Executive)
- วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้าเพื่อผลักดันยอดขายและพัฒนาช่อง ทางการจัดจำหน่าย - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ยอดขาย / กำไร/ คู่แข่ง - ประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
20 พ.ค. 62
11 . Trade Marketing Department Manager
• Develop and manage Channels of distribution (Modern Trade) • Collect and analyze marketing information , sales / profit / competitors . • Develop and manage marketing activities in store , Product...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
20 พ.ค. 62
12 . ผู้แทนขายลูกค้ารายใหญ่ (Key Account Executive)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ช่องทาง Modern Trade) 2. วางแผนช่องทางการขาย ทั้งงบประมาณและการจัดหาพื้นที่ เพื่อนำสินค้าเข้าจำหน่าย 3. นำเสนอสินค้าใหม่ให้สามารถวางจำหนายในท้องตลาดได้ 4. ต...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
13 . Game Guide Full-Time (ต้อนรับลูกค้า)
• เปิด/ปิดร้านตามเวลาทำการ • ทำความสะอาดและเตรียมห้องเกมให้พร้อมใช้งาน • คอยดูแลและบริการลูกค้า เช่น การให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการเล่นเกม • ตอบลูกค้าตามสื่อ Social เช่น Facebook, WhatApps,...

Mission Entertainment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาท
20 พ.ค. 62
14 . Online marketing
•Design content marketing strategies and set short-term goals •Undertake content marketing initiatives to achieve business targets •Collaborate with design and writing teams to produce high quality ...

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
15 . BA / PC พนักงานขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นนำ
พนักงานขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นนำ (Beauty Advisor) 1. ขาย และแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 2. ควบคุมดูแลสินค้า ณ จุดขาย 3. รวบรวม รายงานข้อมูลการขาย และ Stock ในแต่ละวัน 4. เข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบร...

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ดี 15,000+++
20 พ.ค. 62
16 . Administration Officer
-คีย์ข้อมูล,จัดทำไฟล์ข้อมูล, เอกสารในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย -จัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน -รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
เงินเดือน มีประสบการณ์จะได้รับพิจรณาเป็นพิเศษ
20 พ.ค. 62
17 . Sale Supervisor: หัวหน้าพนักงานขาย
1. ควบคุมดูแล บริหาร การขาย ทีมงานให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายของที่บริษัท: จุดขาย พนักงานขาย และสินค้า 2. ตรวจสอบ ประเมิน: จุดขาย พนักงานขาย และสินค้า 3. รายงานข้อมูลการขาย 4. สร้างความสัมพ...

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
เงินเดือน รายได้ดี มีค่าคอมมิสชั่นจากการขาย
20 พ.ค. 62
18 . พนักงานครัวทำอาหาร รับสมัครด่วน !
1. Development เมนูอาหารภายในแบรนด์แซ่บอีลี่ทั้งหมดให้มีหน้าตาอาหารที่สวยงาม และรสชาติตรงตามมาตรฐานของร้าน 2. คิดเมนูใหม่ให้กับแบรนด์แซ่บอีลี่ทุกๆเดือน 3. มีความรู้พื้นฐานและถน...

บริษัท อีซิลี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
19 . ฝ่ายจัดซื้อ และ งานแอดมิน (Purchasing Admin Department)รับสมัครด่วน !
รายละเอียดความรับผิดชอบงานมีดังต่อไปนี้ !! 1. บันทึกข้อมูลการรับ - เข้าสินค้าคงคลัง 2. ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายสินค้า 3. จัดทำเอกสารทางการเงิน และ เอกสารการลงบันทึกสินค้าคงคลัง 4. มีความสามารถด...

บริษัท อีซิลี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
20 . พนักงานขายยางรถยนต์ / พนักงานเยี่ยมลูกค้า ช่วยส่งเสริมการขายกรุงเทพฯและปริมณฑลรับสมัครด่วน !
แนะนำและเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า, เก็บเช็ค-วางบิล,สร้างสรรค์ผลงานทางด้านการตลาด

บริษัท เรเดียลแท็บ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์
20 พ.ค. 62
 พบ 407 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ