JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 206 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Associate SS&R (เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์)
• ดูแลและรักษาผลประโยชน์ ในการป้องกันยอดสูญเสียและการสูญหาย ของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล ยอดสูญหาย กำหนดแผนป้องกัน • ดูแลการรับสินค้าจากภายนอกเข้าสาขา และ ออกจากสาขาในทุกวิธีการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Treasury/ Cash Management)
- จัดทำรายการชำระเงิน ทั้งโดยการออกเช็คและการโอนเงิน - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับชำระจากผู้รับเงิน รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายการตั้งหนี้และเอกสารประกอบ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AR)
• จัดทำ invoice ขายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี • จัดทำรายงานภาษีขาย ภพ.30 (ทุกเดือน) • ควบคุมดูแลการออกเอกสารการขายใหู้กต้องครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด เช่นการออกใบกำกับภาษ๊ขายให้ถูก ta...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP)
- จัดทำเอกสาร ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติ - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ค. 62
5 . พนักงานปฏิบัติการ สาขาตลาดวัชรพล
- แคชเชียร์ - จัดเรียงสินค้า - บริการลูกค้า - ตรวจรับสินค้า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
26 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง โซนปทุมธานี ,รัตนาธิเบศร์ , บางใหญ่
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
26 พ.ค. 62
7 . SS&R Hub Executive (supervisor)
• ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา ที่รับมอบหมาย • รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สาเหตุถึงปัญหาที่ตรวจพบ • จัดทำรายงานการตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐาน เพื่อส่งให้สาขาสอบสวนหาสาเหตุ • ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์เ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง โซนพระราม 1, พระราม 3, พระราม 4
- เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี - ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม - ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำง...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
26 พ.ค. 62
9 . พนักงานปฏิบัติการที่เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาเก็ต สาขาพัฒนาการ
- แคชเชียร์ - จัดเรียงสินค้า - ตรวจรับสินค้า - บริการลูกค้า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
26 พ.ค. 62
10 . พนักงานปฏิบัติการประจำสาขา ในโซนสุขุมวิท
พนักงานปฏิบัติการประจำสาขา ในโซน - ฟอร์จูน - พระราม4 - พระราม3 - พระราม1 - สุขุมวิท 50 - จามจุรี

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
26 พ.ค. 62
11 . Set up & Renovation Manager
• วางแผนการการทำงานสำหรับการเปิดสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิมให้ดูดี ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ • วางแผนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายการเปิดสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และป...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ค. 62
13 . พนักงานส่งสินค้า / สต็อก / แพ็คสินค้า
- จัดเตรียมสินค้าตาม order - แพ็คสินค้า - ดูแลสต็อกสินค้า - ติดรถส่งสินค้าเพื่อส่งสินค้าและขึ้นของจากโกดัง

Enyx Co.,Ltd.
เงินเดือน 10,500-13,000
26 พ.ค. 62
14 . พนักงานแพ็คสินค้า / ดูแลสต็อก
- ตรวจสอบ QC สินค้าก่อนแพ็ค - แพ็คสินค้า - ดูแลสต็อกสินค้าแต่ละผลิตภัณฑ์ - สนับสนุนงานอื่นๆภายในบริษัท

Enyx Co.,Ltd.
เงินเดือน 10,500-13,000
26 พ.ค. 62
15 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
1.สอบทานและสร้างทีมบัญชี ระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้ 2.สอบทานและสร้างทีมบัญชี ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง 3.สอบทานและสร้างทีมบัญชี ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000
26 พ.ค. 62

บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 12,000+++ บาท มีสวัสดิการให้
26 พ.ค. 62
17 . พนักงานขับรถยกและผู้ช่วยพนักงานขับรถยกรับสมัครด่วน !
บริการยกรถที่เกิดอุบัติเหตุบนถนน ตั้งแต่รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ

บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด
เงินเดือน รายวันๆละ300บาท+ค่าคอมมิชชั่น
26 พ.ค. 62
18 . พนักงานสำรวจอุบัติเหตุชาย/พนักงานสำรวจอุบัติเหตุหญิง(ด่วน!)รับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 2.เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานที่เกิดเหตุ 3.วิเคราะห์อุบัติเหตุและให้คำปรึกษากับเกี่ยวข้องกับกรณีอุบัติเหตุ 4.ประสานงาน บริษัท ฯ ประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด
หลายอัตรา
26 พ.ค. 62

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
25 พ.ค. 62

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
25 พ.ค. 62
 พบ 206 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ