JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 06.30 - 14.30 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
26 พ.ค. 62
2 . พนักงานขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 06.30 - 14.30 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง) 4.หยุดสั...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
26 พ.ค. 62
3 . Online Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
- วางแผนและดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายและเครื่องมือชี้วัดผลการดำเนินงานรายเดือนร่วมกับทีมขาย เช่น จำนวนยอดขาย กำไร จำนวนลูกค้า ความพึงพอใจลูกค้า - วางแผน ดำเนินงาน ติดต่อลูกค้า ผ่านกระบวนการของ Fac...

SIAM NETWORK & COMPUTER Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
25 พ.ค. 62
4 . Sales & Marketing Manager
-วางแผนและดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายและเครื่องมือชี้วัดผลการดำเนินงานรายเดือนของทีม Sales & Marketing เช่น จำนวนยอดขาย กำไร ความพึงพอใจลูกค้า - สรุปรายงานรายสัปดาห์และรายเดือน เช่น Sales Pipeline ,...

SIAM NETWORK & COMPUTER Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000–50,000 Baht
25 พ.ค. 62
5 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
- วางแผนและดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายและเครื่องมือชี้วัดผลการดำเนินงานรายเดือน เช่น จำนวนยอดขาย กำไร จำนวนลูกค้า ความพึงพอใจลูกค้า - ขยายและพัฒนาพันธมิตรธุรกิจใหม่และกลุ่มผู้ใช้ในสถาบันการศึกษา,บริษ...

SIAM NETWORK & COMPUTER Co., Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
25 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี)
- ตรวจสอบเอกสารบัญชีทั่วไป เช่นเอกสารเกี่ยวกับรายงานธนาคารต่างๆ ก่อนบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - กระทบยอดบัญชีหมวดสินทรัพย์ และหมวดหนี้สิน - จัดทำร...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
7 . Assistant Chief Financial Officer (ACFO)รับสมัครด่วน !
Working days: Monday – Saturday at Jasmine lnternational Tower, Nonthaburi 08:30 am. -17:30 pm. - Assist and support the CFO in ensuring that all the companies accounting operations are accurate ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
25 พ.ค. 62
8 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ขับรถให้กับผู้บริหารระดับสูง - งานอื่นๆ ตามแต่จะได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
9 . ช่างเขียนแบบ (งานโยธา/ก่อสร้าง) ประจำ จ.นนทบุรี
- เขียนแบบก่อสร้างโยธา/งานสถานี/งานโครงสร้างเหล็ก/งานทาง ด้วย Auto Cad

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ติดตามและควบคุมการดำเนินงานทางบัญชีในแต่ละวัน - ตรวจสอบธุรกรรมรายวันอย่างถูกต้องและทันเวลา - ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติรายงานทางการเงินซึ่งรวมถึงงบดุลงบกำไรขาดทุนเพื่อตรวจสอบรายการที่ผิ...

บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (ITG)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
11 . Sales Engineer ( Solar Energy )
1. นำเสนองานขาย แนะนำงานโครงการ ให้คำปรึกษา ที่ตรงความต้องการของลูกค้า 2. พัฒนากลยุทธ์งานขายเพื่อเพิ่มยอดขายและทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ 3. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 4. สร้างโอกาสการขาย...

บริษัท โซโลมอน เทคโนโลยี่ ไทยแลนด์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000 + Mileage Claim + Telephone + Commission
24 พ.ค. 62
12 . Sales Executive
- พัฒนากลยุทธ์งานขายเพื่อเพิ่มยอดขายและทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - สร้างโอกาสการขายในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ

บริษัท โซโลมอน เทคโนโลยี่ ไทยแลนด์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
24 พ.ค. 62
13 . Internal Audit **ด่วนมาก**รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย 2. ตรวจสอบ/เสนอแนะวิธีป้องกัน เพื่อมิให้เกิดปัญหา 3. ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของสาขา และหน่วยงานภายในที่กี่ยวข้อง กับการเงิน ,บัญชี และทรัพย์สิน ...

ลา กราซ คลินิก
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
14 . Online Marketing รับสมัครด่วน !
- Update Promotion , Product และข่าวสารต่าง ๆ ลง Social ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instargram, Line@ - ดูแลการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online - แก้ปัญหา และประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ส...

ลา กราซ คลินิก
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
15 . พนักงานต้อนรับ Atrium Club รับสมัครด่วน !
- ให้บริการ Check in Check out สมาชิก - ทำเอกสารการสมัครสมาชิก - ออกใบเสร็จรับเงิน - แก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก ให้ได้รับความพึงพอใจ * ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ / หยุดเดือนละ 5 วัน ไม่รวมวันหยุดนขัตฤกษ...

บริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัททิปโก้ทาวเวอร์
24 พ.ค. 62
16 . Membership Consultantรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานขายสมาชิก รับ Walk in และ Phone in ออกบูทประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงาน 10.30 ถึง 19.30 - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

บริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัททิปโก้ทาวเวอร์
24 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
-จัดทำเอกสารเช็คยอดฝากขาย -จัดทำใบแจ้งหนี้ฝากขายและใบฝากสินค้า -ประสานงานกับลูกค้า,ติดตามสินค้าคืน -จัดทำรายงานประจำเดือน -ออกใบลดหนี้ -เคลียร์ยอดขาย

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
18 . System Engineer
- ติดตามและตรวจสอบ Server Wowza Streaming - ดูแลระบบ Network, Stream, Firewall (เบื้องต้น) - Convert file คอนเท็นท์, Encode Vdo เพื่อใช้งานในการให้บริการ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
19 . Content Specialist (Rush Magazine)
-สร้างสรรค์ Content Men’s Lifestyle สำหรับนิตยสารและสื่อออนไลน์ -แปลบทความภาษาอังกฤษเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเขียนบทความ -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ -ดูแลแฟนเพจ (Admin) นิตยสาร Rush

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
20 . Marketing Supervisor / Senior Marketing officer
Supervisor: - ดูแลยอดขายในช่องทาง kiosk, B2B, event และ Partner - Create campaign, พัฒนาทีม ตลอดจนวิเคราะห์ ปรับปรุงหาแนวทางในการเพิ่มยอดขายในช่องทางต่างๆ - ดำเนินการประสานงาน กับทางพื้นที่ขาย พื...

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
24 พ.ค. 62
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ