JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 155 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Secretaryรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลตารางนัดหมายของ VP 2.ประสานการจองโรงแรม / คนขับรถ / เรื่องเอกสารส่วนตัวต่างๆที่เป็นของ VP 3.ควบคุมตารางห้องประชุมที่อยู่ในส่วนรุบผิดชอบ 4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอ VP เซ็นอนุม...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
22 . Production Supervisor
1.วางแผนกำลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทำงานประจำวัน เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายแผนกที่กำหนดไว้ 2.ดูแลกระบวนการทำงานต่างๆ ให้ตรงตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนด และสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดป...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
23 . ล่ามภาษาจีน
ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นล่ามแปลภาษา รวมทั้งงานเลขาบางส่วนให้กับผู้บริหารชาวไต้หวัน

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
24 . Designer (Handrawing)
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ด้วยการการ Handrawing ตามความต้องการของลูกค้า

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
25 . พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง Cardio Cath Lab (TH2)รับสมัครด่วน !
RN Incharge ปฏิบัติงานในฐานะผู้ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในเวรเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทำหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน บันทึกและรายงานเหตุการ...

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
26 . หัวหน้าแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการตรวจสอบรายงานยอดการรับจ่ายเงิน 2.บริหารการจ่ายเงินสดย่อย 3.ทำ Cash Flow บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 4.วิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ 5.ติดตามหนี้ค้างชำระที่เ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
19 มิ.ย. 62
27 . พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
- ดูแลและตรวจตราบริเวณภายในและภายนอกบริษัทฯ - ตรวจตราการเข้า - ออก ของบุคคล, รถยนต์บรรทุกส่งของที่เข้ามาภายในบริเวณบริษัทฯ และจัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - สังเกตุพฤติกรรมของพนักงานที่บกพร่องต่อหน้...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน (ตามประสบการณ์)
19 มิ.ย. 62
28 . นิติกร
1.ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 2.ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายของบริษัท ทั้งในแง่การเสนอความคิดเห็น แนะนำและ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 25,000.- บาท
19 มิ.ย. 62
29 . เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิครับสมัครด่วน !
- ออกแบบสื่อสื่งพิมพ์ / ออกแบบสื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) - ออกแบบสำหรับสื่อ online marketing เพื่อลงใน Facebook / website - ตัดต่อ Video - ออกแบบ Art work สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาต่าง...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 17,000-20,000 บาท
19 มิ.ย. 62
30 . Digital Marketing Executive
-ดำเนินการจัดทำการตลาดช่องทางออนไลน์ ในทุก Platform (Facebook, Line@, Google Adwords, Website, Google My Business, Instagram, Youtube) เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภค และ เพิ่มยอดขายในอีกช่...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
19 มิ.ย. 62
31 . Sales Executive เครื่องมือแพทย์ เขตภาคกลาง เขตใต้
1. นำเสนอขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ Blood Bank Accessories, Infusion Set, ID. BRACELETS อื่นๆ 2. ดูแลลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย หาลูกค้าใหม่ 3. จัดทำแผนการขาย, แผนการนำเสนอสินค้า 4. ศ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
19 มิ.ย. 62
32 . Sales Manager
Responsible for the development and performance of all sales activities in assigned sales. Establishes plans and strategies to expand the customer base in the responsible sales. Responsibilities Dev...

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
33 . Senior Marketing
• วางแผนและกำหนดทิศทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย คิดหาช่องทางในการทำการตลาดให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย • กำหนดทิศทางและวางแผนการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ •...

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
34 . Online Marketing
-วางแผนกิจกรรมออนไลน์ คิดโปรโมชั่น แคมเปญ New Product & New Launching จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ -คิดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงหาช่องทางการสื่อสาร ด้านการตลาด สร้างแบรนด์ให้เป็...

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
35 . Product & Sales
- วางแผนการตลาดเพื่อสร้าง Brand สินค้าในส่วนของผลิตภัณฑ์และสินค้าใหม่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด - จัดทำคู่มือเอกสารผลิตภัณฑ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ Product Spec. ให้กับฝ่ายขายแต่ละช่องทาง - ...

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
36 . หัวหน้า/ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
บริหารการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ประสานงาน Supplier ต่างประเทศ ติดต่อหน่วยงานราชการ,กรมศุลกากรรวมทั้ง Shipping ในการนำเข้า ติดต่อกับธนาคารในการเปิด L/C และจัดคิวการนำเข้าสินค้าในทันเวลา

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
37 . IT Supervisor/ IT Programmer (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
-เขียนโปรแกรม ,ดูแลระบบโปรแกรม Microsoft Dynamic AX -ERP 2012 -ดูแลระบบการลาออนไลน์ ระบบกการจองห้องประชุม ดูแลระบบฐานข้อมูล Server -มีส่วนร่วมนำเสนอสร้างระบบ Networkl เพื่อให้การสนันสนุนการใช้งาน ...

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
38 . เจ้าหน้าที่ธุรการช่าง
1. ประสานงานรับแจ้งซ่อมจากลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย 2. ประสานงานกับพนักงานช่างในการจัดคิวซ่อมและติดตามผลการซ่อม 3. ดูแล ตรวจสอบสต็อกอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อให้มีสินค้าพร้อมใช้อยู่เสมอ 4. ประสานงา...

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
39 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
• Responsibility on Sales Representative about the copier machine approach direct to the customer and achieve on target • Support team to close the deal and create the sales strategy to implement sa...

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
19 มิ.ย. 62
40 . System EngineerUrgently Required !
- รับผิดชอบติดตั้งโปรแกรม,อุปกรณ์,ฐานข้อมูล และระบบเชื่อมต่อเครือข่ายให้กับลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ - ดูแลอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของภายในบริษัทให้ใช้งานได้ดี เช่นแสกนไวรัส อัพเดทโปรแกรมใหม่ๆ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
19 มิ.ย. 62
 พบ 155 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ