JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin HR
- สรรหาพนักงานใหม่ และปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ - จัดทำแฟ้มประวัติส่วนตัวพนักงาน - งานด้านแรงงานสัมพันธ์และงานสวัสดิการ - จัดทำเรื่องประกันสังคม และติดต่อประสานงานประกันสังคม - ตรวจสอบและทำสรุปบันทึกเ...

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
2 . Web Programmer CodeIgniter/Laravel
1.เขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ (Web Programming) เชื่อมกับ ฐานข้อมูล (Database) 2.ดูแลรับผิดชอบการออกแบบเว็บไซต์ ให้ลูกค้าของบริษัท 3.เขียนโปรแกรมระบบต่างๆ สำหรับเว็บไซต์ ตามคำสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย 4....

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000-40,000
20 พ.ค. 62
3 . พนักงานธุรการ คีย์ข้อมูลรับสมัครด่วน !
คีย์ข้อมูลเอกสาร ติดต่อประสานงาน

บริษัท กิจพงษ์ชิปปิ้ง จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 16,000
20 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่สโตร์-แคชแวน
1. ตรวจนับสินค้าจาก TBL เสริมสุข ตามหลักเกณท์อายุสินค้าที่กำหนดไว้ มีการตีตรา สภาพพร้อมจำหน่าย ถูกต้องตามแนวปฏิบัติงาน บริหารสินค้าให้เพียงพอจำหน่าย เติมเต็มให้ครบ CVD 2.จ่ายสินค้าขึ้นรถเร่ และตรวจรั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างษริษัท
20 พ.ค. 62
5 . Logistics Coordinator Officer (Import)
1. ติดต่อประสานงานการนำเข้าสินค้ากับ Supplier หรือ Shipper ต่างประเทศ 2. ตรวจสอบเอกสารการนำเข้าให้ถูกต้องครบถ้วน 3. ติดตามและรายงานสถานะการนำเข้าสินค้าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ 4. ประสานงานกับ...

บริษัท เอฟ ที เอส บริการขนส่ง จำกัด
เงินเดือน 18,000.-
20 พ.ค. 62
6 . Customer Service Officer (Export)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารการส่งออก เช่น Invoice, Packing List, ใบขนฯ, ใบกำกับฯ, B/L, FORM, จองรถ, Booking 2.ติดต่อประสานงานการส่งออก ภายนอก กับทางลูกค้า, สายเรือ, รถหัวลาก, หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 3.ติดต่อป...

บริษัท เอฟ ที เอส บริการขนส่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
7 . พนักงานขายวางสเปค
- นำเสนอและวางสเป็คกระจกกับผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม มัณฑนากร รวมถึงเจ้าของโครงการ - ให้คำปรึกษา แนะนำในด้านวัสดุที่ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน - ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้มความนิยมในก...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
8 . พนักงานขับรถ 6 ล้อรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้าตามเส้นทางที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบสภาพรถ ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้งานให้มีความพร้อม ความสะอาด สมบูรณ์ อยู่เสมอ - แยกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งหรือการรับสินค้า และส่งมอบเอกสารพร้อ...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
9 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ
เบิกจ่าย สินค้าเข้าออก และจัดเรียงสินค้า คลังสินค้า สินค้าเป็นพาเลท และลูกม้วน สามารถวางซ้อนงานได้เป็นอย่างดี ลักษณะรถเป็น งาเหล็กคู่ ทำงานวันจันทร์ - เสาร์(หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

บริษัท คุณกระดาษ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 พ.ค. 62
10 . เซลล์ขายกระดาษ /Sale Executiveรับสมัครด่วน !
-รักษาฐานลูกค้าเดิม -หาลูกค้าใหม่ -ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานวันจันทร์ - เสาร์(วันเสาร์ครึ่งวัน)

บริษัท คุณกระดาษ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
11 . ขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
-ขับรถจัดส่งสินค้า จัดส่งเอกสาร และยกสินค้า -ขับรถโฟล์คลิฟ /ขับรถกระบะปิคอัพ และ 4ล้อ(โนปิค) -ทำงานทุกวันจันทร์-เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)

บริษัท คุณกระดาษ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง (มีโอที)
18 พ.ค. 62
12 . ประสานงานขาย /ธุรการ /Adminรับสมัครด่วน !
-ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ติดตามความเคลื่อนไหว และรู้สถานะของงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร -อื่นๆตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา -ทำง...

บริษัท คุณกระดาษ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโตรงสร้าง
18 พ.ค. 62
13 . Sales Executive
- Following Monthly P/O from the current customer. - Making, submitting and confirming quotation with the customers. - Have techniques of negotiation with clients. - Making appointment for visiting...

Nihon Superior (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000-25,000
18 พ.ค. 62
14 . Admin Online ธุรการ สำนักงาน
- ดูแลสื่อ Social Media ของบริษัทฯ ทุกช่องทาง Facebook , Line@ , IG และ Website - จัดทำเอกสาร ใบเสนอราคา วางบิล ใบเสร็จรับเงิน - ประสานงานภายใน ประสานงานขาย ดำเนินการด้านเอกสาร สรุปข้อมูล - ให้ร...

OURGREENFISH CO., LTD.
เงินเดือน N/A
18 พ.ค. 62
15 . Digital Marketing / Inbound Marketing
รับผิดชอบงานด้าน Digital Marketing คิดแผนการตลาด และดำเนินการความคุมประสานงานให้เป็นไปตามแผน ในคำแนะนำปรึกษาในการทำการตลาดด้วย Digital Marketing และ Inbound Marketing

OURGREENFISH CO., LTD.
เงินเดือน N/A
18 พ.ค. 62
16 . IT Support
1. Installing and configuring computer hardware operation system and application 2. Talking staff or clients through a series of actions, either face to face or over the phone to help set up system o...

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
18 พ.ค. 62
17 . Import-Export Documentation (รับหลายอัตรา)
Import-Export Documentation : สำนักงานใหญ่ - บันทึกข้อมูลใบขนสินค้า และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบพิธีศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Customer Paperless System) - ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื...

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 พ.ค. 62
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์
รับผิดชอบงานเอกสารทางการบัญชี การเงิน การบันทึกบัญชี และ ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทางการบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัท NYK จำกัด • เรียนรู้กฏหมายข้อบังคับ และ ระเบียบของสหกรณ์ • คำนวณการอน...

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 พ.ค. 62
19 . พนักงานขาย - ประจำศูนย์กระจายสินค้า(ประจำบริษัทล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด)
ประจำบริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้า กุ๊ก , ตราชั่ง, พนมรุ้ง, กรีนนัท) นำเสนอขายสินค้าอุปโภค และ บริโภค ตามเขตที่ได้รับมอบหมาย บริหารยอดขายและสต๊อคของสินค้า เ...

Loxley Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/การเงินรับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชีรายรับ/รายจ่ายของบริษัท 2. จัดทำเอกสารการตั้งเบิกค่าขนส่งของหน่วยงาน 3. จัดทำและตรวจสอบบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ของบริษัท 4. จัดทำการตั้งเบิกตามใบแจ้งหนี้ ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ