JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 86 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin HR
- สรรหาพนักงานใหม่ และปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ - จัดทำแฟ้มประวัติส่วนตัวพนักงาน - งานด้านแรงงานสัมพันธ์และงานสวัสดิการ - จัดทำเรื่องประกันสังคม และติดต่อประสานงานประกันสังคม - ตรวจสอบและทำสรุปบันทึกเ...

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
2 . Web Programmer CodeIgniter/Laravel
1.เขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ (Web Programming) เชื่อมกับ ฐานข้อมูล (Database) 2.ดูแลรับผิดชอบการออกแบบเว็บไซต์ ให้ลูกค้าของบริษัท 3.เขียนโปรแกรมระบบต่างๆ สำหรับเว็บไซต์ ตามคำสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย 4....

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000-40,000
23 พ.ค. 62
3 . Sale Event (AIS)
- ออกนอกสถานที่ / ตั้งบูธ - แนะนำโปรโมชั่นของ AIS - ขาย Internet ของ AIS - ปฎิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน สวัสดิการประจำตำแหน่ง: เสื้อฟอร์มพนักงาน +ค่าคอม + ประกันสังคม + เบี้ยขยัน

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
เงินเดือน 10,500 - 15,000
22 พ.ค. 62
4 . Asst. Logistics Manager (ประจำโรงงานพระประแดง)
- รับผิดชอบและบริหารงานคลังสินค้า เช่น Raw material, Finish goods supply, Packing - รับผิดชอบและบริหารงานจัดส่งในกรุงเทพ/ปริมณฑล - บริหารการใช้รถและพนักงานขับรถส่งสินค้า

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 35-45K
22 พ.ค. 62
5 . ช่างแพทเทิร์น/ช่างเย็บผ้า (พระราม 2 : ทำงานวันเสาร์)
- รับผิดชอบด้านงานแพทเทิร์นกระเป๋า/หมวกเพื่อส่งต่อห้องเย็บ (ช่างแพทเทิร์น) - ตัดเย็บงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย (ช่างเย็บผ้า) สวัสดิการ : เงินเดือน/ประกันสังคม/โบนัส/ปรับเงินประจำปี

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
22 พ.ค. 62
6 . Network Engineering Manager
- ประสานงานกับผู้ผลิต/เจ้าของผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) - จัดเตรียม จัดทำ ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า และ คู่มือการใช้งานต่างๆ - ออกแบบ ทดสอบ วัดผล ของระบบตาม Spec, Requirement - ดูแล และ support การติดตั้ง...

Easy Net Co.,Ltd.
เงินเดือน 28,000-38,000
22 พ.ค. 62
7 . Marketing Officer (Website Admin & Digital Marketing)
1.ดูแลและพัฒนาเวปไซต์บริษัท 2.สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop และ illustrator ได้ 3.มีความรู้พื้นฐานด้านHTML 4.แปลข่าวสาร และเรียบเรียงใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ (อังกฤษ-ไทย) 5.มีความรู้ความเข้าใจเรื...

Easy Net Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000-20,000
22 พ.ค. 62
8 . พนักงานขาย (SALE MAN) *ประจำออฟฟิศกรุงเทพ*รับสมัครด่วน !
- ติดต่อเสนอสินค้ากับลูกค้า - มุ่งเน้นงานขายกับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก - ศึกษาสินค้าที่จัดจำหน่ายของบริษัทได้เข้าใจอย่างถ่องแท้

บริษัท นิวเวฟพลัส จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน (ตามตกลง) + ค่าคอมมิชชั่น + รถประจำตำแหน่ง +ค่าน้ำมัน + ค่าทางด่วน +เบี้ยขยัน
22 พ.ค. 62
9 . Front-End Developer
• ออกแบบ และ พัฒนา Web Application / Mobile Application ในของส่วน Front-end (React Native) ตามโจทย์ที่ได้รับ • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ HTML/CSS/jQuery และ JavaScript ได้เป็นอย่างดี • เชื่อมต่อ ...

KNACX Corporation .Co.,Ltd
เงินเดือน 25,000 - 50,000
22 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ(Lab)
- ดูแลรับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - บริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภาระงาน - ควบคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้อยู่ในมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับม...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
11 . Sales Representative
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้กับลูกค้าใหม่ - ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าเพื่อรักษายอด และสร้างยอดรายได้จากลูกค้าเก่า - ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
12 . พยาบาลวิชาชีพ
- ทำหัตถการตามแพทย์สั่ง - จัดยา จ่ายยา - ดูแลคนไข้ตามจุดที่ปฏิบัติงาน - งานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่สรรหา
- รับผิดชอบด้านงานสรรหา และคัดเลือก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานวันจันทร์ -ศุกร์

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุงนิติอาคารชุด Zoneพระราม8,ท่าพระ,เพชรเกษม,พหลโยธิน32
1.ดูแลซ่อมบำรุงอาคาร, คอนโดนิติอาคารชุด 2.มีทักษะในงานบริการติดต่อประสานงาน ดี

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
15 . Internal Audit Officer (ทำงาน 5 วัน)
- รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรตามได้รับมอบหมาย - ดูแลระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม - ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน, ระบบการบริหารความเสี่ยง, การกำ...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
16 . นิติกร (ทำงาน 5 วัน)
-ดูแลสัญญาต่างๆ ของบริษัท -ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ -ให้คำปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงานในบริษัท

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
22 พ.ค. 62
18 . Project Director
- บริหารจัดการงบประมาณ คุณภาพงาน ระยะเวลาการทำงาน - ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม - บริหารทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
19 . Site Engineer (EE, M&E) ด่วน
- ผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามแผนงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน - ตรวจสอบความถูกต้องของคุณลักษณะของอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
20 . Q.S.Engineer รับสมัครด่วน !
- ถอดแบบประเมินราคา - ตรวจสอบราคาวัสดุ - ควบคุมต้นทุน / วัสดุ / เครื่องมือ - ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
 พบ 86 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ