JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 85 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักสืบ ช/ญ (พนักงานรายวัน/ฟรีแลนซ์/พนักงานประจำ)
ทำงานตามคำสั่งผู้จัดการตามที่ได้รับหมอบหมาย เกี่ยวกับงานสืบพฤติกรรมบุคคล งานสืบอื่นๆ

บริษัท สปายแบงค์คอก จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
20 พ.ค. 62
2 . ASSISTANT HR MANAGER (ฝ่ายบุคคล)รับสมัครด่วน !
- สรรหาบุคลากรและวางแผนอัตรากำลัง - ดูแล/จัดการให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและกฏระเบียบของทางบริษัทฯ - จัดทำฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ประเมินการปฏิบัติงาน เงินเดือน การขาด/ลา/มา/ส...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
20 พ.ค. 62
3 . Marketingรับสมัครด่วน !
1.กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดค...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000 บาท
20 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของชุดเอกสารรับ-จ่าย - ดูแลจัดการและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นทำใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท - ดูงบการเงิน...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+incentive
20 พ.ค. 62
5 . เลขานุการผู้บริหาร
- ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก - เข้าใจระบบงานของบริษัท และรับผิดชอบงานควบคู่ไปกับผู้บริหาร - ตรวจสอบงาน และส่งรายงานต่อผู้บริหาร - จัดการตารางงานของผู้บริหาร - จดบันทึกการประชุม - งานอื่นๆ...

บริษัท มัลติพรูฟส์ จำกัด
20 พ.ค. 62
6 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ช่วยผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานในการตรวจสอบบัญชีของกิจการต่างๆ

บริษัท วัน พลัส ออดิท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
20 พ.ค. 62
7 . IT Support (Security Operation)รับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่ตำแหน่ง " IT Network Security " ปฏิบัติงานเป็นกะงาน ( 15 - 16 วันต่อเดือน ) --------- ยินดีรับผู้ที่สนใจ มีพื้นฐานและพร้อมเรียนรู้เพิ่ม สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว ---------------- ปฏิบัติ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 24,000
20 พ.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (pm) และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2.ประสานงานการทำกิจกรรม TPM กับหน่วยงานภายในองค์กร 3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ภาชนะพลาสติก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000-18,000
20 พ.ค. 62
9 . ผลิตและคนขับรถโรงงาน
ตำแหน่งผลิต -ประกอบเครื่องสำรองไฟ ตำแหน่งขับรถโรงงาน -ต้องมีใบขับขี่ประกอบด้วย (มีประสบการณ์ในการขับรถพิจารณาเป็นพิเศษ)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด(Event)
-จัดงานแสดงสินค้าตามEventต่างๆ -ประสานงานกับฝ่ายขาย -จัดทำเอกสานที่เกี่ยวข้อง -สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บางครั้ง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
11 . เจ้าห้าที่ธุรการ(การตลาด)
-ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ -ประสานงานกับฝ่ายขาย -งานด้านเอกสานเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าภายในแผนก

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงในวันสัมภาษณ์
20 พ.ค. 62
12 . ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ซ่อม-เปลี่ยน บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้าUPS วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา08.30-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา08.30-12.00 น.

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
13 . ERP Support
-ดูแลการทำงานของระบบERP -พัฒนาระบบ -แก้ไขปัญหาของระบบ -มีความรู้ด้านDynamics AX

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
14 . Web Developer
-พัฒนา Web Application ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Front-end)- (Back-end)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
15 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค เ...

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
16 . Sales Engineer
- นำเสนอสินค้าของบริษัท ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าเพื่อการขาย - เยี่ยมลูกค้าตามแผนที่วางไว้ - ขายสินค้าในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยี - กำหนดวันรับส่งสินค้า และการติดตั้ง - เปิดตลาดสินค้าใหม่ของบริษ...

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
17 . เขียนแบบ (Autocat)
-เขียนแบบระบบปรับอากาศ - AutoCAT

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำ รัตนาธิเบศร์,งามวงศ์วาน,บางนา)
- ดำเนินงานต่างๆของแผนกที่สังกัด - จัดหา supplier ตามใบ pr เจรจาต่อรอง ตกลงทำสัญญา เงื่อนไขการสั่งซื้อ - ออกเอกสารการขาย ใบเสนอราคา เอกสารการจัดส่งสินค้า และอื่นๆ - ประสานงานผนกต่างๆทั้งในและนอกองค...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
19 . นิติกร
- จัดทำสัญญาและนิติกรรมต่างๆ - ให้คำปรึกงานทางด้านกฎหมายกับหน่วยงานในบริษัท - ดูแลและจัดทำเอกสารด้านกฏหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายนอกบริษัท - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
20 . Graphic Design
1. ออกแบบงานกราฟฟิค ออกแบบสื่อออนไลน์ ทำสื่อ digital media สื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา แผ่นพับเกี่ยวทางบริษัท 2. ถ่ายรูปอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อนำไปออกแบบสื่อต่างๆ ร่วมกับแผนกกา...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
 พบ 85 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ