JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย ประจำ สาขา ยิ่งเจริญ สะพานใหม่
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 06.00 - 14.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 14.00 - 22.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500 บาท
26 พ.ค. 62
2 . พนักงานขาย ประจำ สาขา ยิ่งเจริญ สะพานใหม่
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 06.00 - 14.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 14.00 - 22.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.(รวมทุกอย่าง)
26 พ.ค. 62
3 . Sales & Customer Service Engineer
รับผิดชอบงานตามรายละเอียดดังนี้ -ติดต่อหาลูกค้าออกพบลูกค้านำเสนอขายสินค้าที่บริษัทจำหน่าย -Support ลูกค้าก่อนและหลังการขาย และแก้ไข้ปัญหา -Support ข้อมูลด้านเทคนิค, สเป็คสินค้า,การบำรุงรักษา,การใช...

บริษัท เอพีแอล เอเซีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
4 . Tele Marketing
- ทำหน้าที่โทรติดต่อนำเสนอสินค้าที่บริษัทจำหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขาย - โทรติดตามลูกค้ารายเก่าที่เคยซื้อสินค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้ารายเก่า - ส่งเอกสารข้อมูลสินค้า และใบเสนอราคา - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบ

บริษัท เอพีแอล เอเซีย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
5 . โฟร์แมนก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ตามลำดับของงานโครงสร้าง - ควบคุมการใช้วัสดุให้เป้นไปตามปริมาณที่กำหนด -ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย - ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่...

บริษัท พี คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
6 . วิศวกรโครงการ / โฟร์แมนก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างตามแผนและหลักวศวกรรมข้อกำหนดของโครงการฯ - จัดการ/ควบคุม/ตรวจสอบ/วางแผนหน้างานให้เป้นไปตามที่กำหนด - ถอดแบบ สั่งวัสดุ ควบคุมต้นทุนวัสดุ แรงงานตามต้นทุนของโครงการฯ - ประสานงานกับผู...

บริษัท พี คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ/ต้นทุน
-เปรียบเทียบยอดขาย / สต๊อกเพื่อวางแผนการสั่งซื้อ / ทำ Forecast เทียบ สินค้าคงคลัง -ติดต่อประสานงานกับ Shiping&Suppier ต่างๆ นำส่งบัญชี -บันทึกรับ-สินค้า พร้อมต้นทุนสินค้า -รายงานประจำเดือน payme...

บริษัท เหลืองรัศมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป หรือตามความเหมาะสม
25 พ.ค. 62
8 . ธุรการฝ่ายบัญชี
1. มีความสามารถในการประสานงานกับคนภายนอกและภายในองค์กร 2. จัดสรร/วางแผน/และควบคุมการทำงาน 3. รับเรื่องจากลูกค้า

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่สโตร์
- จัดเตรียมสินค้า (ผ้าม้วน อุปกรณ์สำหรับผลิตเสื้อผ้า) ตามใบขอเบิก หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง - รับ/ส่ง สินค้า ตามคู่มือการทำงาน - ทำหน้าที่ ตรวจนับจำนวน วัตถุดิบ / สินค้า/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร...

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
10 . สายตรวจรับสมัครด่วน !
- ดูแลให้การประสานงานระหว่างแผนก /ลูกค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี - ดูแลวางแผนในการส่งมอบงาน และวางแผนการทำงานของหัวหน้าแม่บ้านและแม่บ้านประจำหน่วยงาน...

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
11 . ธุรการ/ประสานงาน
- งานที่ได้รับมอบหมาย - พิมพ์ ถ่ายเอกสาร - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ (Microsoft Office) - ติดต่อประสานงานงานภายในและภายนอก - คีย์ข้อมูลลูกค้าลงระบบในคอมพิวเตอร์

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 พ.ค. 62
12 . พนักงานฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1. มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเอกสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2. จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 3. สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอกได้ 4. ดูแล/ประสานงาน/จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานฝึกอบรมได้ 5. มีท...

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
13 . พนักงานจัดส่งเอกสาร (Messenger)
- รับ / ส่ง เอกสารให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ - ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องและทันเวลา

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 18,000 บาทขึ้นไป
24 พ.ค. 62
14 . ช่างเทคนิค พื้นที่ จ.ระยอง 1 อัตรา / พื้นที่ จ.ลำพูน 1 อัตรารับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิค (วิศวกรรม) พื้นที่ จ.ระยอง 1.ควบคุมระบบรีไซเคิล 2.บำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.ควบคุมค่าน้ำ ทรีทเม้นท์ระบบน้ำ 4.รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และผลิตน้ำรี...

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
15 . พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ
•จัดซื้อจัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งคุณภาพสินค้าและบริการ •สรรหาและคัดเลือกบริษัทจำหน่ายสินค้ารายใหม่ที่มีคุณภาพและเป็นคู่ค้าที่ดีและมีความน่าเชื่อถือ •จัดซื้อจัด...

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่สโตร์/เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/เจ้าหน้าที่สโตร์ 1. ตรวจรับสินค้าตามใบกำกับภาษี ตามที่แผนกจัดซื้อสั่ง 2.ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ว่าชำรุด/เสียหายหรือไม่ 3.จัดเก็บสินค้า จัดเรียงสินค้าและอุปกรณ์ให้เป็นหม...

บริษัท ไอยรา วิศวกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
24 พ.ค. 62
17 . ช่างเทคนิค/Service Technician
-ปฏิบัติหน้าที่งานช่างโดยทั่วไป งานควบคุม ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข ประกอบ ซ่อมบำรุง (ปั๊มลมAir Compressor มอเตอร์ Motor Inverter Generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ)

บริษัท ไอยรา วิศวกรรม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
18 . Project Manager
1. ดูแลรับผิดชอบงานโครงการงานตกแต่งภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการให้ถูกต้องตามแบบ เสร็จทันกำหนดเวลา 3. ติดตามผลการปฏิบัติงานข...

บริษัท ชลิดา อินเทียเรีย แอนด์ เดคอร์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 พ.ค. 62
19 . ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และบริการ
- งานติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร์ - งานซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - งานแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าทางออนไลน์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

AKK Softtech Co,.Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000
24 พ.ค. 62
20 . พนักงานขาย SALE EXECUTIVE
- ดูแลด้านงานขายสินค้าอย่างครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท (สินค้าประเภท INVERTER, PLC, TOUCH SCREEN, SENSOR, TEMP CONTROL และอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้กับโรงงำนอุตสำหกรรม) - ติดต่อลูกค้ารายใหม่ และนำเสนอผ...

บริษัท คอมมานเดอร์ อิเล็คทริค จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ + Commissions
24 พ.ค. 62
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ