JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 132 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ประสานงานฝ่ายผลิตและจัดส่งรับสมัครด่วน !
• ประสานงานการสั่งซื้อ และการรับออร์เดอร์จากลูกค้า • ประสานงานกับฝ่ายจัดส่งสินค้า คิวการจัดส่ง • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ • คีย์ออร์เดอร์ ออกเอกสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ...

บริษัท เดอะวอฟเฟิล ซัพพลาย จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสม และประสบการณ์
22 พ.ค. 62
2 . ช่างเทคนิค งานติดตั้งเครื่องจักรUrgently Required !
ควบคุมงานติดตั้ง ประสานงานผู้รับเหมา แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในไซด์งาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
3 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
-เสนอขายเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ เพื่อไปเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และติดตามorder เป็นประจำ

บริษัท เอ็น.พี.เอส.เคม (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 พ.ค. 62
4 . พนักงานคลังสินค้า
- จัดเก็บ และจัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องตามชั้น - จัดแพ็คสินค้าตามใบสั่งงาน - ตรวจเช็คสินค้าคงคลัง

TRW Asiatic Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + OT + เบี้ยขยัน + ค่าที่พัก
22 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ COSTING
1.รับผิดชอบด้านการคิด Cost ต้นทุน ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.ตรวจสอบ/ จัดทำบัญชีต้นทุนของบริษัทฯ 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบ และควบคุมทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทฯ 4.ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบ ค่าแรงต่า...

บริษัท ปีเตอร์ สโตน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
6 . ช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ติดตั้งตู้ระบบคอนโทรล

บริษัท คอนโทรโลยี จำกัด
เงินเดือน 12,000-20,000.-
22 พ.ค. 62
7 . Instrument Engineer
ดูแลสินค้าหลังการขาย เช่น Flow meter, Control valve, Transmitter, etc.

บริษัท คอนโทรโลยี จำกัด
22 พ.ค. 62

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
22 พ.ค. 62
9 . Editor

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
2 ตำแหน่ง
22 พ.ค. 62

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
22 พ.ค. 62
11 . แพทย์แผนจีน
- ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีน - ดำเนินการจัดทำข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับยาและสมุนไพร - นำเสนอและเผยแพร่ความรู้ทางด้านสมุนไพรให้แก่ผู้ที่สนใจ

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
22 พ.ค. 62
12 . Specialist Online Digital Marketing
• Plan and execute all digital marketing • Understanding of landing page optimization • Facebook advertising and Adwords advertising knowledge/experience • Knowledge of using Google Analytics and a...

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
22 พ.ค. 62
13 . พนักงานเขียนแบบ (Draftsman)
1. สามารถใช้โปรแกรม Revit ได้เป็นอย่างดี 2. เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม Auto Cad 3. อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และสามารถถอดแบบ

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
14 . วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer)Urgently Required !
1. วางแผนและบริหารควบคุมงานก่อสร้าง 2. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา 3. จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการเบิกงวดงาน 5. จัดหา ควบคุม ตรวจสอบรายการอนุม...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
15 . วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 2. ดูแลและตรวจสอบงาน Shop Drawing, As Built Drawing, Material, ความปลอดภัย, งานเพิ่ม-ลด 3. ตรวจสอบ และติดตามรายง...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
16 . โฟร์แมนงานโครงสร้าง สถาปัตย์ (S&A Inspector)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบงานโครงสร้าง สถาปัตย์ 2. ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ 3. ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ 4. เวลาปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์) เวลา 8.30-17.30 น.

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
17 . โฟร์แมนงานระบบ (M&E Inspector)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงานไฟฟ้า, เครื่องกล - ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ - ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ (Owner) เวลาปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
18 . ธุรการโครงการ (Site Admin)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานธุรการและงานเอกสารของไซต์งานก่อสร้าง - จัดทำบันทึกการประชุม - ติดต่อประสานงานระหว่างไซท์งานกับสำนักงานใหญ่

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62
19 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)Urgently Required !
1. วางแผนและควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง 2. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป็นไปตามเป้าหมาย 3. สรุปรายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์, ประจำเดือน ต่อเจ้าของโครงการ 4. ประเมินผลดำเนินงาน ตลอดจนการบ...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
20 . สถาปนิก (Architect)Urgently Required !
เวลาปฏิบัติงาน (จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
 พบ 132 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ