JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 106 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Sales Executive รับสมัครด่วน !
- เปิดตลาดใหม่ๆ นำเสนอผลิตภัณฑ์ E-Services ทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า - นำเสนอราคา และสรุป Specification ตามที่ลูกค้าต้องการ - พัฒนายอดขาย ติดตามผลงานตามที่ได้นำเสนอ - วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในกา...

บริษัท แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000
20 พ.ค. 62
2 . Engineer ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
1.ซ่อมบำรุง ดูแลระบบเครื่องพิมพ์ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ทั้งหมด 3.ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ก่อนส่งมอบลูกค้า 4.ติดตั้งเครื่องพิมพ์ 5.ให้การสนับสนุนวิศวกรด้านเทค...

บริษัท ซันเรย์โฆษณา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 22,000 บาท
20 พ.ค. 62
3 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายในแต่ละเดือน 2.รับผิดชอบและดูแลลูกค้า บริหารลูกค้ารายเก่า เปิดลูกค้ารายใหม่ 3.เดินทางออกพื้นที่ต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย 22-24 วัน 4.รายงานยอดขายและรายงานการปฏ...

บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด
เงินเดือน 40,000
20 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (สำนักงานกรุงเทพฯ)
1.รวบรวม จัดเก็บ ปรับปรุง ติดตามโครงการจากการเข้าพบลูกค้าของพนักงานขาย 2.จัดระบบการทำงาน และการติดตามงานของพนักงานขายให้มีประสิทธิภาพ 3.สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อขายเป็นประจำ ...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
20 พ.ค. 62
5 . Sale executiveรับสมัครด่วน !
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าเพื่อวาง spec ตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่นกลุ่ม Architect, Interior Designer, Owner, Developer, ผู้รับเหมาร้านติดตั้งกระจกอลูมิเนียม เป็นต้น 2. ดูแลและเข้าพบลูกค้าเพื่...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท (ไม่รวมอื่น ๆ)
20 พ.ค. 62
6 . Graphic Designer รับสมัครด่วน !
1.อ่านแบบและเขียนแบบรวมถึงสามารถเขียนภาพ Prospective 2.ออกแบบงาน Graphic / ออกแบบลวดลายลงบนกระจก 3.แก้ไข/ปรับปรุง/ออกแบบ Catalog, แผ่นพับ, โบรชัวร์ สินค้าของบริษัท 4.ออกแบบ Artwork / สื่อสิ่งพิมพ์...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 25,000
20 พ.ค. 62
7 . ผช.ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ในงานผลิต - สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ในกระบวนการผลิต - ดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามแผนงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด - สามารถนำเสนอ จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภา...

บริษัท วันโอวัน แฮท จำกัด
20 พ.ค. 62
8 . หัวหน้างานคลังสินค้า
ดูแลบริหารระบบงานคลังสินค้าทั้งระบบ

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ขาย (กรุงเทพฯ)
- ดูแลงานขายสินค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร - ดูแลฐานลูกค้าเก่าและเปิดลูกค้าใหม่เพิ่มยอดขายให้เป็นไป - ตามเป้าหมายของบริษัทฯ

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
20 พ.ค. 62
10 . Product Management / เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
ร่วมวางแผนการตลาด วางแผนช่องทางการขายและกระจายสินค้าและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้บริโภค ตลอดจนคิดค้นแนวทางการส่งเสริม การขายใหม่ๆ วิเคราะห์วิจัยความต้องการของตลาด เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒ...

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
11 . เลขานุการผู้บริหาร
- งานผุ้ช่วยผุ้บริหาร เช่น กลั่นกรองงาน - จัดทำตารางนัดหมายการประชุม - จัดเตรียมเอกสารการประชุม - บันทึกรายงานการประชุม จัดทำรายงานสรุปการประชุม - ติดตามงานต่างๆ ของผู้บริหาร - ติดต่อประส...

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
12 . พนักงานบัญชี/พนักงานตรวจสอบภายใน
1 งานบัญชี - คีย์A/P - ตัดชำระเจ้าหนี้ - จัดชุดทำจ่ายน้ำมัน 2 งานตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำงบการเงินรวม

เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
20 พ.ค. 62
13 . พนักงานขายอาหารสัตว์บก
ให้คำแนะนำ และเป็นผู้แทนฝ่ายขาย

เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที
เงินเดือน ตามวุฒิ
20 พ.ค. 62

เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62

เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที
เงินเดือน ตามวุฒิ
20 พ.ค. 62
16 . พนักงานติดต่อประสานงานราชการ
งานติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ และเอกชน

เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที
เงินเดือน ตามวุฒิ
20 พ.ค. 62

เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62

เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
19 . พนักงานขับรถประจำตำแหน่งรับสมัครด่วน !
- ขับรถให้ผู้บริหาร - บำรุงดูแลรักษาสภาพรถที่ขับ

เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที
เงินเดือน 12,000 บาท + OT
20 พ.ค. 62

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบญจฮาร์ดแวร์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
 พบ 106 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ