JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 821 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เอกสารการค้านำเข้า Import Document Officer
- ตรวจสอบและจัดทำเอกสารด้านนำเข้า เช่น L/C, T/R, S/G, B/G, T/T, INS, ใบอนุญาตต่างๆ ฯลฯ และการชำระค่าสินค้าๆปยังบริษัทผู้ขาย ด้วยวิธีการชำระเงินในรูปแบบต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาย...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
2 . จัดซื้อต่างประเทศ
1. ดูแลเอกสารทั่วไป 2. ดูแลและประสานงานทั้งในและนอกบริษัท 3. สามารถทำงานตามคำสั่ง 4. จัดซื้อสินค้า อุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5. เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคากับ Supplier ต่างประเทศได...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
3 . เลขานุการผู้บริหาร
1. จัดตารางการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน ดำเนินการขอวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมผู้บริหาร 2. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ กับผ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
4 . พนักงานบัญชี/พนักงานตรวจสอบภายใน
1 งานบัญชี - คีย์A/P - ตัดชำระเจ้าหนี้ - จัดชุดทำจ่ายน้ำมัน 2 งานตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำงบการเงินรวม

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
26 พ.ค. 62
5 . พนักงานขายอาหารสัตว์บก
ให้คำแนะนำ และเป็นผู้แทนฝ่ายขาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
26 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
26 พ.ค. 62
8 . พนักงานติดต่อประสานงานราชการ
งานติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ และเอกชน

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
26 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
26 พ.ค. 62
11 . พนักงานขับรถประจำตำแหน่งรับสมัครด่วน !
- ขับรถให้ผู้บริหาร - บำรุงดูแลรักษาสภาพรถที่ขับ

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000 บาท + OT
26 พ.ค. 62
12 . Software Engineer (Web Developer) กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
-พัฒนา Web Application ส่วน Front-end (React Native, ReactJs, HTML5, CSS3 และอื่นๆ) - พัฒนา Backend for Frontends เพื่อทำงานร่วมกับ Client บน Platform ต่างๆ เช่น iOS / Android และ Web Front-end (Reac...

THiNKNET Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายคอร์สเรียนออนไลน์ รายได้รวม 50,000+++Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
25 พ.ค. 62
14 . งานขายคอร์สเรียน รายได้รวม 50,000++Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000 - 30,000 (ยังไม่รวมค่าคอมฯ)
25 พ.ค. 62
15 . พนักงานขายเขตสาทรรายได้รวม 50,000 (มีฐานเงินเดือน+ค่าคอมมิชชัน)Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้ ไม่มีประสบการณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 30,000-50,000++ (รวมค่าคอมมิชชัน)
25 พ.ค. 62
16 . งานขายคอร์สเรียนออนไลน์(ม6 ขึ้นไป)Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000 - 30,000 (ยังไม่รวมค่าคอมฯ)รายได้รวม 50,000++
25 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายUrgently Required !
-ดูแลและจัดการเอกสาร ตามแนวทางและกระบวนการทางกฎหมาย -แก้ไขปัญหาในด้านเนื้อหาของเอกสารให้ถูกต้อง -ให้คำแนะนำเรื่องกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากหนี้สินและข้อพิพาท -ประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐ...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 18,000-20,000บาท
25 พ.ค. 62
18 . พนักงานขายรายได้รวม 30,000-50,000++ (พิจารณาเด็กจบใหม่)Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000-30,000 บาท (ต่อรองได้)
25 พ.ค. 62
19 . Account Executive ฝ่ายประสานงาน รายได้รวม 27,000++Urgently Required !
- นำเสนองานให้กับอาจารย์ภายนอก เพื่อให้อาจารย์มาร่วมงานกับ TOPICA - ประสานงานกับอาจารย์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสม - ประสานงานกับแผนกต่างๆ เช่น แผนกการผลิต,หน่วยงานภายนอก,อาจารย์ ...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 17,000-25,000 บาท (ต่อรองได้)
25 พ.ค. 62
20 . พนักงานขาย รายได้ 30,000-50,000++Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 30,000-50,000++ (รวมค่าคอมมิชชัน)
25 พ.ค. 62
 พบ 821 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ