JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
ภาษีซื้อภาษีขาย,ภงด353 และประสานงานบัญชีทั่วไป

บริษัท แน็ค เพอร์นิเทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
2 . Oversea Purchasing Officer ( ปฏิบัติงานที่เวิ้งนครเกษม ถนนเจริญกรุง )
- รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลของสินค้านำเข้า - ติดต่อสั่งซื้อ และต่อรองราคาสินค้า, รวมทั้งการเคลมสินค้าจากต่างประเทศ - ประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ, ต้อนรับตัวแทนขายจากต่างประเทศ - ประสานงานระหว่าง...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
เงินเดือน 20,000-25,000
20 พ.ค. 62
3 . Project Sales Executive รับสมัครด่วน !
- เปิดตลาดใหม่ๆ นำเสนอผลิตภัณฑ์ E-Services ทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า - นำเสนอราคา และสรุป Specification ตามที่ลูกค้าต้องการ - พัฒนายอดขาย ติดตามผลงานตามที่ได้นำเสนอ - วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในกา...

บริษัท แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000
20 พ.ค. 62
4 . Software Tester
- ทดสอบการทำงานของฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่โปรแกรมเมอร์พัฒนาขึ้น - ตรวจสอบข้อมูลของ Bug ตามที่ User แจ้ง - ออกรายงานสรุปผลการทดสอบ

KNACX Corporation .Co.,Ltd
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
20 พ.ค. 62
5 . Web Developer
- มีความรู้เกี่ยวกับ PHP Framework (หากมีความรู้ด้าน Laravel Framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือ NodeJS - มีความรู้ด้าน OOP-Programming และเข้าใจหลักการทำงานแบบ MVC - ออกแบบและจัดทำระบบตาม Requiement...

KNACX Corporation .Co.,Ltd
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 - 50,000
20 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (สำนักงานกรุงเทพฯ)
1.รวบรวม จัดเก็บ ปรับปรุง ติดตามโครงการจากการเข้าพบลูกค้าของพนักงานขาย 2.จัดระบบการทำงาน และการติดตามงานของพนักงานขายให้มีประสิทธิภาพ 3.สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อขายเป็นประจำ ...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
20 พ.ค. 62
7 . Sale executiveรับสมัครด่วน !
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าเพื่อวาง spec ตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่นกลุ่ม Architect, Interior Designer, Owner, Developer, ผู้รับเหมาร้านติดตั้งกระจกอลูมิเนียม เป็นต้น 2. ดูแลและเข้าพบลูกค้าเพื่...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท (ไม่รวมอื่น ๆ)
20 พ.ค. 62
8 . Graphic Designer รับสมัครด่วน !
1.อ่านแบบและเขียนแบบรวมถึงสามารถเขียนภาพ Prospective 2.ออกแบบงาน Graphic / ออกแบบลวดลายลงบนกระจก 3.แก้ไข/ปรับปรุง/ออกแบบ Catalog, แผ่นพับ, โบรชัวร์ สินค้าของบริษัท 4.ออกแบบ Artwork / สื่อสิ่งพิมพ์...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 25,000
20 พ.ค. 62
9 . พนักงานพิมพ์ ประจำหน้าร้านรับสมัครด่วน !
1. ดูแลต้อนรับ ประสานงาน ลูกค้าเข้า-ออก หน้าร้าน 2. ดูแลการเตรียมไฟล์ และการผลิตงานจากเครื่องพิมพ์ให้ออกมาอย่างมีคุณภาพ 3. ให้บริการประสานงาน ระหว่าง ร้าน โรงงาน และ ลูกค้า 4. มีความสามารถทางกรา...

บริษัท บี. บี. อินเนอร์แวร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท
20 พ.ค. 62

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบญจฮาร์ดแวร์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
11 . Estimate Engineerรับสมัครด่วน !
เขียนแบบ ,ถอดแบบ ,งานระบบท่อ ประกอบอาคาร เช่น ระบบสุขาภิบาล ,ดับเพลิง ,ระบบแอร์ ,ระบบแก๊ส

Yong Hong Seng Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ - ประกันสังคม. ภงด.ต่างๆ, กรมแรงงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานด้านบัญชีลูกหนี้

บริษัท อีลาสเท็กซ์ จำกัด
18 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ(Lab)
- ดูแลรับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - บริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภาระงาน - ควบคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้อยู่ในมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับม...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
14 . Sales Representative
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้กับลูกค้าใหม่ - ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าเพื่อรักษายอด และสร้างยอดรายได้จากลูกค้าเก่า - ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
15 . พยาบาลวิชาชีพ
- ทำหัตถการตามแพทย์สั่ง - จัดยา จ่ายยา - ดูแลคนไข้ตามจุดที่ปฏิบัติงาน - งานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่สรรหา
- รับผิดชอบด้านงานสรรหา และคัดเลือก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานวันจันทร์ -ศุกร์

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานกรุงเทพ)
17 พ.ค. 62
18 . ช่างแพทเทิร์น/ช่างเย็บผ้า (พระราม 2 : ทำงานวันเสาร์)
- รับผิดชอบด้านงานแพทเทิร์นกระเป๋า/หมวกเพื่อส่งต่อห้องเย็บ (ช่างแพทเทิร์น) - ตัดเย็บงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย (ช่างเย็บผ้า) สวัสดิการ : เงินเดือน/ประกันสังคม/โบนัส/ปรับเงินประจำปี

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
17 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-จัดการเอกสารงานจัดซื้อต่างๆ -เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรอง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง -ตรวจสอบความถูกต้องและมาตรฐานของวัสดุ -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
20 . นิติกร (ทำงาน 5 วัน)
-ดูแลสัญญาต่างๆ ของบริษัท -ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ -ให้คำปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงานในบริษัท

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ