JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 608 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย ประจำสาขารามคำแหง
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 07.00 - 15.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500 บาท
27 พ.ค. 62
2 . Visa Support Officer (22,000 - 25,000)
- มีความเข้าใจกับกฎระเบียบและข้อบังคับในการขอ VISA - ดูแลขั้นตอนและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการทำ VISA - ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารผู้สมัครที่จะต้องไปศึกษาต่อที่ตามงประเทศต่างๆ เช่น Australia, New Ze...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
หลายอัตรา
เงินเดือน 22,000 - 25,000 (ตามประสบการณ์)
27 พ.ค. 62
3 . Sales Representative ประจำสาขากรุงเทพ รับสมัครด่วน !
- เข้าพบกับเจ้าของกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อนำเสนอวิธีการทำงานของบาร์เทอร์คาร์ด และปิดการขาย - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

Bartercard (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน เงินเดือน + Allowance + Commission
27 พ.ค. 62
4 . Personal Assistance รับสมัครด่วน !
- ประสานงานและติดต่อทั้งภายในภายนอกบริษัท ในการนัดหมายงานต่างๆ และการประชุม - จัดทำรายงานการประชุม และจัดทำข้อมูล และเอกสารต่างๆ ให้กับผู้บริหาร - งานอื่นๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
27 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าหน่วยขาย (Modern Trade)รับสมัครด่วน !
- วางแผนบริหารการขาย ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade รับผิดชอบเป้ายอดขายตามนโยบายบริษัท - เจรจาต่อรองเพื่อนำเสนอขายสินค้าพร้อมปิดการขาย ควบคุม budget ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทกำหนด - จัดทำรายงานสรุปการ...

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
6 . Sales Representative (Chemical Product) #สวนหลวง #25,000++K ด่วนมากรับสมัครด่วน !
•Building and maintaining the relationship with new and existing customers. •Performing sales activities and achieving the sales target. •Preparing sales forecasts and updating basic reports.

PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000++
27 พ.ค. 62
7 . Customer Communication Center (English resume only)
- Response for product complaint from customer and buyer. - Communicate with related department for answering to inquiries from customer and buyer. - Answer politely and quickly by manage schedule a...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
27 พ.ค. 62
8 . Purchasing Assistant Manager (English resume only)
- Coordinate with the related parties to collect requirement, conduct competitive bidding, negotiation and propose supplier selection. - Response for all raw material requirements and liaise with int...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
27 พ.ค. 62
9 . Japanese Interpreter
* Interpretation form Thai, Japanese and English * Translate documents (Thai to Japanese/English,Japanese to Thai/English) * Support interpretation work and documents work for Japanese management in...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
27 พ.ค. 62
10 . Service Support Officerรับสมัครด่วน !
ช่วยเหลือเซลล์ในการติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า เซลล์ และแผนกอื่นๆภายในองค์กร ช่วยออกเอกสารการขายต่างๆให้กับเซลล์ และดูแลเรื่องตารางรับเช็คของลูกค้าในแต่ละรายให้ตรงตามที่ลูกค้ากำหนด

WPG C&C (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 16 -18K
27 พ.ค. 62
11 . Application Support
-ประสานงาน รับความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า -จัดทำบันทึกและสรุปรายงานประจำเดือน -จัดทำและปรับปรุงคู่มือการใช้งานApplicationสำหรับลูกค้า -ประสานงานกับทีมพัฒนาโปรแกรมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา **...

บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 พ.ค. 62

บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ค. 62
13 . Graphic artsรับสมัครด่วน !
พนักงานกราฟฟิค เลย์เพลท แก้ไขจัดหน้า รับผิดชอบในขั้นตอนการตรวจสอบไฟล์งาน, จัดการไฟล์, วางเลย์, แก้ไขงาน • แยกสีไฟล์, ปรับสีไฟล์ภาพ • ดูแลการจัดเก็บไฟล์งานในระบบ • ทำงานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด • ดูแลแล...

บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป จำกัด
27 พ.ค. 62
14 . ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ ประจำสาขา เอ็มควอเทียร์
- ซ่อมโทรศัพท์มือถือ แก้ไขอาการเสียตามที่ลูกค้าแจ้ง - ทำการประเมินราคาอาการเสียของโทรศัพท์ - งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + Job
27 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผู้ถือกรมธรรม์ (Operation Officer )
•ประสานงานกับส่วนงานภายในบริษัทฯ และบริษัทคู่ค้า เพื่อให้โครงการดำเนินการได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้ •วิเคราะห์ข้อมูล ให้คำแนะนำ ติดตามงาน และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการทำงานใ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
16 . ผู้จัดการส่วนตรวจสอบรับสมัครด่วน !
1. จัดทำและปรับปรุงแผนการตรวจสอบ (Audit Universal) ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงองค์กร ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่กระทบกับการดำ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ค. 62
17 . ผู้จัดการส่วนตัวแทนนายหน้า (Agent & Broker)
การจัดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการเข้าพบแหล่งงานตัวแทนนายหน้า เพื่อรักษาและขยายเบี้ยประกันภัย การเข้าร่วมกิจกรรมต่างของบริษัทฯ การจัดทำโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์สถานการณ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนกการลงทุน
1.พิจารณาและหาผลิตภันฑ์การลงทุนภายใต้กรอบอนุมัติของคณะกรรมการลงทุน และเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนด 2.จัดทำข้อมูลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และบริหารการลงทุนไม่ให้เกิดค่าความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของเงิน...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่โครงการสัมพันธ์(Relationship Officer) รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบจัดทำการวางแผนการตลาด แผนการอบรม การโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้า หมายที่กำหนด -ให้ข้อมูล และแนะนำ หรือบรรยายผลิตภัณฑ์ให้กับธนาคาร -...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
20 . พนักงานบันทึกข้อมูลสัญญาจ้างรายปี (ด้านการเงิน)รับสมัครด่วน !
- เตรียมเอกสารการจ่าย - เตรียมเอกสารจัดส่งไปรษณีย์ - ปั้มเอกสาร / ปิดงานประจำวัน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ค. 62
 พบ 608 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ