เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,475 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างชำนาญการประกอบแว่นตา ประจำสาขา ราชครู , ราชดำริ , Glandรับสมัครด่วน !
- วัดสายตา - ประกอบเลนส์แว่น , ตัดแว่น , แต่งแว่น - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแว่นตา กรอบแว่น และเลนส์ ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าสายตาให้กับลูกค้าได้

101 GLOBAL Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที Web Application (Drupal) , Web Service , Share Point Urgently Required !
1.เจ้าหน้าที่ Web Application (Drupal) - ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้าน Drupal Moodle พร้อมทั้งสามารถแก้ไข หรือปรับแก้ไขให้ระบบงานสามารถใช้งานได้กรณีระบบมีปัญหา หรือไม่ สามารถใช้งานได้ - มีความรู...

101 GLOBAL Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 61
3 . IT Support / HelpdeskUrgently Required !
1. ดูแลทำหน้าที่ Monitor อุปกรณ์ Link และ อุปกรณ์เครือข่ายที่รับผิดชอบ ดูแลทั้งหมด พร้อมทั้งสามารถแก้ไข หรือปรับ แก้ไขให้ระบบเครือข่าย สามารถใช้งานได้ กรณีระบบเครือข่ายมีปัญหา หรื...

101 GLOBAL Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
- ประสานงานจัดส่งเอกสารต่างๆ ของสำนักงานหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีเเต่ละ โครงการ/หน่วยงาน ดูแลและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำนักงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลและติ...

101 GLOBAL Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Service Support)
- ประสานงานในการจัดส่งสินค้า - ให้คำแนะนำและบริการข้อมูลสินค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกองค์กร - เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. ** ไม่ใช่งานขาย **

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000 ขึ้นไป
22 พ.ค. 61
6 . Supervisor Call Center(ปฏิบัติงานติดBTSกรุงธนบุรี หรือ ใกล้BTSชิดลม&MRTเพชรบุรี)
•ดูแลทีม call center (Outbound) •บริหาร-กระจายยอดให้กับทีมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน •ประเมินยอดขายในแต่ละวัน พร้อมทั้งทำรายงานสรุปยอดขาย •วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการขาย และทำราย...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 61
7 . เจ้าหน้าทีขายสินค้าทางโทรศัพท์ สินค้าอาหารเสริมครีมบำรุงผิว รายได้ 30,000 ขึ้นไป
- ทำหน้าที่แนะนำโปรโมชั่นสินค้าให้ลูกค้าทางโทรศัพท์ และนำเสนอขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ความสวยความงาม และกระทะ Korea King (มีรายชื่อลูกค้ารายเดิมให้) - รายได้ดี ค่าคอมมิชชั...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 11,000-14,000 + เบี้ยขยัน + ค่าคอมมิชชั่นตามจริง (รายได้รวม 25,000-30,000 บาทขึ้นไป)
22 พ.ค. 61
8 . Programmer ประจำสำนักงานเพชรบุรี 35 (อาคาร City link ใกล้BTSชิดลม&ท่าเรือชิดลม)
-รับผิดชอบการพัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้าและบริษัท -ดูแล แก้ไข และปรับปรุงเว็บไซต์และเนื้อหาเว็บไซต์ของลูกค้าและบริษัท -พัฒนาระบบ Content Management System ตามระบบมาตรฐานของบริษัท -ออกแบบแล...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 50,000
22 พ.ค. 61
9 . Online Marketing Support (ปฏิบัติงาน City Linkใกล้BTSชิดลม&ท่าเรือชิดลม)รับสมัครด่วน !
- ตอบคำถามลูกค้าผ่านทาง Line และ Facebook - คิด Content ในการโปรโมทสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ - ร่วมคิดแคมเปญ,โปรโมชั่นทางการตลาดใหม่ๆเพื่อลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ต่างๆ ร่วมกับทีม - เก็บรวบรวมและวิ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 23,000 ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 61
10 . HRM Officer ประจำอาคารสาทรธานี (ติด BTS ช่องนนทรี)
- จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกแผนก - ทำการจองห้องเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์งานหรือเพื่อจัดกิจกรรมภายใน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา ด่วน
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 61
11 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโภชนาการแม่และเด็ก)รับสมัครด่วน !
-ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวของคุณแม่และการให้นมลูก -ให้คำแนะนำด้านโภชนาการต่างๆ -ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงาน 2 กะ 09.00 – 18.00 น.และ 13.00-22.00 น.(มีค่ากะ) ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ ตามรอบงา...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000+
22 พ.ค. 61
12 . Senior Product Development/ พัฒนาผลิตภัณฑ์ (กลุ่มความงาม)ประจำรามคำแหง 60/4
- พัฒนาสินค้ากลุ่มอาหารเสริม สกิลแคร์ เฮลแคร์ คอสเมติคส์ - ประสานงานเกี่ยวกับการผลิตสินค้าในโรงงานกลุ่ม(OEM) ไปจนถึงการกระจายสินค้าในช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ เช่น Modern trade-Homeshopping - ดำเนินการ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 35,000-40,000 หรือตามประสบการณ์สำหรับ Manager
22 พ.ค. 61
13 . Online Marketing Support
- ตอบคำถามลูกค้าผ่านทาง line และ Facebook - คิด Content ในการโปรโมทสินค้าผ่านทางสื่ออออนไลน์ต่างๆ - ร่วมแคมเปญ โปรโมชั่นทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ต่างๆ ร่วมกับทีม - เก็บรวบรวมและวิเค...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 23,000
22 พ.ค. 61
14 . System Analyst (วิเคราะห์ระบบงาน) ประจำ BTS ช่องนนทรีย์
1.วางแผนการทำงานให้เชื่อมต่อระหว่างระบบเดิมและระบบใหม่ 2.ระบุตัวเลือกสำหรับโซลูชันที่เป็นไปได้และการประเมินความเหมาะสมทางเทคนิคและธุรกิจ 3. ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการและจัดทำข้อเสนอเฉพาะสำหรับระบ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง หรือ ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 61
15 . Data Analysis (ปฏิบัติงานที่อาคารไทยศรีติด BTS กรุงธนบุรี)รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000
22 พ.ค. 61
16 . Call Center ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความงาม ของใช้ครัวเรือนรายได้ดี มีฐานเงินเดือนให้
- ลักษณะงานเป็นงานขาย เกียวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ความงามและสกินแคร์ รวมถึงของใช้ภายในครัวเรือน - ทางบริษัทมีฐานลูกค้าให้ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่เคยสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท โดยไม่ต้องหาฐานลูกเอง -

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน มีฐานเงินเดือนให้ + รายได้รวม 20,000 บาทขึ้นไป
22 พ.ค. 61
17 . Product Trainer สินค้าสุขภาพความงาม (ติดBTSกรุงธนบุรี)รับสมัครด่วน !
- อบรมพนักงาน Newcomer และพนักงานในบริษัทเกี่ยวกับ สินค้า และการบริการของบริษัท ระบบการบันทึกงาน - อบรมพนักงานเก่าเกี่ยวกับสินค้าที่ Update ใหม่ หรือ Service mind ในการให้บริการ - จัดกิจกรรมส...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 23,000 - 28,000 (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 61
18 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์กร Marketing Research (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 61
19 . Customer Care
- ประสานงานกับลูกค้าโดยดำเนินงานตามขั้นตอน และแก้ไขปัญหาร้องเรียนต่างๆ - จัดตารางแผนงานด้านงานบริการ - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากลูกค้าเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการ - เข้าใจความต้องการของลูกค้...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
22 พ.ค. 61
20 . HR Recruitment, Business Development อาคารไทยศรีฯ ประจำ BTS กรุงธนฯรับสมัครด่วน !
• ดูแลกระบวนการงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Process) • สัมภาษณ์ผู้สมัครในตำแหน่งงานที่บริษัทเปิดรับสมัคร ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่ง Back office / Call Center • ดูแลเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานด้านกา...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
22 พ.ค. 61
 พบ 2,475 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ