เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,430 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานโรงพิมพ์
-ทำการเก็บเล่ม เข้าเล่ม เย็บเล่มงานพิมพ์ -บรรจุหีบห่องานพิมพ์ -งานทั่วไปต่างๆเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์

บริษัท 21 เซ็นจูรี่วัฒนธรรมการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
24 ก.พ. 61
2 . พนักงานจัดเก็บข้อมูล
-เลือกวันทำงาน/วันหยุดได้ (ทำเป็นงานเสริมจากงานประจำได้) -ใช้รถยนต์ในการเดินทาง -เก็บข้อมูลตามที่กำหนดแผนงาน (แผนงานกำหนดเป็นรายเดือน) -บันทึกข้อมูลและส่งข้อมูลทางสมาร์ทโฟน (มีเครื่องสมาร์ทโฟนและโ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000 - 30,000 บาทต่อเดือน ** ขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นงานที่ทำสำเร็จ
23 ก.พ. 61
3 . ด่วนมาก***เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
ปฏิบัติการจัดประชุม ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านความปลอดภัย, ร่วมตรวจความปลอดภัยในที่ทำงาน หาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พนักงาน ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม, ปฐมนิเทศพนักงานใหม่, ไต่สวนอุบัติเหตุ, อบรมพนักงานจัดทำแผนฉุกเฉิ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำพื้นที่สาทร, อ่อนนุช)
1.จัดทำ รวบรวมและสรุปรายงานผลการดำเนินงานสายร้าน 2.จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานให้ระดับบริหารประกอบพิจารณา 3.ดูแลงานด้านเอกสาร บันทึกต่างๆ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
5 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Location) เขตบางนา สมุทรปราการ อนุสาวรีย์ พญาไท นนทบุรี
สรรหาทำเลพื้นที่ ติดต่อเจรจาขอเช่าพื้นที่ ในการเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
23 ก.พ. 61
6 . ด่วน*** เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า7-11สุวรรณภูมิ
เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า(Inventory) - รับผิดชอบทำ cycle count ประจำวัน - การออก C/N (ใบลดหนี้) กรณีไม่มีสินค้าจัดส่ง - การออก Invoice Order พิเศษ (บิลด่วนIT) - ทำการเบิกสินค้าไปจัดรายการ - ทำการโอ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นิคมนำไกร กรุงเทพมหานคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
7 . Freelance เขียนแบบรับสมัครด่วน !
เขียนแบบร้าน 7-Eleven

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ก.พ. 61

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 380 บาท/วัน
23 ก.พ. 61
9 . Part Time สำนักงาน(สีลม,สาทร)รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น. *สัญญาจ้างรายปี* *พื้นที่ทำงาน (สีลม,สาทร,แจ้งวัฒนะ)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
10 . พนักงานจับตัวเลขรับสมัครด่วน !
-จับตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-10,000
23 ก.พ. 61
11 . พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)รับสมัครด่วน !
ปฎิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาอาคารและระบบ Utility ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฎิบัติงานใด ๆ ด้านวิศวกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
12 . วิศวกร ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเพื่อการซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุด และให้คำแนะนำการซ่อมแก่ช่างเทคนิค 2. จัดทำรายชื่อ เครื่องจักร ที่ต้องทำการบำรุงรักษาในแต่ละสัปดาห์ 3. มอบหมายงานบำรงุรักษาเครื่องจักรให้ช่างเทคนิค ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.พ. 61
13 . ธุรการpage adminรับสมัครด่วน !
- ควบคุมวางแผน เกี่ยวกับภาพหน้าเพจ - ออกแบบภาพโฆษณา ที่ใช้หน้าเพจ - สังเกตุ พฤติกรรม และเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการโฆษณา

ChicDi Group
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,000-25,000บาท
23 ก.พ. 61
14 . Building Manager (คอนโด) (สาทร-เย็นอากาศ / รัชดาซ.3)
- ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ - ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ ...

Major Development Estate Co., Ltd.
23 ก.พ. 61
15 . หัวหน้าทีมขาย Mazda สาขาลุมพินี
1. Managing Sales Target - Unit/GP & CSI (Customer's satisfaction) 2. Managing CSRs in Teams to achieve Sales Target / Events & Roadshows. 3. Managing all reports as required by MST & Mgr. 4. Manag...

บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
เงินเดือน 30,000-100,000 บาท (โดยเฉลี่ยต่อเดือน)
23 ก.พ. 61
16 . พนักงานขายรถ (Online) Mazda สาขาลุมพินี
1.ติดต่อและดูแลลูกค้าที่ติดต่อมาช่องทางออนไลน์ เช่น Line, Call, E-mail, Facebook 2.ทำรายงานสรุปประจำสัปดาห์ 3.ดูแลลูกค้า Online และ ลุกค้า V.I.P.ทั้งลุกค้าไทยและต่างชาติ 4.สามารถพูดคุยและแก้ปัญหาใ...

บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
เงินเดือน 25,000 - 65,000 บาท (รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน)
23 ก.พ. 61
17 . ที่ปรึกษาการขาย (Sales) โชว์รูม Mazda สาขาลุมพินี
1.เสนอขายรถยนต์ 2.ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับตัวสินค้า 3.บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
เงินเดือน 25,000 - 60,000 บาท (รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน)
23 ก.พ. 61
18 . ฝ่ายบริการ/ให้คำปรึกษาลูกค้าประจำคลินิก
- บริหารงานบริการลูกค้าเเละการขาย - วางแผนและพัฒนาระบบบริการลูกค้า - มีประสบการณ์ในด้านบริการลูกค้าหรือลูกค้าสัมพันธ์ มาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ - ดูแลต้อนรับลูกค้าให้คำปรึกษาและแนะนำบริการต่างๆท...

BSL Clinic บีเอสแอลคลินิก Bangkok skin and laser center
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 - 40,000
23 ก.พ. 61
19 . พนักงานสืบ ปฎิบัติงาน
ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน

บริษัท สปายแบงค์คอก จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000
23 ก.พ. 61
20 . Event Sales and Marketing
ลักษณะการทำงาน - ปฏิบัติกิจกรรมการขายในรูปแบบกิจกรรมอีเว้นท์ ทั้ง indoor และ outdoor - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้าหรือการบริการ - เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการขาย การตลาดและบุคลิกภาพ - ไม่ใช่งานแน...

Phenomenon Enterprise Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-25,000
23 ก.พ. 61
 พบ 2,430 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ