JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,469 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Web Designer & Support
- Monitor Social Media content that related to KWE, internal and external - Monitor www.kwe ( Thailand) - Create content for company social media and design graphic to use in company. - Update comp...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Depend on Experience
23 พ.ค. 62
2 . ช่างไฟฟ้า ประจำสำนักงานใหญ่รัชดาภิเษก
- ดำเนินการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้งาน - ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ความปลอดภัยในการปิด-เปิดอาคาร ระบบน้ำและไฟฟ้าทั้งภ...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
3 . Airfreight Reservation Officer
1.Make booking with airlines at reasonable cost based on trade lane strategy and airlines strategy. 2.Make advance booking with airlines. Always do consolidation to combine several booking request. ...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
23 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-Communicate with Overseas agent to collect/pay money by monthly basis. - Make Receipt/Payment in the accounting system (Oracle) - Make Journal Voucher - Monitor AR aging report - Entry invoice ...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Depend on Experience
23 พ.ค. 62
5 . Messenger ประจำสำนักงาน RK Biz (เลียบมอเตอร์เวย์-ร่มเกล้า)
- ดำเนินการรับ ส่ง ไปยังสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบเรื่องการถือเงิน ไปธนาคาร หรือ การถือเงินไปรับเอกสาร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
23 พ.ค. 62
6 . Sea Freight Export Customer Service
• Processing an export shipments as per Shipping Instruction • Ensure a smooth booking, documentation and invoicing process • Preparing shipping documents (Bill of lading, Invoice, PO, P/L, COA, et...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
23 พ.ค. 62
7 . พนักงาน part time
-Typing document -Other administrative work -Able to work at home according to assignment -Ability in Japanese language is a plus but is not required.

Worldcongress Co., Ltd.
เงินเดือน ชั่วโมงละ 100 บาท
23 พ.ค. 62
8 . Programmer
- พัฒนา Website Application - สามารถออกแบบ Website Application เบื้องต้นได้ - สามารถเขียน Flow ในการทำงานของโปรแกรมได้ - ร่วมทดสอบการทำงานของโปรแกรม - Support โปรแกรมเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

บริษัท ซอฟท์ไทย แอพลิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
9 . Administrator
- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับโครงการ - จัดทำเอกสารคู่มือโครงการต่างๆ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอฟท์ไทย แอพลิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
10 . ที่ปรึกษาการขาย (ศรีนครินทร์)
- บริการให้คำปรึกษาในการซื้อรถยนต์ของลูกค้า - ปิดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

กลุ่มบริษัท V Groupcars
จำนวนมาก
เงินเดือน มีรายได้ประจำตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ ตามนโยบาย
23 พ.ค. 62
11 . QC (ประจำพัฒนาการ 33 - 35 ) ตรงข้ามเยื้องตึกทรู
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงคุณภาพสินค้า

กลุ่มบริษัท V Groupcars
23 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือน (ประจำรัชดาภิเษก)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเงินเดือนของพนักงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท V Groupcars
เงินเดือน 15,000-16,000
23 พ.ค. 62
13 . Web Developer (ประจำพระราม 9)รับสมัครด่วน !
- พัฒนา เว็บไซค์ ตามความต้องการของลูกค้า - ศึกษาคิดค้น วิธีการต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบงานที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มบริษัท V Groupcars
23 พ.ค. 62
14 . IT Support (พระราม 9)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบ CCTV เดินสาย LAN - วางแผนการติดตั้ง - ทำระบบ Finger Scan ระบบไฟฟ้า - มีความรู้ด้าน PC Support - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กลุ่มบริษัท V Groupcars
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
15 . Operations Executive
- Liaise with Shipping Lines and Customers for documentation - Create shipment job using in house system - Prepare draft and original Bill of Ladings - Liaise with colleagues for documentation smoo...

Dawn Shipping (Thailand) Co., Ltd
เงินเดือน 15,000 - 20,000 B
22 พ.ค. 62
16 . Sales Support
-รับความต้องการลูกค้าในใช้บริการต่างๆของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ -จัดทำใบเสนอราคา -ติดตามความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า -เสนองานบริการด้าน ลอจิสติกส์ ของบริษัทต่อลูกค้า -สนับสนุนการขายบริการ คลั...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
22 พ.ค. 62
17 . ผู้จัดการแผนกสรรหาและว่าจ้าง
-ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสรรหาคัดเลือก -สรรหาและคัดเลือกบุคลากรกลุ่ม สำนักงาน -ดูแลอัตรากำลังของบริษัท -วิเคราะห์ผล Turnover เพื่อหาสาเหตุและแก้ไข -ดูแลการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการ -แก้ไขปัญหา...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
18 . Business Develop & Solution Design
-เข้าพบลูกค้าร่วมกับทีม Sales และประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงาน -ติดตามและตรวจสอบการให้บริการให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง -ประส...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
19 . ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์งานบุคคล (HR Strategy Manager)
- วางแผนทิศทางกลยุทธ์งานบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร - วางแผนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนกำหนดแนวทาง Career Path บุคคลากรในองค์กร - ว...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
20 . Sales Executive
-เข้าพบลูกค้า และประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงาน -ติดตามและตรวจสอบการให้บริการให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง -ประสานงานรับทราบความ...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
22 พ.ค. 62
 พบ 2,469 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ