เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Creative Content Editor
- พัฒนา Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่าน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ - ศึกษา ค้นหาข้อมูล และนำมาเรี...

บริษัท ธนทัต โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 61
2 . Web and Graphic Designer
Design และ วาง Layout website สื่อ online และสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท

บริษัท ธนทัต โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 – 26,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 61
3 . Programmer
1. พัฒนา Framework และ APIs สำหรับ Web Application โดยใช้ Javascript, Objective-C 2. พัฒนา API ของ Web service interface ของทั้ง Web Application และ Mobile Apps 3. ค้นคว้าและวิจัยตามที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ธนทัต โซลูชั่น จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 – 28,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 61
4 . Product Specialist (เครื่องมือแพทย์)
Product Specialist or Biomedical Engineer (วิศวกรชีวการแพทย์) *กรุณาศึกษารายละเอียดของบริษัท ทรีท เมด จำกัด และลักษณะการทำงานได้ทาง www.treatmed.co.th* 1.สอนการใช้งานเครื่องมือทดสอบ/สอบเทียบอุปก...

บริษัท ทรีท เมด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และ ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 61
5 . Web Programmer
• ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการ (Requirement) และ ตรวจรับ software • พัฒนา web site, web application ด้วยตนเอง • พัฒนาโปรแกรม/ระบบ สำหรับ web site และ web application สำหรับ...

บริษัท โซเชียล คลาวด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ส.ค. 61
6 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี จัดส่งผู้สอบบัญชี 2. จัดทำภาษีซื้อ,ภาษีขาย, ภ.ง.ด. 1,3,53 ยื่นภาษีกลางปี 3. จัดทำบัญชี ทรัพย์สิน หนี้สิน ของบริษัท 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ดับบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 61
7 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
- เจรจาติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ และงานเอกสาร

บริษัท บิซลอว์ แอนด์ คอลเลคชั่น จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
20 ส.ค. 61
8 . Online Support
1. ติดต่อประสานงาน กับแผนกต่าง ๆ และ คู่ค้า 2. ดูแลเว็บเพจต่าง ๆ ของบริษัท อัพเดทโปรโมชั่น (Facebook page) 3. ดูออเดอร์ จากเว็บที่เป็นตัวแทนขาย (Lazada Shopee) 4. อัพเดทข้อมูลสินค้า ราคา โปรโมชั่น ...

บริษัท เอ็ม ยู อาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
20 ส.ค. 61
9 . ธุรการ
1. จัดเรียงเอกสร 2. Key ข้อมูล

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 61
10 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , คอมมิชชั่น , โบนัสประจำปี ,สัมมนาประจำปี
20 ส.ค. 61
11 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
ออกแบบระบบไฟฟ้า-สื่อสาร

บริษัท อินเตอร์ ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 61
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
-ช่วยงานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย -คีย์ข้อมูล ทำรายงาน -ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

บริษัท นำศิลปไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,900-12,000
20 ส.ค. 61
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดทำและบันทึกเอกสารทางบัญชีให้เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร -จัดทำบัญชีด้านอสังหาริมทรัพย์ -ตรวจสอบภาษี หัก ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบภาษีซื้อ ภาษีขาย -จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน -ตรวจสอ...

บริษัท นำศิลปไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 61
14 . พนักงานพิมพ์เอกสาร Part time / Fulltime
- จัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ - ติดตามงานภายในบริษัท - งานธุรการ สั่งซื้อของ ออนไลน์ - ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินสเปคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Part Time 60 บาท/ชม - Fulltime 13,000 หรือตามตกลง
17 ส.ค. 61
15 . ช่างเครื่องกล Part Time / Full Time
ประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม เช่น เจาะรู ตาบเกลียว ขั้นน็อต

บริษัท อินสเปคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน Part time 60 - 100 ขึ้นไป / ชั่วโมง - Full Time 15,000 บาท
17 ส.ค. 61
16 . นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล
- นศ.ฝึกงานฝ่ายบุคคลช่วยงานด้านงานบุคคลทั้งระบบ สรรหา, ฝึกอบรม,ค่าจ้าง ฯลฯ

บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 150 / วัน
17 ส.ค. 61
17 . พนักงานบัญชี
-งานด้านธุรการ/บัญชี -ดูแลด้านภาษีซื้อ/ขาย -รับวางบิลจ่ายเช็ค -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

บริษัท เอสพีเอสเอสเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000++
16 ส.ค. 61
18 . พนักงานขับรถ
- ไปสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถออกต่างจังหวัดได้ - เวลาทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ หยุดวันอาทิตย์และนขัตฤกษ์ เตรียมเอกสารต่างๆให้ครบในวันที่สมัคร**ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 2.ส...

บริษัท เอสพีเอสเอสเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000++++(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
16 ส.ค. 61
19 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา(R&D Manager)
- รับนโยบายผู้บริหารเพื่อวางแผนงาน พร้อมดำเนินการตรวจสอบ และรายงานผู้บริหาร - วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - ออกตลาดเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสินค้าของบริษัทก...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 100,000
16 ส.ค. 61
20 . ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์(CRM Manager) และเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
*ผู้จัดการ - รับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อวางแผนงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว - วิเคราะห์ยอดขายของลูกค้าเพื่อจัดทำแผนงานกิจกรรมตามความต้องการของลูกค้า - รับผิดชอบช่องทางสื่อสารกับลูกค้าทางโซเชียลOnlin...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 100,000
16 ส.ค. 61
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ