JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,494 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Office Engineer (Data Analysis/Excel Skill)
1.ดำเนินการถอด BOQ/Non-BOQ จัดทำใบราคา 2.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับงานซ่อม 3.จัดทำ SLA (Service Level Agreement) ให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องการดำเนินงานซ่อมจริง 4.ป...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
22 . บัญชี
1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของสำนักงาน ตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการยื่นแบบรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและรายงานภาษีอื่นๆ 2. จัดทำรายงานรายรับ–รายจ่าย...

บริษัท ราชาโอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จำกัด (Raja Overseas Trading Co.,Ltd.)
เงินเดือน เงินเดือนสามารถต่อรองได้ตามความสามารถและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
23 . ช่างประจำอาคาร
1.บำรุงรักษาและตรวจพื้นที่ทั้งภายใน และภายนอกอาคารทั้งหมดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมีความสวยงามตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 2.ดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆที่รับผิดชอบ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด 3.ดูแล...

บริษัท ราชาโอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จำกัด (Raja Overseas Trading Co.,Ltd.)
เงินเดือน 14,500 - 18,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 พ.ค. 62
24 . พนักงานปฏิบัติงานขาออก
1.ตรวจเอกสารส่งออกของลูกค้า 2.จัดทำใบขนขาออกให้กรมศุลกากรในระบบ 3.จองเรือ 4.ส่งSI/VGM ให้สายเรือ ติดต่อประสานงานกับสายเรือเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ 5.ส่งBL ให้ลูกค้าตรวจ 6.จองรถหัวลากรับสินค้าที่โรงงา...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
25 . พนักงานบริการลูกค้า CS
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ - สามารถสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น(อ่าน เขียน) - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ สายเรือ สายการบินต่างๆ - ประสานงานกับทีม operation - ประสานงานกับ suppliers - เข้างาน...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับ ปสก และความสามารถ
22 พ.ค. 62
26 . พนักงานการเงิน
- ทำเช็คและจ่ายเงินสดให้พนักงานทีเกี่ยวข้องตามระเบียบบริษัท - ทำ statement และตรวจสอบ statement ของธนคาร - ติดต่อธนาคารเบิกถอนเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสารตั้งเบิก - เข้างาน 8.30-1...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
27 . เจ้าหน้าที่วิชาการคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
- พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ (หาแนวทางการสอนใหม่ๆเพื่อน้องๆมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น) - ควบคุมบรรยากาศในการสอนสด ในห้องเรียน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ พัฒนาเทคนิคในการทำ โจทย์/ข้อสอบ (SAT) - จัด...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
28 . พนักงานบัญชี (Accountant)
- บันทึกรายการบัญชีในหมวด GL, AR, AP - จัดทำรายละเอียดบัญชีรวมถึง รายการกระทบยอดบัญชีธนาคาร - คำนวนเงินเดือนและนำส่ง ภงด1 – ประกันสังคม - เป็นผู้ช่วยจัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี - จัดทำภาษี...

HLB (Thailand) Ltd.
เงินเดือน ต่อรองได้ (Negotiable)
22 พ.ค. 62
29 . Senior Accountant
- Control of G/L, A/R, A/P accounts - Control fund receipt, payment and cash flow - Take care of banking requirements including monthly reconciliation - Take care of payroll calculation and related...

HLB (Thailand) Ltd.
เงินเดือน Negotiable
22 พ.ค. 62
30 . Administrator for Tax Department
- ดูแลงานด้านเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆของแผนกกฏหมาย และจัดลำดับให้เป็นหมวดหมู่ - จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงาน โทรติดต่อนัดหมาย ตามที่ได้รับมอบหมายจากแก่ผู้บังคับบัญชา -...

Ariya Group
เงินเดือน 15,000
22 พ.ค. 62
31 . Junior Lawyer
• Provide legal advice and coordinate for Tax issue including tax audit and tax registration or permission. • Working with litigation, BOI, work permit/visa • Demonstrated ability to draft and nego...

Ariya Group
22 พ.ค. 62
32 . PHP Programmer
- ทำงานจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 หยุดเสาร์-อาทิตย์

บริษัท เวฟออน จำกัด
เงินเดือน THB20,000 - 40,000 /เดือน (สามารถต่อรองได้)/ มีค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
22 พ.ค. 62
33 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1. ดำเนินการด้านกิจกรรมทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ 2. วางแผนและดำเนินงานกิจกรรมทางการตลาด 3. ควบคุมและดูแล เรื่อง งบประมาณการตลาดต่าง ๆ 4. ดูภาพรวมของสื่อต่าง ๆ ที่สื่อสารออกไป ให้เป็นไปในทิศทาง...

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 พ.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ( Design )รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบลายกระเบื้องให้ Sales และร้านตัวแทนจำหน่าย 2. ออกแบบลายกระเบื้องให้ ลูกค้า และจัดตามแปลนของลูกค้า 3. ออกแบบ Display 4. ออกแบบ แผงโชว์กระเบื้อง 5. ออกแบบ และจัดทำ Art work , สื่อโฆษณา ...

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
35 . เจ้าหน้าที่ Sale โครงการ ( กรุงเทพ)
- รับผิดชอบงานขายโครงการ - ดูแลลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่ - อื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 พ.ค. 62
36 . เจ้าหน้าที่ดูแลคลังสินค้า- จัดเรียงสินค้า Stock Staffรับสมัครด่วน !
- ยกของ แพ็คสินค้า ตรวจนับสินค้า - ดูแลสต็อคสินค้า จัดเรียงสต๊อกสินค้า ดูแลเรื่องการเบิกสินค้า และสินค้าเข้า-ออก - คีย์ข้อมูลลงระบบของทางบริษัท - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท - งานอื่นๆ ตามที่ได...

บริษัท พีกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 13,000-15,000
22 พ.ค. 62
37 . เจ้าหน้าที่โรดโชว์ / PC Roadshowรับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน - รู้และเข้าใจผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถอธิบายและเสนอขายให้กับลูกค้าได้ - เสนอขายสินค้าให้ลูกค้า โดยมีความกระตือรือร้น และ Service mind - ดูแลพื้นที่การขายหน้าร้านรวมทั้งการตกแต่งพื...

บริษัท พีกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 12,000-16,000 บาท ( ตามประสบการณ์ )
22 พ.ค. 62
38 . PC (พนักงานขายอาหารสัตว์เลี้ยง) ประจำ / Part timeรับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน - รู้และเข้าใจผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถอธิบายและเสนอขายให้กับลูกค้าได้ - เสนอขายสินค้าให้ลูกค้า โดยมีความกระตือรือร้น และ Service mind - ดูแลพื้นที่การขายหน้าร้านรวมทั้งการตกแต่งพื...

บริษัท พีกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-16,000 บาท ( ตามประสบการณ์ )
22 พ.ค. 62
39 . Digital Marketing อาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงรับสมัครด่วน !
ท่านจะทำงานร่วมกับเจ้าของบริษัท, กราฟฟิคดีไซเนอร์, และหน่วยงานภายนอก ในการปั้นแบรนด์สินค้าสัตว์เลี้ยงระดับโลกของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นผู้นำตลาดของประเทศไทย โดยท่านจะดูแลทั้งการตลาด Online และ Offline ...

บริษัท พีกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 18,000 – 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 พ.ค. 62
40 . Graphic Design (แบรนด์สินค้าสัตว์เลี้ยง)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์: Catalog, Brochure, คู่มือสินค้า, นามบัตร, Shelf-talker, โปสเตอร์, ชั้นวางสินค้า, อุปกรณ์ออกบูธ 2. Online Media: ออกแบบภาพโฆษณาต่าง ๆ ที่ใช้ลงใน Website, Facebook, Instagram, L...

บริษัท พีกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
 พบ 2,494 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ