JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3,415 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Part-time ประจำสาขา ทั่วประเทศ
- ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา - ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มาติดต่อ - ให้บริการลูกค้าภายในสาขาได้ - เวลาเข้า-ออกงาน สามารถเข้างานเป็นกะได้ (07.30 - 16.30 น. และ 11.00 - 20.00 น.)

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน สัญญาจ้าง 3 เดือน - 5 เดือน
22 พ.ค. 62
22 . รองผู้จัดการสาขา หรือ ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาพญาไท2 รับสมัครด่วน !
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน และระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ (มีอบรมให้) • ให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง • ควบคุมกำหนดแผนงานการตลาดภายในสาขา • วางแผน วิเคราะห์ เพื่อผลักดันยอด...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 พ.ค. 62
23 . Content Marketing
• สรุปประเด็นและเนื้อหาสําคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ • สร้างสรรค์ Content ทั้งงานพิมพ์และกราฟฟิค เพื่อสื่อให้ออกมาตาม Concept ขององค์กร และลูกค้า ( Info-Graphic, Facebook, Books...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 พ.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่ Media
- บันทึกวีดีโอ-ถ่ายทำการเรียนการสอน(มีอุปกรณ์ให้) - ตัดต่อไฟล์วีดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Primiere Pro (มีอุปกรณ์ให้) - ดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านโสตทัศน์อุปกรณ์ต่าง ๆ - งานด้านมัลติมีเดีย อื่น ๆ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 พ.ค. 62
25 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม และซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการพัฒนาทีมและรูปแบบการดำเนินการของฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ 2.วางแผนการดำเนินการเปิดสาขา และ การปรับปรุงพื้นที่ สาขาหรือส่วนต่าง ๆ ของทางบริษัท ให้ตอบสนองกับการดำเนินการและการขยายตัวของทางบริษัท ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาอังกฤษ
• วางแผน และ พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ • วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ • ร่วมพัฒนา เอกสาร และ ตำราเรียน สำหรับนักเรียนในระบบ มัธยม ต้น - ปลาย • ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ทำเฉล...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 พ.ค. 62
27 . เจ้าหน้าที่วิชาการชีววิทยา/GAT
- วางแผนและพัฒนาการสอน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เทคนิคการทำข้อสอบ - จัดทำตำราเรียน หรือ เอกสารประกอบการเรียน - เฉลยข้อสอบ - ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ตรวจการบ้าน, ตรวจข้อสอบ และตอบคำถามทา...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 พ.ค. 62
28 . เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา สยามIgnite
- แนะนำให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน และระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ - วางแผนและกิจกรรมทางการตลาด - งานธุรการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
29 . Digital Marketing Executive (สำนักงานใหญ่ บีทีเอสสยาม)
- ออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารการตลาด - สร้างสรรค์บทความเพื่อเผยแพร่บทเว็บไซต์ , โซเชี่ยลมีเดีย - วางแผนการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล - ออกงานอีเว้นท์เพื่อถ่ายภาพประชาสัมพันธ์งาน เป็นครั้งคราว

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 พ.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่วิชาการคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
- พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ (หาแนวทางการสอนใหม่ๆเพื่อน้องๆมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น) - ควบคุมบรรยากาศในการสอนสด ในห้องเรียน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ พัฒนาเทคนิคในการทำ โจทย์/ข้อสอบ (SAT) - จัด...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
31 . พนักงานบัญชี (Accountant)
- บันทึกรายการบัญชีในหมวด GL, AR, AP - จัดทำรายละเอียดบัญชีรวมถึง รายการกระทบยอดบัญชีธนาคาร - คำนวนเงินเดือนและนำส่ง ภงด1 – ประกันสังคม - เป็นผู้ช่วยจัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี - จัดทำภาษี...

HLB (Thailand) Ltd.
เงินเดือน ต่อรองได้ (Negotiable)
22 พ.ค. 62
32 . Senior Accountant
- Control of G/L, A/R, A/P accounts - Control fund receipt, payment and cash flow - Take care of banking requirements including monthly reconciliation - Take care of payroll calculation and related...

HLB (Thailand) Ltd.
เงินเดือน Negotiable
22 พ.ค. 62
33 . หัวหน้าแผนกศูนย์อาหาร รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบร้านอาหาร ก่อนเปิดและหลังปิด ได้แก่ ระบบน้ำ ไฟ แก๊ส ความสะอาดเรียบร้อย บ่อดักไขมัน 2.ระหว่างวัน ดูแลความเรียบร้อยของศูนย์อาหาร 3.ทำรายงานสัปดาห์ 2 และ 4 ของแต่ละเดือนทำ Big Cleaning และกำจั...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 28,000
22 พ.ค. 62
34 . ที่ปรึกษาความงาม / พนักงานทรีทเม้นท์:ช่างสักคิ้ว ช่างแต่งคิ้ว
1. ที่ปรึกษาความงาม - ให้คำปรึกษากับลูกค้าและขายคอร์ส เกี่ยวกับการกำจัดขน (waxing)และ จัดแต่งคิ้ว - ให้บริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด - ทำรายงานประจำสัปดาห์ - ปฏิบัติตามภารกิจที่ไ...

Strip & Browhaus โดย บริษัท อนันนิตา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 40,000 บาท ตามวุฒิหรือตามประสบการณ์และหน้าที่
22 พ.ค. 62
35 . " Sales Coordinator "
1.Assisting in developing effective online marketing strategies for middle to high tier prospective clients. 2.Coordinate to help customers resolve their plan issues 3. Coordinating with Digital Mar...

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
36 . Salesforce Solution Analyst
- ทำงานร่วมกันกับทีมฝ่ายขาย รับผิดชอบในการจัดการแก้ไข - อัพเดทข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา - ปรับแต่งระบบ Salesforce ให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
37 . Sales Cloud Manager
- ประชุมและมอบหมายหน้าที่ให้ทีมงานตามการวางแผนการดำเนินการตาม ISPIO / NIPA.CLOUD / Thai OpenStack Planning - ดูแล อัพเดท ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบริการ Data Center และ Cloud Services จากหน่วยงานที่เ...

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
38 . Windows Server Support Engineer
- พูดคุยกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจ รวบรวมความต้องการ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างใกล้ชิด - ประสานงานกับทีมขายและนักออกแบบ OpenStack Solution เพื่อแก้ปัญหา Cloud ให้กับลูกค้า

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
39 . Senior Web Programmer
- พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ PHP เป็นหลัก ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL, WordPress และMagento ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของลูกค้า - ออกแบบฐานข้อมูล (Database) เช่น MS SQL, SQL, Mongo DB, MS Access, Or...

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
40 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโฆษณาออนไลน์
- เสนอขายสื่อโฆษณาครบวงจร Facebook Ads/Google AdWords/Line@/Email Marketing - หาฐานลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขายสื่อโฆษณาออนไลน์ - ทำการปิดการขายตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำเอกสารและใบเสนอราคาที่ใช้ในการ...

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์+ค่าคอมมิชชั่น
22 พ.ค. 62
 พบ 3,415 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ