JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,439 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Operator)
1. รับสาย โอนสาย ประสานงานทั้่งภายในและภายนอกบริษัทฯ 2. ต้อนรับส่วนหน้าสำนักงาน 3. ดูแลงานด้านธุรการ เอกสาร แม่บ้าน เบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
20 พ.ค. 62
2 . เลขานุการผู้บริหาร
- ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก - เข้าใจระบบงานของบริษัท และรับผิดชอบงานควบคู่ไปกับผู้บริหาร - ตรวจสอบงาน และส่งรายงานต่อผู้บริหาร - จัดการตารางงานของผู้บริหาร - จดบันทึกการประชุม - งานอื่นๆ...

บริษัท มัลติพรูฟส์ จำกัด
20 พ.ค. 62
3 . Qc รับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด/ฝ่ายก่อสร้าง/ฝ่ายพัฒนาระบบ
-ประสานงายภายในองค์กรระหว่างฝ่ายที่ได้รับมอบหมายกับส่วนกลาง -ติดตามผลงาน/รายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชา -คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนถึงผู้บังคับบัญชา -สรุปรายงานผลของเเต่ล...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
6 . หัวหน้าวิศวกรประเมินราคา/หัวหน้าวิศวกรโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
-จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย -ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ -วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ -อื่นๆที่ได้...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
7 . หัวหน้า/ผู้ช่วยจัดการฝ่ายสถาปนิก (Architect)
- เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้างทั้งหมด - กำหนด Spac วัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมด - ควบคุมดูความสามารถ ความลงตัวของแบบทั้งหมด - ตรวจสอบงานก่อสร้าง ว่าตรงตามแบบไหน (กรณีมีแบบใหม่ออกมา)

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารต่างๆ ในสายงานทรัพยากรมนุษย์ - ร่วมวางแผน Manpower กับผู้บริหารภายในองค์กร - คัดเลือกผู้สมัคร จาก resume / เพิ่มช่องทางการสรรหาผู้สมัคร ฯลฯ - คีย์ข้อมูลเข้าระบบ - ประสานงานภายในองค์กร...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
9 . Training Officer
1.วางแผน พัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดฝึกอบรม 2.ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 3.งานกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 4.งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **หากผ่...

Dermalink
เงินเดือน 16,000 - 25,000
20 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1.วางแผน พัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดฝึกอบรม 2.ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 3.งานกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 4.งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **หากผ่...

Dermalink
เงินเดือน 16,000 - 25,000
20 พ.ค. 62
11 . Designer
สามารถออกแบบเสื้อผ้า และ ลวดลาย graphic สำหรับงาน สกรีน และ งาน Sublimation ตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท ประยุกต์ สปอร์ต ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ประสบการณ์การทำงาน
20 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุม คุณภาพ QC/QA
ตรวจสอบ คุณภาพงานเย็บ ตรวจวัดขนาด มาตราฐาน และกำหนดข้อควรระวัง ทำรายงานสรุปการตรตรวจสอบ

บริษัท ประยุกต์ สปอร์ต ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง หรือ ตามตกลง
20 พ.ค. 62
13 . รับสมัคร!!Call center สนับสนุนเทคนิคด้านไอที วุฒิม.6 ขึ้นไป 15K++ ใกล้BTS พญาไท
•รับแจ้งปัญหาจากช่องทางการติดต่อสื่อสารได้แก่ โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ โปรแกรมการสนทนาผ่านระบบออนไลน์ (Chat) เป็นต้น •ให้คำปรึกษา และให้ข้อมูล เกี่ยวกับบริการ • แนะนำ วิเคราะห์ แล...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
2-5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 14,000-17,000++
20 พ.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร
1.กำกับดูแล และตรวจสอบงานด้านวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับการซ่อมและบำรุงรักษาโครงสร้าง สถาปัตย์และส่วนประกอบตกแต่งอาคาร ร้านค้า ในศูนย์การค้า ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2.กำกับดูแล ตรวจสอบและการปรับปร...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
20 พ.ค. 62
15 . พนักงานป้องกันอัคคีภัย / Fire Man (มีประสบการณ์)
1.ตรวจสอบสภาพและสถานะความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกชนิดที่ติดตั้งอยู่ในทุกตำแหน่งภายในตัวอาคาร 2.ตรวจสอบความปลอดภัยในการดำเนินการของร้านค้าและผู้รับเหมาที่มาทำงานภายในศูนย์การค้าฯ โ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
20 พ.ค. 62
16 . จนท.ประสานงานกิจกรรม / Service Operation (Event, Exhibition )
1. ประสานงาน และอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่มาใช้สถานที่ของบริษัทฯในการจัดอีเวนท์ หรือ กิจกรรมต่างๆ 2. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานการปฏิบัติงานให้...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
17 . PC ขายน้ำดื่มในศูนย์อาหาร(ของศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์)
- ขายน้ำดื่มประจำศูนย์อาหารของศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ - ดูแลการเติมเครื่องดื่ม น้ำแข็ง การทำความสะอาด การเปิด-ปิดบาร์น้ำ - ทำงานตามเวลาเปิด-ปิดของห้าง (เข้ากะตามเวลาที่กำหนด) - วันหยุด 6 วันต่อเด...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน 10,000-12,000บาท
20 พ.ค. 62
18 . จป.วิชาชีพ
- จัดทำทำข้อกำหนด และมาตรฐานงานด้านความปลอดภัยของศูนย์การค้าฯ - จัดทำแผนงาน วิเคราะห์สาเหตุ รวบรวมสถิติ และจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย - ดูแลงานด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดั...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 พ.ค. 62
19 . ช่างระบบ/ช่างซ่อมบำรุง / ช่างไฟฟ้า(ประจำศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ในอาคารและเขียนรายงานต่อหัวหน้า ในกรณีมีสิ่งผิดปกติ 2. ทำหน้าที่บำรุงรักษา และ แก้ไข กรณีที่มีการแจ้งซ่อม งานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา แอร...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
20 พ.ค. 62
20 . พนง.ป้องกันความสูญเสีย /loss prevention(เพศหญิง)
1.ช่วยงานตรวจสอบด้านความปลอดภัยร้านค้าต่างๆในศูนย์การค้า 2.ดูแลกฎระเบียบร้านค้าเช่น กฎระเบียบการเปิด-ปิดร้าน เป็นต้น 3.จัดทำรายงานเหตุประจำวันเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
 พบ 2,439 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ