เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3,322 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing Executive (Burmese)รับสมัครด่วน !
• Manage the marketing role in Thailand & Myanmar market segment. • Provide management market data such as potential customer, its traffic matrix, sector and competition to enable management to formu...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
18 พ.ย. 61
2 . Senior Graphic Designerรับสมัครด่วน !
- ทำงานร่วมกับทีมเพื่อการออกแบบ User Interface ที่มี UX ที่ดี เหมาะสมกับการใช้งาน - นำ Flow ที่ได้รับมาจัดทำ Wireframe และ UI Prototype เพื่อนำเสนองาน - ออกแบบ Mockup ตามรูปแบบ software ที่จะใช้งาน ...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
18 พ.ย. 61
3 . Full-Stack Developer รับสมัครด่วน !
1.พัฒนา Software Solutions ตามความต้องการของลูกค้า ที่แตกต่างกันออกไป 2.สามารถทำงานได้ครบทุกขั้นตอนของ Software Development Life Cycle 3.สามารถรับผิดชอบพัฒนาระบบตั้งแต่ต้นจนเสร็จได้

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
18 พ.ย. 61
4 . Scrum Masterรับสมัครด่วน !
• Facilitate daily scrum, sprint planning, sprint demo and retrospective meetings. • Forecast the numbers of deliverable possible in an iteration, which is based on evidence and reliable source. • E...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 พ.ย. 61
5 . Big Data Engineerรับสมัครด่วน !
● Work with business teams in understanding the overall client requirements and proposed Big Data Solution ● Experience with building stream-processing systems, using solutions such as Storm or Spark...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 พ.ย. 61
6 . Frontend Programmerรับสมัครด่วน !
เราต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการเขียน Web App ฝั่ง frontend หรือ user interface ที่มีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม ทันสมัย และชอบ research หาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เครื่องมือใหม่ ๆ มาพัฒนางาน...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 พ.ย. 61
7 . System Analystรับสมัครด่วน !
- ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ software ได้หลากหลายในรูปแบบ - ออกแบบ API, class diagram เพื่อให้ software สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เขียนโปรแกรมต้นแบบ หรือโปรแกรมในส่วนที่เป็น core หลัก ...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 พ.ย. 61
8 . Telesales (เจ้าหน้าที่ขายสื่อโฆษณาดิจิทัลทางโทรศัพท์)รับสมัครด่วน !
1. ให้ข้อมูลสินค้าและบริการ ทางโทรศัพท์และปิดการขายทางโทรศัพท์ หรือนัดลูกค้าเข้ามาที่ออฟฟิศเพื่อเสนอบริการและปิดการขายได้ 2. ทำยอดตามเป้าขาย โดยให้ข้อมูลสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกั...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวม Commission) และรายได้อื่นๆ
18 พ.ย. 61
9 . IOS หรือ Android Programmerรับสมัครด่วน !
เขียนโปรแกรม IOS หรือ Android บน Mobile Device วางแผนงานlสำหรับโปรแกรมสำหรับ Project ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 พ.ย. 61
10 . .NET Developer, C#รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ และพัฒนา Web-based application หรือ Web Service โดยใช้ ASP.NET C# แบบ MVC - ทำงานเป็นทีม เพื่อให้โครงการสำเร็วลุล่วงไปตามกำหนดการ - แก้ไขโปรแกรมในด้าน Performance และ UI/UX

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 พ.ย. 61
11 . Google AdWords Specialistรับสมัครด่วน !
• ดูแลในด้านการโฆษณาออนไลน์ให้ลูกค้า SMEs และองค์กรขนาดใหญ่ • วางแผน และบริหารสื่อโฆษณาออนไลน์ ผ่าน Google AdWords และสื่อโฆษณาออนไลน์อื่นๆ • ดูแลและบริหารค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณา ให้คุ้มค่ากับงบประมา...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 พ.ย. 61
12 . VDO Content Editor รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแล และพัฒนาเนื้อหาด้านวีดีโอ ให้มีความแตกต่างและน่าสนใจ ให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมทั้งสามารถสื่อสารให้กับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกเข้าใจถึงเนื้อหาวีดีโอที่จะสื่อสารได้ตรงประเด็น...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 พ.ย. 61
13 . PHP Programmerรับสมัครด่วน !
เขียนโปรแกรม PHP ทั้งส่วน Front-end, Back-end, Web Service ในรูปแบบ RESTful

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 พ.ย. 61
14 . Unity 3D Developerรับสมัครด่วน !
พัฒนา Interactive Application เช่น AR, VR สำหรับงาน Interactive museum, Interactive Event หรือ Mobile Application ด้วย Unity3D และ Maya

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 พ.ย. 61
15 . Accounting Supervisor รับสมัครด่วน !
-บันทึกบัญชี วางแผนควบคุมการบริหารงานด้านบัญชีการเงินทั้งกระบวนการ -จัดทำงบการเงิน และปิดงบการเงินของบริษัท -วิเคราะห์ วางแผนงบการเงิน และบริหารการรับและจ่ายเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -วางแผนภ...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 พ.ย. 61
16 . Project Manager (Software Development)รับสมัครด่วน !
- วางกรอบขอบเขตการทำงาน - วางแผนการบริหารโครงการ - บริหารค่าใช้จ่ายในโครงการ - บริหารโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบ, Website, Mobile App - บริหารทีมงาน (Designer,BA,Developer Team) - ตรวจสอบและ ปรับปร...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 พ.ย. 61
17 . DevOpsรับสมัครด่วน !
Responsibilities : - พัฒนา Software Solutions ตามความต้องการของลูกค้า ที่แตกต่างกันออกไป - สามารถทำงานได้ครบทุกขั้นตอนของ Software Development Life Cycle - สามารถรับผิดชอบพัฒนาระบบตั้งแต่ต้นจนเสร...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 พ.ย. 61
18 . Business Analystรับสมัครด่วน !
ถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะพัฒนาตนเองตลอดเวลา และชอบงานด้านการวิเคราะห์ และออกแบบระบบซอฟท์แวร์ เรามีงานที่ท้าทายให้คุณลอง หน้าที่ - เก็บความต้องการลูกค้า - วิเคราะห์ธุรกิจลูกค้า - ออกแบบโปรแกรม ให้มี...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 พ.ย. 61
19 . ผู้ช่วยในครัว รายได้รวม 16,000-18,000 ผู้หญิงเท่านั้น
- เตรียมวัตถุดิบ จัดจานอาหารสวยงาม ประณีต ทำหน้าที่ล้างจาน-ผัก ทำเครื่องดื่มน้ำผลไม้ปั่น ทำขนมหวานเวียดนาม ฯลฯ ทางร้านจะฝึกงานครัวเวียดนามให้ ทำงานกับเชฟใหญ่ชาวเวียดนาม

บริษัท ไซ่ง่อน เรสิพี จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 16,000-18,000
18 พ.ย. 61
20 . แคชเชียร์ - ความต้องการเร่งด่วน (THB 16,000 THB 13,000 plus 3,000 min tips)
-รับผิดชอบการเก็บเงิน (เงินสดและ / หรือบัตรเครดิต) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้อง - รวบรวมและส่งมอบวัสดุสิ้นเปลืองจากสำนักงานบัญชี - ตรวจสอบให้แน่ใจว่านับถูกต้องสำหรับการเปิด -...

Hustlers Pool & Sports Bar
เงินเดือน THB 16,000 (Basic THB 13,000 plus min tips THB 3,000)
18 พ.ย. 61
 พบ 3,322 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ