เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Electronic Engineer
1.ออกแบบ เขียนแบบ PCB ของตู้เชื่อมไฟฟ้ารวมถึงแก้ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรที่ใช้อุปกรณ์ electronic. 2.ออกแบบสร้างเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 3.ออกแบบ เขียนแบบ แผงวงจรอีเล็คทรอนิกส์ 4.ร...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 61
2 . Tank Designer
1.Check drawing with reference to cilent data sheets,specifications and API650/620 and API650/620 ASME Sec VIII codes as applicable. 2.Suggest good drafting practices as per industry standards.

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 61
3 . Electrical Design Engineer
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบในส่วนงานระบบไฟฟ้า (Electrical System) ตามความต้องการของลูกค้า 2.ตรวจสอบแบบผลิตภัณฑ์และระบบ 3.จัดเตรียมประมาณการวัสดุ ( Material Take Off – MTO ) ที่ได้จากงานออกแบบผลิตภัณฑ์แ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 61
4 . Safety Officer
Responsibilities 1.Duties, responsibilities and authorities for Occupational Health and Safety Management. 2.Monitor working of staffs in accordance with safety rules and regulations. 3.Prepare rep...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 61
5 . E&I Field Engineer
Project Management 1.Report to Construction Manager / Superintendent or others according to organization chart 2.Fully understand contractual construction requirement. Assist superior to formulate ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ