JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 33,670 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Overseas Officer
- Coordinate with carrier/co-loader, customer to move cargo as planned - Make communication with overseas agent - Sourcing / Selecting new Suppliers/Agent for supporting the demand growth - Follow...

V-Friend Logistics Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
2 . Accountant
1. จัดทำบัญชี 2. ดูแลและคำนวณด้านภาษีต่างๆ เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3. บันทึกบัญชีประจำวัน ได้แก่ รายจ่าย ประสานงานกับธนาคารและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมไปถึงดูแลด้านการเงินต่างๆของบริษัท 4.ดูแ...

Bella Mode Company Limited
เงินเดือน (20,000 - 30,000 บาท)
23 พ.ค. 62
3 . OR Nurse พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด
ประสานงานกับแพทย์ผ่าตัด และ วิสัญญีแพทย์ -แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด -จัดเตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดให้ปลอดภัยในระ...

Bella Mode Company Limited
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
23 พ.ค. 62
4 . English - Thai Staff
ต้อนรับและสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ ตอบ Email ลูกค้า สื่อสารประสานงานระหว่างลูกค้าและพยาบาล งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Bella Mode Company Limited
เงินเดือน (20,000 - 30,000 บาท) + Commission
23 พ.ค. 62
5 . Graphic Designer / Photographer / Video Editor
ออกแบบ Artwork, ภาพใช้ในการโฆษณาออกทางสื่อต่างๆ ต่อคลิป Video และภาพนิ่ง ถ่ายรูปเพื่อนำมาทำ Artwork ในคลินิกและใช้ในการโปรโมต ประสานงานที่เกี่ยวข้อง

Bella Mode Company Limited
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
23 พ.ค. 62
6 . Derma staff พนักงานทรีทเม้นท์
1. ทำทรีทเมนท์และให้คำแนะนำแก่ลูกค้า 2. ช่วยบันทึกและค้นหาประวัติลูกค้า 3. เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการเตรียมหัตถการต่างๆ 4. ช่วยเหลืองานอื่นๆของคลินิกตามความเหมาะสม

Bella Mode Company Limited
เงินเดือน (15,000 - 20,000 บาท ) + Incentive
23 พ.ค. 62
7 . Mold Design Engineer / Technicain
Mold Design Engineer 1. Design concept new mold stamping. (Cimatron,Auto Cad and Solid Works) 2. Design drawing detail 2D. (Auto Cad) 3. BOM all part list and spare part of new mold. 4. Plan and s...

บริษัท แวนเทค เอ็ม. เอฟ. จำกัด
Mold En. -อัตรา / Technicain 2 อัตรา
เงินเดือน Mold En.18,000++ / Technicain 10,500++
23 พ.ค. 62
8 . ธุรการคาร์แคร์ Keeperรับสมัครด่วน !
1.ดูแลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้า เช่นใบเสร็จในรับรถ 2.คิดเงินกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 3.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ 4.ดูแลความเรียบร้อยภายในคาร์แคร์ 5.ทำการโฆษณารายละเอียดคาร์แคร...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
เงินเดือน 12,000
23 พ.ค. 62
9 . ASSISTANT HR MANAGER (ฝ่ายบุคคล)รับสมัครด่วน !
- สรรหาบุคลากรและวางแผนอัตรากำลัง - ดูแล/จัดการให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและกฏระเบียบของทางบริษัทฯ - จัดทำฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ประเมินการปฏิบัติงาน เงินเดือน การขาด/ลา/มา/ส...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
23 พ.ค. 62
10 . Marketingรับสมัครด่วน !
1.กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดค...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000 บาท
23 พ.ค. 62
11 . Front Office Managerรับสมัครด่วน !
1.ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร เช่น ส่วนกลาง ห้องพัก 2.ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น แม่บ้าน รปภ 3.ต้อนรับลูกค้าและดูแลเอกสารสัญญาการเช่าห้องพัก 4.ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ต่างๆท...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของชุดเอกสารรับ-จ่าย - ดูแลจัดการและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นทำใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท - ดูงบการเงิน...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+incentive
23 พ.ค. 62
13 . ผู้ช่วยเภสัช
- ขายาประจำหน้าร้านยา - จัดการงานภายในร้านยา

ร้านไปรยาเภสัช
เงินเดือน 14,000+
23 พ.ค. 62
14 . วิศวกรประจำโรงงาน
-รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน -สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพิ่ม Productivity -สามารถวางแผนงา...

บริษัท นิวสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000 บาทขึ้นไป (สามารถต่อรองได้)
23 พ.ค. 62
15 . ช่างประจำโรงงาน
- ตรวจเช็ค ซ่อม ดุแล รักษา เครื่องจักร เพื่อให้ใช้งานได้สม่ำเสมอ - งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของโรงงาน - งานอื่นๆ ทีเกียวข้องและได้รับมอบหมาย *หลักฐานการรับสมัครงานต้องแนบเอกสารสลิป (SLIP) เงินเดือน เ...

บริษัท นิวสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
23 พ.ค. 62
16 . ธุรการบัญชี
-ติดตามประสานงาน -จัดทำข้อมูลซื้อ ขาย -จัดทำ ติดตาม ดูแลเอกสารของบริษัท -จัดทำใบเสนอราคา -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิวสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
23 พ.ค. 62
17 . ผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา (ประจำ สาขาธัญบุรี)
- ขายยาประจำหน้าร้านยา - จัดการงานภายในร้าน

ร้านศิริพรเภสัช
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท
23 พ.ค. 62
18 . ช่างเทคนิค หัวหน้าช่างเทคนิค วิศวกร
ตรวจเช็คระบบ, ติดตั้ง, ซ่อมบำรุงระบบ ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ และระบบปรับอากาศในอาคาร สวัสดิการประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ

บริษัท เซ็นเทอไลซ์ จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 22,000
23 พ.ค. 62
19 . วุฒิม.3ขึ้นไป ฝ่ายขายประจำออฟฟิศ (เงินประจำ13,900+คอม+โบนัส) ☎@ไลน์ 0892033575 รับสมัครด่วน !
**รายได้ 13,900 บาท /เงินเดือนประจำ **ค่าคอม 1,0000-5,0000 up+ (ตามความสามารถ) **การันตีมีเงินเดือน ประจำ แน่นอนค่ะ !!! **สถานที่ปฏิบัติงาน** ประจำออฟฟิศ 2 สาขาให้เลือกลง 1.สาขาอโศก ตึก...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,900 (ได้ทุกเดือน+คอมต่างหาก+โบนัส)
22 พ.ค. 62
20 . นักกายภาพบำบัด (Full-time)
-ให้บริการกายภาพบำบัดแก่ลูกค้าที่มารับบริการที่คลีนิก และให้บริการกายภาพบำบัดตามบ้าน ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล สวัสดิการ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่ม - เสื้อบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
23 พ.ค. 62
 พบ 33,670 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ