เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่(จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์งานใน กทม.รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม กำกับ ดูแลด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง 2. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 มิ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ภพ.30 ,ภงด.3 ,ภงด.53 - บันทึกเงินเดือน,จ้างเหมา,ที่ปรึกษา,กรรมการ เป็นต้น - เก็บต้นทุนตามใบสั่งผลิต,บันทึกเงินสดย่อย - คีย์ใบกำกับ - Reconciled - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 มิ.ย. 61
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน-ด้านจ่ายรับสมัครด่วน !
ตำแหน่้งเจ้าหน้าที่การเงินด้านจ่าย 1. รับวางบิลจากเจ้าหนี้การค้า 2. ตั้งเบิกเงินเพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า รวมถึงค่าแรงช่างและการจ่ายชำระเงินมัดจำค่าสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3. อื่นๆ ตามที่ได้...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 61
4 . QC Engineer รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดำเนินงานจัดการคุณภาพและมาตรฐานระบบคุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบคุณภาพแบบบูรณาการ รวมทั้งนำเสนอแผนงานโครงการ เครื่องมือ กลยุทธ์ วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนา...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 61
5 . ผู้บริหารโครงการงานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและบริหารงานตกแต่งภายใน 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3. ดูแบบ ถอดปริมาณวัสดุ

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 มิ.ย. 61
6 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ควบคุมจำนวนสินค้าคงคลัง - เบิก/จ่ายสินค้า - คีย์ข้อมูลบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ - ดูแลเครื่องมือช่าง

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 61
7 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานตกแต่งภายใน (Draftman)รับสมัครด่วน !
- สามารถดูแบบด้าน interior และงานก่อสร้างได้ - สามารถเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ - สามารถเขียน Shop Engineer ได้

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 61
8 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคางานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1. ประเมินราคางานตกแต่งภายใน (ถอดปริมาณ, วัสดุ, ค่าแรง) 2. จัดทำสรุป MATERIAL 3. ตีราคางานจากแบบเพื่อส่งประมูล 4. ประชุมชี้แจงแบบเกี่ยวกับงานตกแต่งภายใน 5. เขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 มิ.ย. 61
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- รับใบเสนอซื้อและตรวจสอบใบเสนอซื้อ สำหรับออกใบสั่งซื้อ - เปรียบเทียบราคาจากผู้จำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมทั้งเจรจาต่อรองด้าน ราคา/คุณภาพ/กำหนดจัดส่ง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญช...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 61
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ