เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Engineer
1. มีความรู้ในงานระบบสารสนเทศ การต่อยอดโดยใช้โปรแกรม/ออกแบบโปรแกรมมาสนับสนุนในการทำงาน เพื่อลดงาน Manual และ Human Error ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน สามารถแก้ไขปัญห...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
2 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1. บริหารงานโครงการ / การก่อสร้างโครงการ 2. ควบคุมงานตกแต่งภายใน 3. จัดทำ BOM

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ(ประจำที่ไซต์งาน)รับสมัครด่วน !
- ประจำการที่ไซต์งานในกรุงเทพ - ตรวจสอบเอกสาร ดูแลจัดเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับโครงการเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้รับเหมา - จัดทำงานพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ ที่ได้ร...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
1. ทำเงินเดือนของพนักงานรายวัน 2. ทำเอกสารขาด ลา มาสาย ของพนักงานรายวันในบริษัท 3. ดูแลเอกสารของพนักงานต่างด้าว 4. ดูแลเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม 5. ประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐ 6. อื่นๆ ตามที่...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
5 . โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1. ประเมินราคางาน และถอดแบบวัสดุอุปกรณ์ 2. ดูแลประสานงานกับลูกค้าและช่าง ผู้รับเหมา เช็ควัสดุ สั่งของ 3. ควบคุมความเรียบร้อยหน้างาน แก้ไขปัญหาหน้างาน 4. รายงานความคืบหน้าของงานและปัญหาต่าง ๆ แก่บริ...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 พ.ย. 61
6 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานตกแต่งภายใน (Draftman)รับสมัครด่วน !
- สามารถดูแบบด้าน interior และงานก่อสร้างได้ - สามารถเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ - สามารถเขียน Shop Engineer ได้

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
7 . ช่างเชื่อม/ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- วางแผนทำการตรวจเช็ครถยนต์ในโรงงาน ตามระยะเวลา - สามารถซ่อมรถยนต์ - ซ่อม/บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน - สามารถทำงานเชื่อมได้

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 พ.ย. 61
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ