เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Administrator ประจำสาขา TMB (สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
• มั่นในมาตรฐานการบริการแบบ SODEXO WAY • จัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลสำหรับรายงานต่าง ๆ และรายงานไปยังสำนักงานใหญ่ตรงตามเวลาที่กำหนด • ปฏิบัติงานบนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท • ปฏิบัติงานธุรการตามคำสั่...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000
18 ม.ค. 62
2 . พนักงานรักษาความสะอาด ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์รับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติงานทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายโดยให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการดูแลอุปกรณ์ เช่น รถเข็น ฯลฯ • ควบคุม ดูแ...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 350-380
18 ม.ค. 62
3 . พนักงานทำความสะอาด ประจำสาขา Huawei (ตึก G Tower พระราม 9 )รับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติงานทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายโดยให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการดูแลอุปกรณ์ เช่น รถเข็น ฯลฯ • ควบคุม ดูแ...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 10,500
18 ม.ค. 62
4 . Assistant Manager (CTM) ประจำสาขาจังหวัดนครราชสีมารับสมัครด่วน !
• Knowledge on medical equipment involved in the diagnosis, treatment and monitoring of patients • Preventive and corrective maintenance capability • Knowledge in Asset Management technique such a...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
18 ม.ค. 62
5 . Bio Medical Equipment Technician I,II,III ประจำสาขาจังหวัดนครราชสีมารับสมัครด่วน !
Bio Medical Equipment Technician I,II • Perform significant preventive maintenance / safety tests / calibration for medical equipment, as assigned. •Provide repair for medical equipment. •Assist in...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
6 อัตรา
18 ม.ค. 62
6 . Engineer ประจำสาขาคลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนารับสมัครด่วน !
•Site Engineer to manage ,supervise and co-ordinate maintenance team and sub-contractors on site for maintenance and service system to ensure the works result follow with action plan and client need ...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
18 ม.ค. 62
7 . Technician ประจำคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนารับสมัครด่วน !
•ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลาและพอใจในผลงานที่ได้ร...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
18 ม.ค. 62
8 . พนักงานทำความสะอาด- ประจำสาขาชลัมเบอร์เจอร์ (อาคารรสา)รับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติงานทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายโดยให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการดูแลอุปกรณ์ เช่น รถเข็น ฯลฯ • ควบคุม ดูแ...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000
18 ม.ค. 62
9 . Administrator (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้) ประจำชลัมเบอร์เจอร์ ระนองรับสมัครด่วน !
• มั่นในมาตรฐานการบริการแบบ SODEXO WAY • จัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลสำหรับรายงานต่าง ๆ และรายงานไปยังสำนักงานใหญ่ตรงตามเวลาที่กำหนด • ปฏิบัติงานบนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท • ปฏิบัติงานธุรการตามคำสั่...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
18 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสาขา Huawei (ตึก G Tower พระราม9)รับสมัครด่วน !
- ยืนประจำจุด - เดินตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - รักษาความปลอดภัย - ตรวจสอบวีซ่า

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
18 ม.ค. 62
11 . Technical Supervisor/Technician ประจำสาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยองรับสมัครด่วน !
Technical Supervisor •ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
18 ม.ค. 62
12 . พนักงานบริการทั่วไป ประจำสาขาโรงพยาบาลวิชัยยุทธ (พระราม6)รับสมัครด่วน !
• ยึดมั่นในการให้บริการตามแบบ SODEXO WAY • ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามตารางเวลาทำงานเป็นกะ • เข้าทำงานให้ตรงเวลา สวมชุดยูนิฟอร์มและติดป้ายชื่อตลอดเวลา • เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ได้รับการด...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
18 ม.ค. 62
13 . Technician ประจำสำนักงานกลต. (วิภาวดีรังสิต)รับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลาและพอใจในผลงานที่ได้...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 13,000-15,000
18 ม.ค. 62
14 . Senior Accountant ประจำสำนักงานใหญ่ เอกมัยรับสมัครด่วน !
• This position is direct report to Finance and Accounting Manager • Ensure that all accounting transactions are correctly, completely, complied with Group Accounting Method and Local requirement. •...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
18 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยองรับสมัครด่วน !
• To provide protection against damage and/or loss of employer asset within the property premise 24 hours. • To control all visitors and vehicles entering the property by collecting their I.D. card (...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
18 ม.ค. 62
16 . Account Payable - เจ้าหน้าที่บัญชีด้านจ่ายรับสมัครด่วน !
Responsibilities • Record account payable both suppliers and employees • Record cheque request both suppliers and employees • Record expense claim and petty cash reimbursement • Record journal vou...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ม.ค. 62
17 . Technician ประจำสาขาพระราม4(ตรงสะพานไทยเบลเยี่ยม แยกถนนวิทยุ)รับสมัครด่วน !
•ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลาและพอใจในผลงานที่ได้ร...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000
18 ม.ค. 62
18 . FM Supervisor งานอาคาร/ ซ่อมบำรุง - ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์รับสมัครด่วน !
• ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบร...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-22,000
18 ม.ค. 62
19 . Customer Service/ Cook/ Nutritionist/ พนักงานเสิร์ฟ (สาขาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์)รับสมัครด่วน !
1.Customer Service (3อัตรา) -ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด -ให้บริการและรับออเดอร์ลูกค้า -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังค...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
18 ม.ค. 62
20 . นักโภชนาการ ประจำสาขาโรงพยาบาลวิชัยยุทธ (พระราม6)รับสมัครด่วน !
• รับคำสั่งอาหารจากห้องพยาบาล และสั่งอาหารลงในแบบฟอร์ม • สั่งอาหาร จัดเตรียมบัตรอาหารและตรวจสอบอาหารก่อนส่งไปยังห้องผู้ป่วย • ใช้ซอฟท์แวร์ของโรงพยาบาลและโซเด็กซ์โซ่ ในการเปรียบเทียบ แก้ไข รวบรวมข้อม...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
18 ม.ค. 62
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ