JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  536 Positions      
Sort By 
1 . เซลล์ (Sales), พนักงานขาย ลูกค้าบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมรับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเสนอสินค้าชุดเครื่องแบบ พนักงานที่ใช้ในโรงงาน - ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ ดูแลฐานลูกค้าเก่า - บริหารการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด

บริษัท วี.แอล.พี. การ์เมนท์ จำกัด
3 อัตรา
Salary เงินเดือน 15,000++ (ตามประสบการณ์) + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน + อื่นๆ
18 Sep 19
2 . Fashion Designer (Women yogawear)
หน้าที่และรายละเอียดของงาน - คิด concept ออกแบบและพัฒนา Collection ให้กับแบรนด์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - อัพเดตเทรนแฟชั่น รวมถึงคิดพัฒนาเทคนิคและแบบใหม่ๆ ให้เข้ากับความต้องการของตลาด - พัฒนา Styling...

บริษัท เจนิม สปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน 15,000-30,000 บาท
18 Sep 19
3 . Graphic Designer
- ออกแบบสื่อ ภาพ สิ่งพิมพ์เพื่อประกอบการทำการตลาดทั้ง Offline และ Online - มีความคิดสร้างสรรค์ Create content ออกแบบ Graphic ต่างๆเพื่อขยายกลุ่มลูกค้า และเข้าถึงกลุ่มเข้าหมายในแต่ละโปรเจค - ตัดต่อภา...

บริษัท เจนิม สปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-30,000 บาท
18 Sep 19
4 . Digital Marketing
หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ดูแลสื่อ Social media เช่า Facebook, Instagram, Line@ และ Applicationต่างๆของแบรนด์ - คิดและบริหารแคมเปญ ดูแลยอดขายและติดต่อประสานงานในส่วน Digital Platform ทั้งหมด เช่น...

บริษัท เจนิม สปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-30,000 บาท
18 Sep 19

บริษัท ฤดีพัฒนา จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ความสามารถ
18 Sep 19
6 . ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.งาน PM , งานติดตั้ง 2.งานซ่อมบำรุงที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เชียงแสงเท็กซไทล์ อินดัสตรีส์ จำกัด CHIENG SANG TEXTILE INDUSTRIES LTD.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
18 Sep 19
7 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ / Purchasing Department Managerรับสมัครด่วน !
ด้านการบริหารจัดการ 1.ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถลดต้นทุนขององค์กร และตรงตามระเบียบปฎิบัติของลูกค้าและบริษัท 2.ควบคุมการดำเนินงานและขั้นตอนในด้านการจัดหา เพื่อให้หน่...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
18 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น
- สร้างแพทเทิร์น ตรวจสอบไซส์-สเปค - ตรวจเช็คและสรุปแพทเทิร์น ก่อนส่งไปวางมาร์คตัดงานโปรดัคชั่น - ตรวจเช็คงานแพทเทิร์น ก่อนส่งตัดหรือดิจิไทส์ - ให้คำแนะนำเทคนิคในการสร้างและแก้ไขแพทเทิร์น รวมทั้งเย็...

บริษัท ไหมทอง จำกัด (Thai Itokin Co., Ltd.)
5 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
18 Sep 19
9 . Merchandiser
- ควบคุมต้นทุนสินค้า - ประสานงานกับหน่วยต่างๆ ให้ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ และทันตามกำหนดเวลา

บริษัท ไหมทอง จำกัด (Thai Itokin Co., Ltd.)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
10 . Fashion Designer
1.position involves analyzing&predicting trends,mood board creation,selecting fabrics,technical sketching by hand and computer,developing tech/product detail sheets,following up samples and fitting p...

บริษัท ไหมทอง จำกัด (Thai Itokin Co., Ltd.)
2 อัตรา
Salary Negotiable
18 Sep 19
11 . Merchandiser / Detail (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ)รับสมัครด่วน !
1.วางแผน/ประสาน/เจรจาต่อรอง/ติดตาม/ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหางานกับSupplier 2.สั่ง/ทำงานตัวอย่าง เพื่อนำเสนอลูกค้า 3.ตรวจ/ควบคุมงาน/ให้ได้ตรงตามที่ระบุไว้ และส่งงานได้ทันภายในกำหนดนัด 4.จัดเตรียมรายล...

บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด / Nine Five Wearing Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์
18 Sep 19
12 . พนักงานบัญชี
-ดูแลบัญชีรับ-จ่ายในบริษัท -ประสานงานกับการเงิน เรื่องการวางบิลและเก็บเงิน -ตรวจสอบลูกหนี้ เจ้าหนี้ -สรุปยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายเดือน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรชัยวิรัช จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
13 . ผู้จัดการคลังวัตถุดิบ Raw Material Manager
1.บริหารคลังวัตถุดิบ 2.ควบคุมคลังวัตถุดิบ รับ เก็บ จัด จ่าย ให้ตรงตามนโยบาย และมาตราฐานของบริษัท 3.ตรวจสอบความถูกต้องของ Stock กับสินค้าจริงให้ตรงอยู่เสมอ 4.จัดทำรายงานสินค้าคงคลังประจำไตรมาส ส่งแผ...

บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์
18 Sep 19
14 . ผู้จัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป FG (ปทุมธานี)
- ดูแลการรับสินค้าสำเร็จรูป จากโรงงาน และ Maker เข้าคลังสินค้า - ดูแลการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปที่ผ่านการ QC เข้าโลเคชั่น - วางแผนการจัดจ่ายสินค้าให้ SHOP สาขาต่างๆตามออเดอร์ให้ทันต่อเวลา - ควบคุม ต...

บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
18 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ตรวจสอบเอกสารวางบิลจาก Supplier ค่าใช้จ่ายสำนักงานไม่มี PO เช่นค่าบริการต่างๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนสมบุรณ์ ก่อนส่งให้บัญญชีลงบันทึกในโปรแกรม 2.จัดทำ-เตรียมชุดจ่ายในโปรแกรม ERP ในส่วนของค่าใช้จ่ายประจำเ...

บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
18 Sep 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
18 Sep 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
5 อัตรา
18 Sep 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3 อัตรา
18 Sep 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
18 Sep 19
  536 Positions      
Sort By 
Disability Jobs