JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  290 Positions      
Sort By 
1 . Internal Auditor
- ดำเนินแผนงานตรวจสอบตามเกณฑ์ความเสี่ยง - สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้รับการตรวจ - ปฏิบัติงานโดยยึดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน Strategy map ประจำปี - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - เ...

TCM Corporation Public Company Limited
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
19 Mar 19
2 . พนักงานตัดสินค้าตัวอย่าง
วันและเวลาทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 18:00 น. หน้าที่รับผิดชอบ - ตัดสินค้าตัวอย่าง และคำนวณปริมาณการใช้ผ้าและวัตถุดิบ - มีความรู้ในเรื่องการเกรนผ้าในการวางตัดผ้า

บริษัท เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000 - 12,000
19 Mar 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (รับเฉพาะคนพิการ)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานทั่วไป - จัดเก็บเอกสารและคีย์ข้อมูล - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหาย

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,000 - 15,000 หรือ ตามประสบการณ์
19 Mar 19
4 . ผู้จัดการ แผนกทรัพยากรบุคคล
บริหารจัดการงานในแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริหารสำนักงาน แผนกอาคารสถานที่/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
19 Mar 19
5 . พนักงานขายหน้าร้าน
1. รับผิดชอบ ในส่วนงานขายหน้าร้าน และดูแลหน้าร้าน 2. เวลาปฏิบัติงาน 10.00 น. - 19.00 น.

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Mar 19
6 . พนักงานรายวัน ( นวมินทร์ )
1. ยกสินค้าเข้าพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ 2. จัดเรียงสินค้า คอยเติมสินค้าที่กะบะสินค้า 3. ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า 4. ดูแลพื้นที่ขายให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary 400-430 /วัน ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
19 Mar 19
7 . พนักงานคลังสินค้า(ประจำสาขานวมินทร์)
- ตรวจรับสินค้าที่ส่งมาจากผู้ผลิต เพื่่อนำเข้าคลัง - จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ - ตรวจนับและควบคุมสต๊อกสินค้าให้ถูกต้อง - เบิก - จ่ายสินค้าตามที่แจ้งเบิก - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำง...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
9 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Mar 19
8 . เจ้าหน้าที่ขายออกร้าน
- จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วน เหมาะสมกับพื้นที่ขาย เช่น หุ่น กะบะ ป้ายราคา ถุง เงินทอน ชั้นโชว์ เป็นต้น - ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องในการนำสินค้าไปขายในพื้นที่ - ประสานงานกับเจ้าของพื้...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 19
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
1. รับผิดชอบการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. บริหารทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. รับผิดชอบการบริหารสินค้าคงคลัง 4. บริหารจัดการพื้นที่ขาย การจัดโชว์สินค้าตาม Concept ที่กำหนดไว้ 5. ดูแลระบบการท...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 Mar 19
10 . Merchandiserรับสมัครด่วน !
- กำหนดรายละเอียดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง - ควบคุมการจัดการวัตถุดิบเพื่อส่งให้โรงงานผลิต - ประสานงานกับดีไซเนอร์ และแผนกออกแบบแพทเทิร์นเกี่ยวกับรายละเอียดการตัดเย็บ - ตรวจสอบรายละเอียดพื้นฐานก่...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Mar 19
11 . ผ.ช.ผจก.ผลิตภัณฑ์/เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์/ - เสื้อผ้ากีฬา - อุปกรณ์กีฬารับสมัครด่วน !
1.วางแผน ติดตามแบบจากดีไซน์เนอร์ 2.เปิดใบ PR ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ 3.วิเคราะห์ตัวเลขและวางแผนการผลิต 4.เตรียมสินค้าถ่ายแบบ ติดต่อนายแบบและนางแบบ 5.ติดต่อสถานที่เพื่อใช้ในการถ่ายแบบ 6.ตรวจสอบแค็ตต...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Mar 19
12 . พนักงานติดรถส่งสินค้า
1. ยกสินค้าขึ้นและลงจากรถส่งสินค้า 2. ยกสินค้าไปส่งลูกค้าตามสถานที่ที่นัดหมายไว้ 3. ตรวจสอบจำนวน/ประเภทสินค้าให้ตรงตามเอกสารที่จัดเตรียมไว้ 4. ช่วยดูแลการโบกรถ/การจราจรในระหว่างการจอดรถส่งสินค...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
Salary ขึ้นกับประสบการณ์
19 Mar 19
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานธุรการทั่วไป - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ทำงานด้านเอกสารและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Mar 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Mar 19
15 . พนักงานขับรถ - จัดส่งสินค้า
- ขับรถส่งสินค้า ตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย - ขับรถส่วนกลาง และขับรถให้ผู้บริหารเป็นครั้งคราว - ดูแลรักษาและทำความสะอาดรถ

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Mar 19

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Mar 19
17 . Sales Representative - Fitnessรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานขายให้บรรลุวัตถุเป้าการขาย - วางแผนการขาย/เงื่อนไขการขาย และเตรียมการสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ - ศึกษาคุณสมบัติพิเศษของสินค้าแต่ละชนิด เพื่อจัดเตรียมและจัดทำข้อมูล ผลิตภัณ์ สินค้า ...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Mar 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
19 Mar 19
19 . IT Operations Manager
IT Operations Manager Working closely with the management you will support, operate and evolve the how technology powers our production site and improves the working process whilst encouraging inn...

Befeni Limited
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
20 . Web Admin
คอยดูแลภาพรวมของเว็บไซต์ และช่วยเหลือพี่ๆประสานงานทั่วไป ดูแลโซเชี่ยลมีเดียของเว็บไซต์ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

NITAN Co.,Ltd.
1 Position
Salary na
19 Mar 19
  290 Positions      
Sort By 
Disability Jobs