JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  297 Positions      
Sort By 
1 . ฝ่ายบุคคล
- จัดทำและบริหารระบบการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงาน - พัฒนาประเมินผลปรับปรุงคุณภาพของบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ - งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน - ดูแลเรื่องกฎระเบียบวินัย ...

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
2 . Application Support
- Provide Help Desk support and troubleshooting to resolve software application problems to the end users satisfaction - Assist remote users with access problems ranging from password resets to netwo...

Trax Intertrade Co., Ltd.
1 Position
Salary NA
22 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด (Marketing Administrator)รับสมัครด่วน !
- อัพเดทข้อมูลสินค้าช่องทาง Online Facebook, Lazada ฯลฯ - ดูแลสื่อ Online ของบริษัท - ทำเนื้อหาและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัทฯตามสื่อช่องทางต่างๆ - ออกแบบและสร้างโฆษณาช่องทางสื่อ Online แ...

บริษัท จักรทอง โซอิ้ง แมชชีน จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
4 . Merchandiser / Detail (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ)รับสมัครด่วน !
1.วางแผน/ประสาน/เจรจาต่อรอง/ติดตาม/ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหางานกับSupplier 2.สั่ง/ทำงานตัวอย่าง เพื่อนำเสนอลูกค้า 3.ตรวจ/ควบคุมงาน/ให้ได้ตรงตามที่ระบุไว้ และส่งงานได้ทันภายในกำหนดนัด 4.จัดเตรียมรายล...

บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด / Nine Five Wearing Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์
22 Jul 19
5 . Marketing Manager
• วางแผนการตลาดทั้ง offline และ Online • ดูแลเรื่องสื่อและการสื่อสารของแบรนด์และสินค้าในทุกช่องทาง • ดูแลรับผิดชอบการขาย การส่งเสริมการตลาดในช่องทางใหม่และช่องทางต่างๆ เช่น Online, TV, การจัดพื้นที่...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
6 . Content Creator / Ad Optimize(Digital Marketing Executive)
•Ensure that the project completion and milestones stay on time and on budget. •Provide the brand road map that identify strategy and action plan to reach the target. •Use Google Analytics, Google A...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
7 . Online Marketing
• งาน Marketing E-commerce ขายสินค้าตอบรับลูกค้าในช่องทาง online ต่างๆ website, Facebook, Lazada และอื่นๆ • ดูแลงานขาย online ทุกขั้นตอน (เสนอขาย-ส่งสินค้าให้ลูกค้า) • ติดต่อประสานงานเรื่อง online ใ...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
8 . Sr.Digital Marketing
• Responsible for all online marketing activities, website and content management. • Create digital content and article for marketing campaign via social media such as Facebook, Instagram, Twitter...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
9 . Merchandising Manager (Leather goods)
- Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity - Finding new quality suppliers - Coordinating ...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 50,000-80,000
22 Jul 19
10 . Freelance Sales /AE Corporate (ตัวแทนขาย/หาOrder)
รับผิดชอบงานด้านการออกหาลูกค้ากลุ่ม (กลุ่มเสื้อผ้า,เครื่องหนัง หรือสินค้าอื่น) ในการรับจ้างผลิตสินค้ากับลูกค้าตามคำสั่งซื้อ เจรจาเงื่อนไขในการขาย นำเสนอ ให้คำแนะนำ ปิดการขาย และติดตามการส่งมอบ รับผิดช...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
11 . Factory Manager ผู้จัดการโรงงาน
รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิต ตัดเย็บเชิ้ต กางเกง สูท ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วางแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดูแลต้นทุนการผลิตกำไรขาดทุน รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารการผลิต วิเคร...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
22 Jul 19
12 . รับนักศึกษาฝึกงาน / นักศึกษาสหกิจศึกษา(แผนกการตลาด Online)
สังกัดหน่วยงานการตลาด นักศึกษาจะได้เรียนรู้งานด้าน การตลาด ดูแลงานประชาสัมพันธ์การตลาด / การคิดแผนการตลาด / งานขายสนค้า Online /การขายสินค้าหน้าร้าน ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – ศุกร์ (มีเบี้ยเลี้ยงให้)

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary เบี้ยเลี้ยง/วัน
22 Jul 19
13 . Export Sales Manager(Garment or Leather)รับสมัครด่วน !
Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity.

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 70,000 - 100,000.-
22 Jul 19
14 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานด้านเลขานุการ การติดต่อประสานงานแผนกต่าง ๆ การนัดประชุม/ ดูยอดฝ่ายขายและโรงงาน วิเคราะห์ยอดขาย โทรศัพท์นัดหมายต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดทำประกาศของบริษัท , จดรายงานการประชุมสามัญผู...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
15 . จนท.คลังสินค้า วุฒิปวช.-ปวส. (ประจำกรุงเทพฯ พระราม3)
ดูแลการทำงานภายในคลังสินค้า การเบิก-จ่าย-คืนสินค้า และตรวจสอบสต๊อค

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
22 Jul 19
16 . Brand Manager (ประสบการณ์ด้านเสื้อผ้า/เครื่องหนังหรือสินค้าแฟชั่น)รับสมัครด่วน !
- Strategic planning, expanding market and marketing. - Responsible for marketing strategy and analyze trends, needs and customer satisfaction. - Sales forecast and analysis, analyze problems and ob...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
17 . Merchandiser (สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านสร้างกลยุทธ์ และพัฒนาตัวสินค้า เพื่อนำเสนอห้างสรรพสินค้า บริหารสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น ในกลุ่มของชุดบุรุษ และวางแผนประสานงานเพื่อมีสินค้าที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตรงกลับกลุ่มลูกค้า

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
18 . Designer กระเป๋าหนังแฟชั่น
รับผิดชอบงานด้านการออกกระเป๋าหนัง เข็มขัด , ART WORK , GRAPHIC , ทำ THEM CONCEPT , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
22 Jul 19
19 . Area Sales/Area Supervisor/ Area Manager (ภาษาอังกฤษดีมาก)
• รับผิดชอบ วางแผนและสร้างกลยุทธ์การขาย • จัดการและควบคุมปริมาณสินค้า เพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด • จัดการส่งเสริมการขาย และผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด • รวบรวม – วิเคราะห์ข้อ...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ค่าเดินทาง+Commission
22 Jul 19
20 . Designer (Men's Wear)
-รับผิดชอบงานด้านการออกแบบชุดบุรุษ , ART WORK , GRAPHIC -ทำ THEM CONCEPT -ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
22 Jul 19
  297 Positions      
Sort By 
Disability Jobs