JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  25 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการทั่วไป
- ดูแลงานเอกสารและความเรียบร้อยทั่วไปของบริษัท - จัดทำสต็อคสินค้า - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - ทำรายงานสรุปต่างๆ

บริษัท รีเทล เอาท์เล็ท จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
2 . ช่างซ่อมบำรุง
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน -ด้านงานซ่อมบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (ตรวจสอบ ติดตาม ใส่ใจ) -ซ่อมอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ เช่นงาน ไฟฟ้า ประปา สี เชื่อม -เฝ...

บริษัท ไฟว.เจ.ทู.เอ็ม การ์เม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์/ตามตกลง
17 Jul 19
3 . แมสเซ็นเจอร์
-ขับรถจักรยานยนต์ส่งเอกสารที่บริษัทกำหนด -ติดต่อประสานงานได้ดี -ดูแลรักษารถเพื่อให้พร้อมใช้งาน

บริษัท ไฟว.เจ.ทู.เอ็ม การ์เม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์/ตามตกลง
17 Jul 19
4 . Warehouse Admin ประจำคลังสินค้า ถ.ตัดใหม่ ซ.เลี่ยงเมือง นนทบุรี 13
- รับ order จาก หน้าร้าน - ตรวจเช็คสินค้าก่อนเปิดยิลส่งของ - จัดเตรียมสินค้าก่อนส่งมอบ - ส่งใบ Order ให้พนักงานจัดของ - บันทึกรายงานขนส่งแต่ละวัน

บริษัท สุภารา จำกัด
17 Jul 19
5 . พนักงานคลังสินค้า ประจำคลังสินค้า ซ.เรวดี6
เเพคสิ้นค้า จัดเรียงสินค้า

บริษัท สุภารา จำกัด
10 Position
17 Jul 19
6 . พนักงานขับรถ คลังสินค้า ประจำคลังสินค้า ซ.เรวดี6
- ขับรถส่งสินค้า จาก คลังสินค้าไปส่งห้างสรรพสินค้า - ทำงานเสาเว้นเสา - มีOT ทุกวัน

บริษัท สุภารา จำกัด
3 อัตรา
17 Jul 19
7 . Admin Manager
ควบคุมดูแลงานธุรการสำนักงาน,หน้าร้าน,คลังสินค้า วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน งานแม่บ้าน รปภ. ประกันภัยต่างๆ งานอาคารสำนัก งานรถยนต์ งานต่อภาษีรถยนต์ สัญญาเช่าพื้นที่ต่าง และสวัสดิการต่างๆของพนักงาน ชุดยูนิฟอ...

บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการแผนกย้อม
1) เปิดตั๋วงานย้อมตามแผนงานที่วางไว้ 2) ควบคุมทีมงานที่ดูแลงานย้อมและเครื่องย้อมให้เป็นไปตามแผนงาน 3) จัดเตรียมและตรวจสอบชิ้นงานหลังย้อมตามกระบวนการ Lab test 4) ควบคุมคุณภาพและปฎิบัติงานในสายผลิต ...

บริษัท ยูไนเต็ด ซีมเลสแวร์ จำกัด
1 Position
Salary 19,000 - 25,000
17 Jul 19
9 . Merchandiser
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศและบริษัทฯ ตัวแทน -ดูแลติดตามงานและประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท ฯ -จัดทำตัวอย่างและตรวจสอบให้ลูกค้าตามความต้องการเพื่อตกลงผลิตสินค้า -ถ่ายทอดข้อมูลไปยังทุกฝ่าย...

บริษัท ฟูลไทย นิตติ้ง แฟคตอรี่ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
17 Jul 19
10 . ช่างตัดผ้าโรงงาน
ทำหน้าที่ช่างตัดผ้า

บริษัท ชาลอม จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
11 . IE Manager /Lean Project
Innovation in product,process and equipment

Mandarin Clothing Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
12 . ผู้จัดการแผนกเทคนิคเสื้อผ้า (Garment Technical Manager)
พัฒนาสไตล์เสื้อ วิธีเย็บ และวิธีนาเสนอแบบใหม่ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านเทคนิคของเสื้อในการทาเสื้อตัวอย่างและถ่ายทอดความรู้ให้กับฝ่ายผลิตเสื้อลอทใหญ่ของลูกค้า และ/หรือสไตล์ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้แน...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ์N/A
13 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/แรงงานต่างด้าว
- มีประสบการณ์แรงงานต่างด้าว เช่น พม่า - รับผิดชอบในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบทำหน้าที่ในด้านสรรหาแรงงานต่างด้าว - การต่อ visa และwork...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1.คัดเลือกและสรรหาบุคลากร รายละเอียดดังนี้ - ติดต่อสื่อและเตรียมข้อมูลในการรับสมัครงาน - นัดผู้สมัครและนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน - จัดเตรียมเอกสารรับสมัครงาน และแบบทดสอบต่างๆ - สัมภาษณ์งาน และนำเสนอ...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Jul 19
15 . GA Officer
- ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน - ดูแลงานด้านธุรการของบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งภายในบริษัทฯ และองค์กรหรือบุคคลนอกบริษัทฯ - งานช่างไฟ ...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Jul 19
16 . Management Trainee
Management Trainee are crucial to the future success of Thai Garment Export Company Limited. Our 2-year management trainee program is designed for developing our future leaders and catered for your in...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ์N/A
13 Jul 19
17 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Manager)
Role Purpose : Under the guidance of the Continuous Improvement operation plan and the relevant Group guidelines, to provide managerial leadership to the Industrial Engineering team to provide the...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
13 Jul 19
18 . ผู้ชำนาญการฝ่ายวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Executive)
- Layout: assist the Industrial Engineering Manager in designing the Factory and line layout. Identify opportunities for improving the Factory layout, and recommend changes to the Industrial Engineer...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ์N/A
13 Jul 19
19 . ฝ่ายบุคคล
1 คัดกรองพนักงานตามที่แต่ละแผนกต้องการมาเพิ่มในส่วนที่ มีบุคคลากรไม่เพียงพอ 2 คัดกรองมาแล้วจะต้องมีการอบรมเรื่อง สวัสดิการ กฎระเบียบของบริษัท ต่าง ๆ ค่าจ้าง วันหยุดต่างๆ 3 ทำค่าแรงของพนักงานทุก...

บริษัท เอเชีย สปอร์ต จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Jul 19
20 . Customer Service Executive
Reporting to the Customer Service Director, responsibilities for this role include managing and improving customer service standards and service quality. This role will manage the day to day provision...

Mandarin Clothing Co.,Ltd.
6 Position
Salary Neo
13 Jul 19
  25 Positions      
Sort By 
Disability Jobs