JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  47 Positions      
Sort By 
1 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบหนังสือหรือจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ เข้า-ออก - จัดทำเอกสารและประสานงานกับส่วนเกี่ยวข้องกับนายจ้าง - โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์ - ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้นายจ้าง - ช...

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
14 Sep 19
2 . หัวหน้าหน่วยฝึกหัดรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานชั่งสี/เคมี 2. วางแผนการชั่งสี/เคมีตามแผนการผลิต 3. ตรวจสอบความถูกต้องของการชั่งสี/เคมี 3. ควบคุมสต๊อกสี/เคมี

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
4 Position
14 Sep 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
14 Sep 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
14 Sep 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
5 อัตรา
14 Sep 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3 อัตรา
14 Sep 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
14 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-รับผิดชอบงานบุคคล เช่น บันทึกโอที สรุปเวลาทำงาน เช็คขาดลามาสาย -คิดเงินเดือนสวัสดิการ แจ้งเข้า - ออก ประกันสังคมของพนักงาน -ดูแลรับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามซีนิท แฟบริค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
9 . พนักงานขายประจำร้าน TOTO Shop สาขาสำนักงานใหญ่
- ดูแลและปฏิบัติงานภายในร้าน TOTO ประจำสำนักงานใหญ่ ผลตอบแทนและสวัสดิการตำแหน่งงานนี้ - เงินเดือนประจำ,เงินค่าตำแหน่ง,เงินรางวัลจากยอดขาย(Incentives) - ประกันสังคมตามกฏหมายกำหนด,วันหยุดประจำปี,ช...

บริษัท สยามซีนิท แฟบริค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
งานด้านบัญชีทุกประเภท หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สยามซีนิท แฟบริค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
14 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1. รับวางบิลจากเจ้าหนี้ พร้อมทั้งเซ็นต์เอกสารการรับวางบิล พร้อมระบุวันที่นัดรับเช็ค 2. จัดชุดเอกสารประกอบการจ่ายชำระหนี้ 3. ตั้งบัญชีเจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศ 4. ตั้งบัญชีลูกหนี้ทั้งในแ...

บริษัท เย่ห์พัฒนา ต้าเย่ห์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1 จัดทำใบปะหน้า MRP. ที่ได้รับจากฝ่ายขาย ส่งให้แผนกจัดซื้อ 2 จัดทำ และควบคุมดูแลบัญชีต้นทุน 2.1 ตรวจเช็คราคาข้อมูลของฝ่ายขายให้ตรงกับ PO ลูกค้า 2.2 ตรวจสอบ PO จัดซือ...

บริษัท เย่ห์พัฒนา ต้าเย่ห์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่ IE
1.ควบคุมดูแลกระบวนการงานเย็บ ปรับปรุงกระบวนการผลิต และวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีการผลิตที่สูงขึ้น เสร็จทันเวลาที่ลูกค้ากำหนด 2.คิดคำนวณค่า Incentive ต่างๆ 3.และอื่นๆที่ผู้...

บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด (สาขา พระราม 2 )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
14 . พนักงานขับรถตู้ประจำสำนักงาน
ขับรถตู้ รับ-ส่ง ประจำสำนักงาน

บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด (สาขา พระราม 2 )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
14 Sep 19
15 . ธุรการ
เพื่อดูแลเกี่ยวกับ การบันทึกข้อมูล, จัดทำรายงานการผลิตประจำวันให้กับผู้บริหาร

บริษัท เอส เอส พี อินเตอร์เนชั่นแนล เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
16 . จนท. IT
- ดูแลระบบงาน IT ซ่อมและบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
13 Sep 19
17 . ล่ามภาษาพม่า
-เป็นล่ามประสานงานระหว่างพนักงานพม่ากับพนักงานคนไทย -พิมพ์เอกสารที่ได้รับมอบหมาย -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
13 Sep 19
18 . หัวหน้างานแผนกเย็บรับสมัครด่วน !
-ควบคุมงานเย็บผ้าให้ได้ตามเป้าหมาย -ควบคุมคุณภาพงานเย็บให้ได้มาตรฐาน

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary N/A
13 Sep 19
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
-งานต่ออายุเอกสารสำคัญและใบอนุญาตต่าง ๆ -ดูแลรับผิดชอบงานบริการด้านธุรการ -ดูแลรับผิดชอบงานอาคาร สถานที่และสาธารณูปโภค -หยุดเสาร์ - อาทิตย์

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์
- จัดเตรียมสวัสดิการพนักงาน เช่น หอพัก รถรับส่ง ชุดฟอร์ม เงินยืมสวัสดิการไม่มีดอกเบี้ย - ดูแลหอพักบริษัท จดมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟ ตู้ลีอคเกอร์ - จัดทำหนังสือเตือนพนักงาน - ให้คำแนะนำพนักงาน เรื่องกฏร...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
  47 Positions      
Sort By 
Disability Jobs