JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  195 Positions      
Sort By 

ห้างเพชรหลีเสง (L.S. Jewelry Group)
1 Position
Salary 25,000 - 30,000 บาท ขึ้นไปต่อเดือน
15 Sep 19
2 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
• ให้ข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ลูกค้า เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย • ให้บริการหรือคำแนะนำหลังการขาย • จัดเรียงสินค้าให้สวยงาม และจัดทำสต็อกสินค้า

Ananta Fine Jewelry
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถ และประสบการณ์
15 Sep 19
3 . Boutique Manager / ผู้จัดการสาขารับสมัครด่วน !
• วางแผนกลยุทธ์การขาย และแผนการปฏิบัติงานของร้าน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการขาย และผลักดันผลการปฏิบัติงานของร้านให้บรรลุตามเป้าหมาย เช่น ยอดขาย อัตราการปิดการขาย ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น • วางแผน...

Ananta Fine Jewelry
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิ ความสามารถ และประสบการณ์
15 Sep 19
4 . พนักงานขายทอง สาขาเมกาบางนา /พาราไดซ์ พาร์ครับสมัครด่วน !
1.ให้ข้อมูลสินค้าและบริการแก่ผู้สนใจเพื่อนำไปสู่การปิดการขาย 2.ให้บริการหรือคำแนะนำหลังการขาย 3.จัดเรียงสินค้าให้สวยงาม 4.หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5.เวลาทำงาน 9.30 -20.30 น. หยุดสัปดาห์ละ 1 ...

ห้างค้าทองเยาวราช (สาขาเมกาบางนา)
1 อัตรา / พาราไดซ์ พาร์ค 1 อัตรา
Salary 14,000-20,000
15 Sep 19
5 . ช่างแต่ง
1.ทำการแต่งตัวเรือนงานทอง K และงานเงิน 2.แต่งผลิต ชิ้นงานให้ได้มาตรฐานตาม Order ที่ได้รับ 3.ดูแลรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ และ รักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน 4.รายงานหัวห...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
6 . Jewelry Designer
ออกแบบ เครื่องประดับอัญมณี ด้วย Program Jewelry CAD , Rhino /Corel draw /Iirastator/Photo shop อย่างใดอย่างหนึ่งในการออกแบบ ตาม Requirement ของลูกค้า

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
7 . Cost Engineer
- กำหนดงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม - มีความเข้าใจ สามารถจัดรายงาต้นทุน (Cost report) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันกำหนดเวลา - ติดตาม Process Payment และเปรียบ Cost - วา...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
8 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
1. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 2. วางระบบเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบัญชีต้นทุน 3. ปิดงบต้นทุนผลิต 4. กระทบยอดบัญชีสินค้าคงเหลือ 5. จัดทำและวิเคราะห์รายงานต้นทุนการผลิต 6. ปฏิบัติ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการรับสินค้า 3.สุ่มตรวจเพื่อเช็คจำนวนที่มีอยู่กับ Stock Card และโปรแกรม Axapta 4.สุ่มตรวจนับสินค้าระหว่าง Stock ทุกเดือน 5.ทำรายงานการตรวจนับ Stock By Stock 6.ทำรายงาน Banlace...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
10 . IT Support
1.ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ Network 2 ควบคุมการแจ้งย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละแผนก 3 ติดตั้งและ Update Program คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 4 ควบคุมก...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
11 . Manager of Sale
1. Set sales targets, plan sales and sales operations according to the assigned goals. 2. Summary / analysis of customer data regarding buying behavior and customer needs To provide information to th...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
12 . Account Manager (ฝ่ายขายต่างประเทศ)
1.ติดต่อประสานงาน เสนอราคาสินค้ากับลูกค้า ชาวต่างชาติ ยุโรป อเมริกา และ จีน 2. ตอบคำถามลูกค้า 3. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนะนำทางเลือกพิเศษให้กับลูกค้า เพื่อปดการขายให้ได้ผลกำไรสูงสุด ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
13 . Production Manager
1. Managing Production line to meet company KPIs. 2. Set up yearly budget plan and monitor that it remains according to plan 3. Managing Ensure that products are produced on time , high Productivity...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
14 . Production Supervisor
1.วางแผนกำลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทำงานประจำวัน เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายแผนกที่กำหนดไว้ 2.ดูแลกระบวนการทำงานต่างๆ ให้ตรงตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนด และสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดป...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
15 . ล่ามภาษาจีน
ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นล่ามแปลภาษา รวมทั้งงานเลขาบางส่วนให้กับผู้บริหารชาวไต้หวัน

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่ BOI
- นำเข้า-ส่งออก - งานบัตรส่งเสริมการลงทุน ( BOI )

Chao Thai San Co.,Ltd.
Gemopolis Industrial Bangkok
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
17 . DIGITAL MARKETING EXECUTIVE
1.SHOOTING PHOTOS/VIDEO 2.WRITING CONTENTS 3.GOOD CREATIVE SENSE & BUSINESS MINDED 4.GOOD SKILL IN SOCIAL MEDIA USAGE(IG,FACEBOOK,LINE,YOU TUBE…ETC.)

Venlier Jewelry Co., Ltd.
1 POSITION
Salary SALARY BASE AND COMMISSION
14 Sep 19
18 . ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ QC Manager/Supervisor
- กำหนดมาตรฐานและการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมคุณภาพงานระหว่างการผลิต ตรวจสอบชิ้นงานให้สอดคล้องมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ได้คุณภาพแล...

บริษัท จงเลิศล้ำ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Sep 19
19 . เจ้าหน้าที่วางแผนผลิตภัณฑ์ (Production Planning)
- วางระบบการวางแผนการผลิต(MPS)และวางระบบการวางแผนการใช้วัตถุดิบ(MRP) - วางแผนอัตรากำลังการผลิตและแก้ไขปัญหาในการผลิต - วางแผนและกำหนดการส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ - ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามนโย...

บริษัท จงเลิศล้ำ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี,บันทึกใบแจ้งการชำระเงิน - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินสดย่อย,ออกใบเสร็จ - จัดทำเอกสาร,รายงานทางบัญชีต่างๆ และจัดทำร...

บริษัท จงเลิศล้ำ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Sep 19
  195 Positions      
Sort By 
Disability Jobs