JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  190 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
• ให้ข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ลูกค้า เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย • ให้บริการหรือคำแนะนำหลังการขาย • จัดเรียงสินค้าให้สวยงาม และจัดทำสต็อกสินค้า

Ananta Fine Jewelry
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถ และประสบการณ์
18 Sep 19
2 . Boutique Manager / ผู้จัดการสาขารับสมัครด่วน !
• วางแผนกลยุทธ์การขาย และแผนการปฏิบัติงานของร้าน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการขาย และผลักดันผลการปฏิบัติงานของร้านให้บรรลุตามเป้าหมาย เช่น ยอดขาย อัตราการปิดการขาย ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น • วางแผน...

Ananta Fine Jewelry
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิ ความสามารถ และประสบการณ์
18 Sep 19
3 . Content Marketing online officerUrgently Required !
Content Marketing online officer Job Description We are looking for a highly analytical thinker with an audience-first mindset for the role of Content Marketing officer. Candidates will be exper...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Sep 19
4 . พนักงานขายประจำสาขาโรบินสันฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.ขายทองรูปพรรณ96.5 ทองคำแท่ง 99.99 และเพชร หรือ1สินค้าในสาขาให้ลูกค้า 2.ให้คำแนะนำลูกค้า 3.ดูแลสินค้าดูแลความสะอาดสาขา 4.สรุปยอดขายรายวัน 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆตามท...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
5 . พนักงานขายประจำสาขาโรบินสันตรัง ฝึกงานสาขาใกล้เคียงรับสมัครด่วน !
1.ขายทองรูปพรรณ96.5 ทองคำแท่ง 99.99 และเพชร หรือสินค้าในสาขาให้ลูกค้า 2.ให้คำแนะนำลูกค้า 3.ดูแลสินค้าดูแลความสะอาดสาขา 4.สรุปยอดขายรายวัน 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆตามท...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
6 . พนักงานขาย (ประจำบิ๊กซีวังน้ำเย็น)รับสมัครด่วน !
1. ขายทองรูปพรรณ 96.5 ทองคำแท่ง 99.99 และเพชร หรือสินค้าในสาขาให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำลูกค้า 3. ดูแลสินค้าดูแลความสะอาดสาขา 4. สรุปยอดขายรายวัน 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. งานอื่...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
7 . Marketing Executive Urgently Required !
Requirements: Minimum experience 2 to 3 years with social media marketing, advertising and PR in the retail business. Proven experience in successfully managing social media campaigns. Ability to...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
18 Sep 19
8 . ช่างซ่อมบำรุง(อาคารสถานที่)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามกำหนด 2.ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา และเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน 3.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในอาคารให้อยู่ในสถา...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
1.ดูแลเรื่องการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองภายในบริษัท และสาขาของบริษัท 2.ประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสโตร์ สามารถใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น ERP ...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Sep 19
10 . พนักงานขาย ประจำสาขาบิ๊กซีร่มเกล้า Cf รับสมัครด่วน !
1.ขายเพชร หรือทองและสินค้าอื่นๆในสาขาให้ลูกค้า 2.ให้คำแนะนำลูกค้า 3.ดูแลสินค้าดูแลความสะอาดสาขา 4.สรุปยอดขายรายวัน 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายฯลฯ

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชชั่น
18 Sep 19
11 . Programmerรับสมัครด่วน !
1. เขียนและออกแบบโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย 2. ออกแบบและเขียนเว็ปไซด์ของบริษัท 3. ตรวจสอบโปรแกรมที่ใช้งานภายในบริษัท 4. พัฒนาระบบตาม Requirement ของ User 5. ดูแลฐานข้อมูลบริษัทได้หลายๆ ส่วนงาน

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
18 Sep 19
12 . Payroll Officer รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการทำค่าจ้าง, คอมมิชชัน, ค่าล่วงเวลา - เช็คสถิติการปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย ประจำวัน ประจำเดือน - คำนวณค่าจ้าง, คอมมิชชัน, ค่าล่วงเวลา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
13 . Product Officer รับสมัครด่วน !
• คัดแยกสี ขนาด คุณภาพของเพชร • ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องประดับให้ตรงตามมาตราฐาน • พิจารณาราคาสินค้า เครื่องประดับจาก Supplier ให้มีราคาที่เหมาะสมตามท้องตลาด • ออกแบบเครื่องประดับ โดยการวาดภาพ หรือ ส...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
บัญชีเจ้าหนี้ 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อ...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
15 . Marketing OfficerUrgently Required !
1. คิดและสร้าง Campaign หรือกิจกรรมการตลาด เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ต่างๆ ของลูกค้า 2. กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ผลักดันสินค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย 3. พัฒนาและดำเนินการทำกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อดึงดูดความสน...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 Sep 19
16 . พนักงานขายประจำ สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี (สามารถฝึกงานสาขาใกล้เคียงได้)รับสมัครด่วน !
1.ขายทองรูปพรรณ96.5 ทองคำแท่ง 99.99 และเพชร หรือสินค้าในสาขาให้ลูกค้า 2.ให้คำแนะนำลูกค้า 3.ดูแลสินค้าดูแลความสะอาดสาขา 4.สรุปยอดขายรายวัน 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆตามที...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
4อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
17 . E-Commerce and Marketing Officer
• ดูแลข้อมูลบนเกี่ยวกับระบบ e-commerce ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา หรือ ช่วยโปรโมทเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด. • สนับสนุนการทำงานของผู้จัดการฝ่ายการตลาด เช่น จัดโปรโมชั่น จัดงาน รายกงานค่าใช้จ่าย • จัดหาอุปกร...

บริษัท ซิตี้เชน (ประเทศไทย) จำกัด
18 Sep 19
18 . Investment Analyst/นักวิเคราะห์
-นำเสนอข้อมูลข่าวสาร บทวิเคระห์เชิงลึก ให้แก่ผู้บริหารและแนะนำผู้ลงทุน -ติดตามข้อมูลข่าวสาร งบการเงิน ข่าวเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท จีแคป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP
- บันทึกตั้งหนี้ บันทึกค่าใช้จ่าย-เงินสดย่อย จัดทำเอกสารวางบิล/ใบสำคัญจ่าย - จัดเตรียมเช็คออกใบหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำรายงานภาษีซื้อ และยื่นแบบ ภงด.3 และ ภงด.53 - บันทึกรายการรับสินค้าและตั้งหนี้ในระ...

บริษัท จีแคป จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
20 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (บ.ผลิตเกี่ยวกับอาหารสัตว์ เช่น อาหารสุนัข&แมว)ด่วน
- นำเสนอขาย และประสานงานขาย - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น เปิดบิลขาย - ดูแลรับผิดชอบฐานลูกค้าและบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - รายงานแผนการและผลสำเร็จกลยุทธ์การขาย - เก็บเงินสดโอนเข...

บริษัท จีแคป จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
  190 Positions      
Sort By 
Disability Jobs