JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  33,496 Positions      
Sort By 
1 . Specialist - Retail Customer Service Representative (20-30hours/week)
Specialist - Retail Customer Service Representative (20-30hours/week) ผู้เชี่ยวชาญ - ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าประจำ Retail (20-30 ชั่วโมง/สัปดาห์) ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ คุณคือผู้สร้างพล...

Apple Inc.
23 Apr 19
2 . Programmer C# .NET or PHP or Mobile Application (iOS - Android - Hybrid)
(Team Leader) Responsibilities Create an inspiring team environment with an open communication culture, delegate tasks and set deadlines, motivate team members, listen to team members’ feedback and re...

บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5 Position
Salary Negotiate
23 Apr 19
3 . พนักงานขับรถบริการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1. ขับรถพาเจ้าหน้าที่ไปติดต่องาน 2. ดูแลรักษาบำรุงรถ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปามาทอย จำกัด
1 Position
Salary รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
23 Apr 19
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิต
1.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวกับฝ่ายผลิต เพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆตาม order ที่ได้รับ 2.ดำเนินการจัดทำรายการใช้วัตถุดิบ(Material Listing)และส่วนประกอบอื่นๆที่่จะใ...

บริษัท ปามาทอย จำกัด
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Apr 19
5 . Senior Manager
ภาพรวมของงาน ความท้าทายและโอกาสของธุรกิจที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้การเป็นผู้นำที่ Apple Store 
เป็นอาชีพที่มีผลตอบแทนสูง ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของคุณในฐานะผู้จัดการอาวุโสที่จะนำทีมและ
นำการปฏิบัติงาน...

Apple Inc.
23 Apr 19
6 . Manager
ภาพรวมของงาน การรักษาให้ Apple Store เติบโตอยู่เสมอนั้นจำเป็นต้องใช้ทักษะความเป็นผู้นำที่หลากหลาย และในฐานะผู้จัดการ คุณคือผู้รอบรู้ในทักษะทั้งมวล ในสภาพแวดล้อมที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่...

Apple Inc.
23 Apr 19
7 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
23 Apr 19
8 . Market Leader
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้นำตลาด คุณจะสนุกกับความท้าทายในการพัฒนาบุคคล การสร้างทีม และการมีส่วนในความเติบโตของ Apple Store ทั่วทุกสาขา คุณแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยใ...

Apple Inc.
23 Apr 19
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดหาาและจัดซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ - ควบคุม ดูแลงานจัดซื้อสินค้า อุปกรณ์ทุกประเภทรวมทั้งการจัดใบขอซื้อและสั่งซื้อ - เจรจาต่อรองกับผู้ขายและเปรียบเทียบราคา - พิจารณาคัดเ...

Celeraise (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Apr 19
10 . Production Engineer
-Responsible for daily supervising of production operator for manufacturing good quality product of wire harness. -Design and propose and the drawing to appropriate production process and made to coo...

Celeraise (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary 20,000-35,000 หรือตามตกลง พิจารณาจากประสบการณ์
23 Apr 19
11 . ล่ามภาษาจีน
1. ทำหน้าที่ประสานงานและแปลระหว่างหัวหน้าชาวไต้หวัน/จีนกับพนักงานไทย 2. รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Celeraise (Thailand) Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
2 Position
Salary 20,000-25,000
23 Apr 19
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
1. พบปะลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ทางการค้า 2. หาลูกค้ารายใหม่ 3. บริการข้อมูลสินค้ากับลูกค้า 4. จัดทํารายงานการออกพบลูกค้าประจําสัปดาห์/เดือน 5. จัดทําเอกสารใบเสนอราคาแก่ลูกค้า 6. รับผิดชอบงานอื่นๆ...

Celeraise (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary ตามตกลง พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์
23 Apr 19
13 . Technical Specialist
ภาพรวมของงาน หลังจากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา คุณคือผู้ที่ช่วยให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ของ Apple ได้มากที่สุด วันของคุณใน Apple Store เต็มไปด้วยงานสนับสนุนและบริการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าค...

Apple Inc.
23 Apr 19
14 . Specialist
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ คุณคือผู้สร้างพลังและความตื่นเต้นในตัวผลิตภัณฑ์ Apple คุณจะช่วยหาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและหาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า คุณเข้าใจว่า Apple Store นั้นมุ...

Apple Inc.
23 Apr 19
15 . AIS Contact Center(นครราชสีมา) เปิด Walk-in interview วันเสาร์ ที่ 27 เม.ย. 62
- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้า ในด้านสินค้าและบริการ - การสร้างความสั...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
100 Position
Salary 15,000++
23 Apr 19
16 . Call Center Supervisor (English Skill)
- To Answer agent questions regarding best practices or difficult calls - To Identify operational issues and suggesting possible improvements - Monitoring and evaluating agent performance, providing...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
23 Apr 19
17 . AIS Fibre Call Center Supervisor (English Skill)
1.ดูแลคุณภาพการให้บริการของพนักงาน Call Center ทีม AIS Fibre ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการใช้บริการกับลูกค้าชาวต่างชาติ 2.บริหารจัดการพนักงานให้สามารถทำตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด เช่น service quality, pro...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
23 Apr 19
18 . Graphic Designer
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์, สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 2. สร้างสรรค์งานออกออกแบบและเนื้อหาโฆษณาต่างๆ 3. ถ่ายภาพสินค้าเพื่อใช้ในการ...

บริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
19 . Network Resolution Contact Center
1.แก้ไขปัญหา Mobile Network (Voice & Data) ทั่วประเทศ จาก Trouble Ticket ที่ส่งมาจากทุก Touch Point (Call Center,Shop,TWZ) โดยใช้อุปกรณ์และซอฟแวร์สนับสนุบทางเทคนิคของฝ่ายวิศวกรรม สำหรับการตรวจสอบหา...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
10 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่ประสบการณ์
23 Apr 19
20 . AIS Contact Center (AIS Contact Center Development & Training Arena นครราชสีมา)
- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้า ในด้านสินค้าและบริการ - การสร้างความสั...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
100 Position
Salary 15,000++
23 Apr 19
  33,496 Positions      
Sort By 
Disability Jobs