JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  34,098 Positions      
Sort By 
21 . ด่วน!!!ผูัจัดการร้านฝึกหัดจากภาคใต้มาทำงานที่ สุขุมวิทกรุงเทพฯ สนใจ 081-170-4304รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบดูแลพนักงานในแต่ละกะให้ทำงานให้ได้ตามมาตราฐาน 2.รับผิบชอบดูแลลูกค้า 3.รักษาและควบคุมคุณภาพสินค้า 4.สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
15 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท
18 Mar 19
22 . ผู้จัดการร้าน KFC สาขาใน กรุงเทพ และ สมุทรปราการ
1.รับผิดชอบ บริหารร้านให้เกิดยอดขาย และกำไร สูงสุด 2.สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 3.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานตามมาตราฐาน KFC 4.ดูแลร้านให้อยู่ในมาตราฐาน KFC

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 23,000+ 5,000 (ค่าครองชีพ)
18 Mar 19
23 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC สาขา โรจนะ อยุธยา/สาขา ราชบุรี/สาขา ศาลายา นครปฐม
1.รักษามาตราฐานการทำงานของKFC 2.ปฎิบัติหน้าที่ตามผู้จัดการร้านมอบหมาย 3.ดูแลพนักงานและรับผิดชอบจัดตารางเวลาให้พนักงาน สอนงานพนักงาน 4.เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานประจำร้านในการให้บริการลูกค้าและก...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
6 อัตรา
Salary 15,000 บาท (ตามโครงสร้างของบริษัท)
18 Mar 19
24 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC สาขา สีคิ้ว / บายพาส โคราช /หนองบัวลำภู
1.ควบคุมดูแลพนักงานให้ทำงานตามมาตราฐาน KFC 2.บริหารจัดการเรื่อง ยอดขาย กำไร ต้นทุน ของร้าน 3.ดูแล ลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000 บาท
18 Mar 19
25 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFCประจำกรุงเทพ/รามอินทรา/ ปริมณฑล และ สมุทรปราการ
1. รับผิดชอบดูแลลูกค้า 2. รับผิดชอบดูแลพนักงานในกะให้ทำงานให้ได้มาตรฐาน 3. ควบคุมดูแลคุณภาพสินค้า 4. รักษามาตราฐานร้าน 5. สร้างยอดขายให้ได้ตามแผน

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
10 คน
Salary 12,000-15,000
18 Mar 19
26 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC บางใหญ่/ เพชรไพบูรณ์ เพชรบุรี/ สมุทรสงคราม
1.รักษามาตราฐานการทำงานของKFC 2.ปฎิบัติหน้าที่ตามผู้จัดการร้านมอบหมาย 3.ดูแลพนักงานและรับผิดชอบจัดตารางเวลาให้พนักงาน 4.สอนงานพนักงาน 5.เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานประจำร้านในการให้บริการลูกค้าแ...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Salary 15,000 บาท
18 Mar 19
27 . หัวหน้าส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ประจำพระราม 3 ศุภาลัยแกรน์ทาวเวอร์)รับสมัครด่วน !
1. วางแผน/ตรวจสอบ/ควบคุมการจ่ายค่าจ้าง/สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ ตามหลักธรรมาภิบาล - ร่วมกำหนดระบบการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหาร - ร่วมนำเสนอแนวทางการปรับเงินเดือน / โบนัสตามผลงาน ...

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000-35,000
18 Mar 19
28 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ประจำ อ.นครหลวง จ.อยุทธยารับสมัครด่วน !
1. รับแผนงานการเดินเรือ ประสานงานกับพนักงานเรือลากจูง เพื่อลากเรือลำเลียงตามแผน 2. ประสานงานกับพนักงานเรือลำเลียง ตามลำดับที่ได้ทำแผนไว้ 3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เซอร์เวย์/เจ้าหน้าที่โฟร์แมน ในการ...

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 10,000-12,000 ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 100-150 บาท
18 Mar 19
29 . หัวหน้าส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำ สนง.พระราม 3รับสมัครด่วน !
1.การบริหารผลงาน เช่น ควบคุม ตรวจสอบและติดตามการประเมินผลงาน ออกแบบ/แจกจ่าย ใบประเมินผลงาน รวบรวมผลและสรุปผลการประเมินผลงาน 2.การทบทวนโครงสร้าง, หน้าที่และการวางแผนกำลังพล เช่น สำรวจและรวบรวมแผนอัตร...

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
18 Mar 19
30 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ [เริ่มงานได้ทันที] [สามารถใช้ Bplus]รับสมัครด่วน !
1. จัดทำงานบริหารค่าตอบแทน ระบบ Payroll 2. จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลการจ่าย Payroll และ Staff Costs ต่างๆ 3. จัดทำและยื่น ภาษี ภงด.1 ทวิ 50 และประกันสังคม 4. งานทะเบียนประวัติ...

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000
18 Mar 19
31 . ช่างยนต์เรือ, ช่างซ่อมบำรุง, ผู้ช่วยช่างรับสมัครด่วน !
- ดูแลการปฏิบัติงาน Hot Work อย่างถูกต้องและปลอดภัยมีประสิทธิภาพ - ควบคุมสนับสนุนงานซ่อมบำรุงทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบการจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ Hot Work อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ ...

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Mar 19
32 . IT Asstistant Managerรับสมัครด่วน !
1.Manage and administer business application such as ERP,MES,WMS, etc. 2.Manage routine interactions with functional leaders. 3.Communicate with group on business requirements/improvements. 4.Gover...

บริษัท ฟิชเชอร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
18 Mar 19
33 . Technicianรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก 2.ซ่อมบำรุงระบบงานสาธารณูปโภค อุปโภค 3.ติดตาม ตรวจสอบการซ่อม การบำรุงเครื่องจักร

บริษัท ฟิชเชอร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Mar 19
34 . Project Engineerรับสมัครด่วน !
- Coordination with customer about new model. - Follow up and analysis Product.

บริษัท ฟิชเชอร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Mar 19
35 . พนักงานขายประจำช็อปเครื่องหอม สปา เครื่องสำอางรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการขายสินค้า ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับแบรนด์สินค้า ประจำห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

บริษัท ธนกวี เวลเนส จำกัด
4 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท
18 Mar 19
36 . ++รับสมัครด่วน++เจ้าหน้าที่คลังสินค้า นิคมสินสาคร 10 อัตรา / เขตสาทร1 อัตรารับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการผลิตสินค้าประเภทน้ำยาล้างจานให้ได้ตามใบสั่งผลิตที่กำหนด 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วเข้าคลังสินค้าตามรอบที่กำหนด 3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.ตรวจนับสินค้าตามรอบที...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
นิคมสินสาคร 10 อัตรา / เขตสาทร 1 อัตรา( ปฏิบัติงานจ-ส 08.30-17.30 )
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
18 Mar 19
37 . Sale coordinator เริ่มงานได้ทันที อายุไม่เกิน 30 ปีรับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมเอกสาร และรวบรวมเอกสารต่างๆ ให้พนักงานขาย 2.จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างและจัดส่งเอกสารทั้งภายใน-ภายนอกบริษัท 3.จัดทำใบเสนอราคาและสรุปรายงานการขาย 4.รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภาย...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Mar 19
38 . Sale executive (Paper) เพศหญิงเท่านั้นรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการติดต่อให้ความสะดวกในการขายสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด 2.ดำเนินการขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า 3.หาแหล่งข้อมูลจาก...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าน้ำมันรถ+ค่าคอมมิชชั่น
18 Mar 19
39 . โฟร์แมนงานสำรวจก่อสร้าง
ควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพสำเร็จตามเป้าหมาย

บริษัท เลิศธีระ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
18 Mar 19
40 . วิศวกรโครงการ
รับผิดชอบงานโครงการให้สำเร็จทั้งระยะเวลาและการต้นทุน

บริษัท เลิศธีระ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
18 Mar 19
  34,098 Positions      
Sort By 
Disability Jobs