JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานทั่วไป (รับสมัครเฉพาะคนพิการ)รับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติเอกสารทั่วไปหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 2.ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการที่ไม่เป็นอันตราย 3.ดูแลงานในคลังสินค้า 4.ดูแลงานในฝ่ายผลิต 5.ดูแลงานโดยเป็นผู้ช่วยช่าง 6.ดูแลงาน...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Jul 19
  1 Positions      
Sort By 
Disability Jobs