JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  71 Positions      
Sort By 
21 . Project Manager(ผู้จัดการโครงการ)รับสมัครด่วน !
- ประเมินระยะเวลา และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ - จัดทำแผนการดำเนินโครงการและรายงานสถานะโครงการให้ผู้บริหาร - แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และจัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละส่วน - ควบคุมงานใ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
23 Aug 19
22 . System Analyst (สำนักงานพระราม3)รับสมัครด่วน !
- System Analysis รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา(ออกแบบ)ระบบงานข้อมูล ** ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.**

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 40,000 บาท
23 Aug 19
23 . ช่างเทคนิค ( สาขาพระราม 2 )รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของเครื่องตัด CNC - วางแผนการทำงานให้ทันตามกำหนดส่ง - ควบคุมบริหารจัดการสต๊อก ในหน่วยงาน * ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
23 Aug 19
24 . Programmer (สำนักงานพระราม3)รับสมัครด่วน !
- System Analysis - Programmer - Application Developer ** ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.**

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 60,000 บาท
23 Aug 19
25 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สาขาพระราม 2)รับสมัครด่วน !
- Time Attendance - สถิติการขาดลา มาสาย ของพนักงาน - สวัสดิ์การพนักงาน - ประกันสังคม - อื่นๆ *** ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.***

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
23 Aug 19
26 . หัวหน้าแผนกบุคคล (สำนักงานพระราม3)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่อง การทำเงินเดือน ให้ถูกต้องและครบถ้วน - ดูแลเรื่อง สรรหาบุคลากร - ดูแลเรื่อง การเบิกจ่าย สวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ - ดูแลเรื่อง แรงงานสัมพันธ์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - หยุด เส...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
27 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (สาขาพระราม 2)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานขายกับพนักงานงานขาย 2.จัดทำเอกสารทางธุรการที่เกี่ยวข้อง 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ** ทำงาน วันจันทร์ -เสาร์ ** หยุด เสาร์ เว้น เสาร์ ** วันอาทิตย์ หยุด

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
28 . Programmer รับสมัครด่วน !
• ทำงานร่วมกับทีม Software Engineer เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม • บริหารเวลาและรับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรมให้เป็นไปตามไทม์ไลน์ • ออกแบบและพัฒนา Web application (front end, back end, full-stack) • ...

MOL Accessportal Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000
23 Aug 19
29 . วิศวกรขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
งานขายหม้อแปลงไฟฟ้า ลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท ไทยทราโฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19

บริษัท เหรียญไทยเยื่อและกระดาษ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 Aug 19
31 . พนักงานขับรถและส่งสินค้า
- ขับรถและส่งสินค้า - จัดส่งเอกสาร ตามที่บริษัทมอบหมาย

HOF CORINDUS Co., Ltd.
1 Position
Salary 13,000-15,000 บาท
23 Aug 19
32 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ - ออกเอกสารใบลดหนี้ - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher - ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับจาก General Cashier บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี - ติดตามทวงหนี้จากลู...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง
23 Aug 19
33 . ช่างซ่อมบำรุงปริ้นเตอร์ (สัญญาจ้าง)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำรอง ให้มีใช้ได้อย่างพอเพียงตลอดเวลา 2. ดูแลและทำความสะอาดเครื่องปริ้นเตอร์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 3. ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ได้ในระดับเบื้องต้น 4. สร้าง account พนักงา...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
6 อัตรา
Salary 13,250 (สามารถเจรจาต่อรอง)
23 Aug 19
34 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ เลขานุการ
1. ตรวจสอบ จัดเก็บ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 2. ตรวจสอบเอกสารภายในบริษัท เอกสารราชการ และเอกสารอื่นๆก่อนนำเสนอต่อผู้บริหาร 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท ...

บริษัท ฟู่ทง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
35 . พนักงานคลังสินค้า (สาขาพระราม 3)
1.ตรวจเช็คสินค้าก่อนจัดเก็บเข้าชั้นวาง 2.จัดสินค้าตามใบเบิก,ใบโอนย้าย 3.ตรวจนับสินค้าประจำเดือน,ประจำรอบกลางเดือน-สิ้นเดือน 4.อัพเดทข้อมูลสินค้าและ ชั้นวางให้เป็นปัจจุบันเสมอ 5.ช่วยตรวจเช็คสินค้าก...

บริษัท เจริญยนต์ไทยพัฒนา จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
36 . Admin
1. จัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งผลิตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ให้ข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับ order แก่ลูกค้า 3. ประสานงานด้านการผลิตและจัดส่ง 4. จัดการและติดตามงานตาม order 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Vmfashion Co.,Ltd.
2 Position
23 Aug 19
37 . พนักงานบัญชี(ด้านจ่าย)
1.งานบัญชีเจ้าหนี้ จัดทำใบสำคัญจ่าย และเช็ค 2.ดูแลและควบคุมเงินสดย่อย 3.ทำภาษี ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 และภพ.36 ( ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต ) 4.เคลียร์เงินทดรองจ่าย 5.สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน

FORBEST CO.,LTD.
1 Position
Salary 12,000-16,000
23 Aug 19
38 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrator) สัญญาจ้างรายปี
• สนับสนุนงานเอกสารให้กับหน่วยงาน เช่น ตรวจสอบเอกสาร ติดตามเอกสาร • บันทึกข้อมูลในระบบ จัดเก็บเอกสาร • จัดทำรายงานประจำวัน รายสัปดาห์รายเดือนให้กับหน่วยงาน • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับม...

Bank of Ayudhya Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท
23 Aug 19
39 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน Appraisal Officer ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1. ประเมินราคาหลักประกัน สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อทุกประเภท เพื่อสนับสนุนกระบวนการให้สินเชื่อ 2. ตรวจสอบผลงานการก่อสร้างต่างๆ 3. ตรวจสอบการประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระภายนอก 4. ประเมินราคาทรัพย์สินข...

Bank of Ayudhya Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
40 . พนักงานประจำร้าน(รับ-ส่งพัสดุ)รับสมัครด่วน !
- พนักงานต้อนรับลูกค้า - คีย์ข้อมูล - จัดเรียง และ ลำเลียงสินค้าขึ้นรถ - จัดทำสรุปประจำวัน ดูแล Stock

บริษัท ศศิน 99 จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000 รายได้พิเศษ: 15,000-20,000+ (หลังผ่านโปรฯ)
23 Aug 19
  71 Positions      
Sort By 
Disability Jobs