JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  115 Positions      
Sort By 
21 . วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
-ซ่อมบำรุงและดูแลป้ายสื่อโฆษณา -คำนวณงานโครงการ ออกแบบ เขียนแบบ ประเมินราคา หาผู้รับเหมาได้ -วางแผนการทำงานในทีม -สามารถทำงาน จ-ส. เวลา 09.00-18.00 น. ได้ (บริษัทที่สังกัด คือ บริษัท ยูบีจี มีเดีย...

บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-35,000บาท
19 Aug 19
22 . Head Chef (เชฟ อาหารไทย-ฟิวชั่น)
- คิดสูตรอาหาร และออกแบบเมนูใหม่ๆ สำหรับร้านอาหารและงานสำคัญต่างๆ - วางแผน และคำนวณราคาของแต่ละเมนู คำนวณรายรับรายจ่ายโดยรวม - ดูแลความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร - ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของอาหาร...

บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary 50,000 บาท ขึ้นไป
19 Aug 19
23 . เจ้าหน้าที่หาป้ายโฆษณา (บริษัทในเครือ)
- สำรวจและติดต่อหาสถานที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงป้ายโฆษณา - ประสานงานกับเจ้าของที่ในด้านต่างๆ อาทิ การขอเช่าสถานที่กับเจ้าของที่, การต่อสัญญาเช่า, การขอเอกสารเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการขออนุญาติก่...

บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท
19 Aug 19
24 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (บริษัทในเครือ)
-รับจองห้องคาราโอเกะ -ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร -รับโทรศัพท์ จัดเอกสารจดหมายให้แต่ละแผนก -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-17,000 บาท
19 Aug 19
25 . พนักงานเสิร์ฟ (สาขา อารีย์)
- คอยบริการ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า - จดจำรายการอาหาร - หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส่ พร้อมให้บริการ - คอยแก้ปัญหาและช่วยเหลือ เมื่อลูกค้าต้องการ

บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป (รวมรายได้อื่นๆ)
19 Aug 19
26 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย - ประสานงานและติดตามงาน - ทำเช็ค รับเช็ค จ่ายเช็ค วางบิล - ภาษี - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหมด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท
19 Aug 19
27 . เจ้าหน้าที่สโตร์
- ดูแลรับผิดชอบการสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบทั้งหมด - ดูแลรับผิดชอบสต๊อกสินค้าที่มีอยู่ให้ตรงตามความเป็นจริง - สรุปรายงานสต๊อกทุกสิ้นเดือนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท
19 Aug 19
28 . General Manager
1.บริหารจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ต่ำกว่า 10 สาขา 2.วางแผนการขาย และการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.วางแผนการดำเนินงานของทางร้าน และควบคุมต้นทุนเพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.เพิ่มมาตรฐานก...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 150,000 - 200,000
19 Aug 19
29 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพอาวุโส (Senior Quality Control)
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - แก้ปัญหางานในกระบวนการผลิตเมื่อพบจุดบกพร่อง - กำหนดนโยบายระบบบริหารด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ - ทบทวนและอนุมัติการเปล...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท
19 Aug 19
30 . กุ๊ก และผู้ช่วยกุ๊ก
- จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ เพื่อประกอบอาหารให้มีคุณภาพมาตรฐาน - ประกอบอาหารตามออเดอร์ - ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์และสภาพภายในห้องครัว ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ควบ...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
4 อัตรา
Salary รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป
19 Aug 19
31 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (สาขาสนามบินดอนเมือง,สนามบินสุวรรณภูมิ)
- ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย/รายได้ ภายในสาขา เช่น ต้นทุนค่าแรง,ยอดขาย,ต้นทุนขาย ให้อยู่ในยอดของการประมาณการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ - ติดตามตรวจสอบงานที่มอบหมายให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งช่วยดูแลพนักงาน...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
19 Aug 19
32 . Senior Cost Accountantรับสมัครด่วน !
1. บัญชีต้นทุน - รวบรวมและจำแนกค่าใช้จ่ายต่างๆ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการนำเข้า เพื่อมาคำนวณต้นทุนสินค้าและควบคุมการปันทุนให้ตรงกับการขายจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของต้นทุนสินค้าในระบบ 2. บัญชีสต็...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
19 Aug 19
33 . Sales Promoter (พนักงานขายประจำหน้าร้าน)รับสมัครด่วน !
* ยื่นขายสินค้าประจำสาขา * ออกงาน Event ตามห้างต่าง ๆ ทั้งของบริษัท และ ลูกค้า * แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และปิดการขาย * จัดเรียงสินค้า ดูแลสินค้าให้ดูดี

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น
19 Aug 19
34 . Sales Representativeรับสมัครด่วน !
• ดูแลกลุ่มลูกค้าองค์กรกลุ่มอุตสาหกรรม • เสนอขายสินค้า Communication Headset IP Phone (Audio codes) ,Gateway,SBC,video ดูแลลูกค้ากลุ่มตัวแทนขาย IP Phone Communication • conferane Solution •...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
19 Aug 19
35 . Account Executiveรับสมัครด่วน !
* ทำงานร่วมและบริหารความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีสาขาจำนวนมาก และมีศักยภาพสูง * สร้างยอดขายด้วยการวางแผนงานการขาย และ กลยุทธ์การขายร่วมกับคู่ค้า * แน...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
19 Aug 19
36 . พนักงานแผนกสต๊อก(สัญญาจ้างชั่วคราว)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด - จัดเรียงสินค้า ตาม Location ที่กำหนด - เตรียมสินค้าให้พร้อมจำหน่าย, ติดสติ๊กเกอร์วอยซ์ - ตรวจนับสินค้าเบื้องต้นเพื่อจัดสรร - ดูแลความเรียบร้อ...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
2 อัตรา
Salary 350 บาท/วัน + ค่าเบี้ยขยันมาเช้า+ ค่า OT + เบี้ยพิเศษ
19 Aug 19
37 . Pre-Sales Support (Key Account Team)
- ดูแลแก้ไข พร้อมให้คำปรึกษา ปัญหาการใช้งานในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาร์ปให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรณ์ หรือ กลุ่มลูกค้าที่ต้องรับผิดชอบ - สนับสนุนทีมขายในข้อมูลเชิงเทคนิค - ประเมินการแก้ไขปัญหา และราคาในการส่งซ่...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
3 อัตรา
Salary n/a
19 Aug 19
38 . Supply Chain Executive
- Interact with Supply planning, from Factory, Transport to Warehouse to ensure sufficient inventory level in distribution center to support selling plan. - nalyse demand forecasts versus actual...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
39 . Sales Supervisor (Key Account Big C)
- Be responsible for overachieving and exceeding assigned sales target. - Retaining and developing the relationship between customers and company via product brand and service like a business custome...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary n/a
19 Aug 19
40 . Pre-Sales Consultant (Notebook, Network)
- Communicate with customer, commercial sales, and project management team for appropriate computer and network equipment IT solutions and design. - Training skill product and Support sales teams. -...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
3 อัตรา
Salary n/a
19 Aug 19
  115 Positions      
Sort By 
Disability Jobs