JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 

บริษัท สมายล์ แรบบิท จำกัด
1 Position
Salary 14,000-20,000
24 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานขาย (ฝ่าย IT)รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานลูกค้าทั้งทาง Online และ Offline - ดูแลประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - สามารถประชุมนอกสถานที่ได้ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วิวัฒน์ชัยค้าไม้ จำกัด
หลายอัตรา
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้
24 Jul 19
3 . โฟร์แมนดูแลงานติดตั้งและโครงการ รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานติดตั้งให้เป็นไปตามที่กำหนดในแผนงาน - ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยของการติดตั้ง - ดูแลช่างให้ทำงานและเข้างานตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และรายงานตร...

บริษัท วิวัฒน์ชัยค้าไม้ จำกัด
2 Position
24 Jul 19
4 . System Analystรับสมัครด่วน !
• Gather business requirement from customer and create requirement specification document. • Create Document to support project (Functional specification, High Level Design specification, Detail Desi...

บริษัท เจเนอร์วิซ จำกัด
3 Position
Salary Negotiate
23 Jul 19
5 . พนักงานเสิร์ฟ,กุ๊ก,แม่บ้าน ประจำสาขา เกตเวย์บางซื่อ(ใกล้รพ.บางโพธิ์)
พนักงานบริการ - ให้บริการการเสิร์ฟอาหารกับลูกค้า - เก็บโต๊ะลูกค้าเเละจัดโต๊ะ - มีความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักการบริการ Cook ผู้ช่วยกุ๊ก - ให้ ปรุง แต่ง ประกอบอาหาร ***ทุกตำแหน่ง ต้องทำงานเป...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
20 อัตรา
Salary 10,000 บาท +++
23 Jul 19
6 . จัดซื้อ
- รับการวิเคราะห์ใบขอให้ซื้อ (Purchase Requistion) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทของสิ่งของและจำนวนที่ซื้อ - ศึกษาถึงสภาตลาด แหล่งที่จะจัดซื้อ และผู้ขาย - ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยัง...

บริษัท เพาเวอร์ เฮ้าส์ อิเลคตริค จำกัด
1 อัตรา
23 Jul 19
7 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม
- ทำหน้าที่สำรวจและตรวจวัดงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศเสียจากปล่อง และในบรรยากาศ จากโรงงานอุตสาหกรรม - รวมทั้งตรวจวัดสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ

บริษัท ซีคอท จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
8 . พนักงานขายเบเกอรี่ประจำร้าน ในห้างเกตเวย์ บางซื่อ, เอกมัย
- ต้อนรับลูกค้า - ให้คำแนะนำ/ขายเบเกอรี่ ขนม เครื่องดื่ม - ทำเครื่องดื่ม กาแฟ - แคชเชียร์

บริษัท เจเอสที ฟู้ดส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 11,000-13,000 บาท
21 Jul 19

บริษัท ซีคอท จำกัด
2 อัตรา
20 Jul 19

บริษัท ซีคอท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
11 . วิศวกรซ่อมบำรุง
- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรในการผลิตโดยรวมของโรงงาน - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร - ติดตาม ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย - บริษ...

บริษัท เคอร์ท จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
12 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต
- ประมาณการวัตถุดิบ เพิ่อวางแผนในการผลิต - ควบคุมกระบอนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รายงานผลการผลิตใ้ห้ผู้บริหารรับทราบ - ควบคุมการรับ การจัดเก็บ และเบิกจ่ายวัตถุดิบ - ลำดับความสำคัญของงานแต่ละชิ...

บริษัท เคอร์ท จำกัด
5 Position
Salary 15,000+++
19 Jul 19
13 . พนักงานตัดต่อรับสมัครด่วน !
สามารถใช้โปรแกรม PR ,PS ,AE ,Ai

บริษัท พี แอนด์ พี แชนแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000
18 Jul 19
14 . พนักงานธุรการ (สัญญาจ้าง)
1.จัดทำ ตรวจสอบ แก้ไขเอกสารเกี่ยวกับงานขนส่ง 2.ควบคุมการจัดส่งเอกสาร ไม่ให้เกิดความสูญหาย 3.ควบคุมและติดตามเอกสารการวางบิลของลูกค้า 4.ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
NA
Salary 11,000-13,000 บาท
17 Jul 19
15 . Logistics Manager
1.บริหารกำลังเครื่องมือ อุปกรณ์ขนถ่าย คลังสินค้า ตามดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและต้นทุนแข่งขันได้ 2.วางแผน, ควบคุมและติดตามการขนย้าย รับ จัดเก็บ จ่ายสินค้าในเครือ และนอกเครือ ให้เป็นไป...

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
NA
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs