JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  21 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานบัญชี / Stock รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารด้านบัญชี - บันทึกรายละเอียดด้านบัญชีเข้าระบบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ไอเดียเลาจน์ กรุ๊ป
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน (ประจำย่านสำเพ็ง) ทำงาน จ-สรับสมัครด่วน !
-งานธุรการเอกสาร -งานประสานงาน ติดต่อทั้งภายใน-ภายนอก -ต้อนรับ ดูแล ผู้มาติดต่อ (ทำงาน จ - ส)

บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 -13,000 หรือตามประสบการณ์
18 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
สำรวจพื้นที่หน้างาน ประเมินราคางานติดตั้ง เขียนแบบระบบงานติดตั้งกล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมย ตรวจแบบติดตามงาน และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
1 อัตรา
Salary 17,000-25,000
18 Sep 19
4 . Area Sale Manager
1. วางแผนการบริหารการขาย 2. ดูแลจำนวนพนักงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เพียงพอต่อความต้องการ 3. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และติดตามผลงาน ยอดขาย ของบุคลากรทุกตำแหน่งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.ให้คำแนะนำ แ...

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
2 อัตรา
Salary 35,000-50,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่ขายสาขา ประจำเซียร์รังสิต (ด่วน รายได้ดี!)รับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมย - แนะนำโปรโมชั่นให้คำปรึกษาและเสนอขายแก่ลูกค้า - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ส่งมอบงาน - ดูแลยอดขายตามเป้าที่บ...

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
2 ตำแหน่ง
Salary 12,000-16,000 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น 1-3%ของยอดขาย)
18 Sep 19
6 . ช่างบริการติดตั้ง (ด่วน รายได้ดี!)รับสมัครด่วน !
ให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบคีย์การ์ดประตู

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
10 ตำแหน่ง
Salary 15,000-25,000
18 Sep 19
7 . วิศวกรโครงการ Sale engineer รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขาย ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ดูสถานที่ติดตั้ง ให้คำปรึกษาและทดสอบระบบของสินค้า - เข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ สร้งความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้...

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
5 อัตรา
Salary 20,000 ขึ้นไป/เดือน+คอมมิสชั่น
18 Sep 19
8 . Supervisor ช่างติดตั้ง
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ส่งมอบงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
1 อัตรา
Salary 22,000-30,000 บาท
18 Sep 19
9 . นักศึกษาฝึกงานแผนก เขียนแบบ /Marketing / Graphic / HR / บัญชี / IT / ช่างติดตั้ง
ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. แผนก การตลาด 2. แผนก กราฟฟิค 3. แผนก ทรัพยากรบุคคล 4. แผนก บัญชี 5. แผนก ไอที 6. แผนกประเมินราคา (เขียนแบบ)

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
10 อัตรา
18 Sep 19
10 . ผู้รับเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด freelance ด่วนจำนวนมาก
รับเหมางานระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณกันขโมย มีงานรองรับทั้งปี

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
20 อัตรา
Salary ตามข้อตกลงแต่ละงาน
18 Sep 19
11 . ช่างบริการหลังการขาย Serviceรับสมัครด่วน !
ให้บริการ บำรุงรักษา ตรวจสอบการใช้งานของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นให้กับลูกค้า วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ให้กับลูกค้า

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
5 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท + เบี้ยขยัน
18 Sep 19
12 . Senior sale ขายกล้องวงจรปิดรับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดและระบบสัญญาณ กันขโมย - แนะนำโปโมรชั่น ให้คำปรึกษา นำเสนอขาย วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - ดูแลยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - รู้จักเส้นทางและพื้นที่...

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
5 อัตรา
Salary 15,000-25,000
18 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่รับสมัครด่วน !
- จัดทำใบสำคัญขาย ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ติดตามการชำระเงิน เอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย บันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย กระทบยอด - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
2 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท
18 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำสาขาเซียร์รังสิต) ด่วนมากรับสมัครด่วน !
- ประสานงานหน้าร้าน รับเรื่องระหว่างลูกค้ากับ sale - ติดตามการทำงาน Update ข้อมูล - จัดทำเอกสารการขาย ติดต่อประสานงาน และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 ขึ้นไป
18 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Payroll ใช้โปรแกรม B-Plus ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
- จัดทำสรุปเวลาการทำงาน ค่าจ้างเงินเดือน - ประกันสังคม / ภงด.1 - ทะเบียนบุคคล - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
1 อัตรา
Salary 25,000-35,000
18 Sep 19
16 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
ขับรถ รับส่ง ผู้บริหารจากบ้าน (หมู่บ้านชวนชื่น แถวถนนกาญจนาภิเษก) ตลิ่งชัน มาออฟฟิต แถว ห้างดิโอสยาม (พาหุรัด) และอื่นๆ ที่มอบหมาย ดูแลรักษา รถ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 (ไม่รวม OT)
18 Sep 19
17 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลระบบไฟฟ้า น้ำปะปา แอร์ และเดินระบบต่างๆ - สรุปรายงาน และวางแผนการทำงานในการซ่อมบำรุงแต่ละเดือน

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
5 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
18 Sep 19
18 . พนักงานการตลาด และไอทีทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. พัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทผ่านสื่อ online เช่น Website, Facebook, Line เพื่อแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ 2. ดูแลข้อมูลเนื้อหาสื่อออนไลน์ของบริษัทให้น่าติดตามอยู่เ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกอาร์ม
1 Position
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
17 Sep 19
19 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ ธุรการ
- ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานและภายนอก - จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Classic Gold .Co., Ltd.
5 Position
17 Sep 19
20 . พนักงานขายตั๋ว เรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ทรับสมัครด่วน !
- ทำงาน 6 วัน / หยุด 1 วัน - ลักษณะงานคือ ให้ข้อมูลการใช้บริการเรือCTB +ขายตั๋ว +ส่งลูกค้าลงเรือ - เส้นทางการเดินเรือจาก ท่าสาทร ถึงท่าพระอาทิตย์ + ในช่วงแรกเรามีพี่เลี้ยงคอยสอนงานให้จนกว่าจะเ...

บริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
17 Sep 19
  21 Positions      
Sort By 
Disability Jobs