JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  184 Positions      
Sort By 
1 . Customer Service (โชคชัยร่วมมิตร)
- รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และหาแนวทางแก้ไขปัญหาติดตามผลการแก้ไข ประสานงานหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า - ตรวจสอบสาเหตุการเคลมสินค้า - ประสานงานกับรถขนส่ง *ทำงาน จ-...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามประสบการณ์/ตามตกลง
17 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ OPERATION IMPORT & EXPORT
- ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่าย OPERATION IMPORT และ OPERATION EXPORT รับผิดชอบส่วนงาน IMPORT & EXPORT และประสานงานกับ SHIPPING , SALE และอื่น ๆ

Intercosped (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
17 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องตามงวดบัญชี - จัดทำและนำส่งภาษีต่างๆให้ถูกต้อง ทันเวลา - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำรายงานทางการเงิน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 15,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Jul 19
4 . โปรแกรมเมอร์ ประจำสำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก
- Coding Program follow specification. Develop Computer System as Warehouse and Logistic Business. - Experienced in ASP.Net , VB.Net , Java and Mobile Developer. - Coordinate and Advise user in Com...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary Depend on Experience
17 Jul 19
5 . ช่างซ่อมบำรุงอาคาร ประจำสำนักงานใหญ่รัชดาภิเษก
- ดำเนินการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้งาน - ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ความปลอดภัยในการปิด-เปิดอาคาร ระบบน้ำและไฟฟ้าทั้งภ...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 Jul 19
6 . Sales Executive (Sea Freight)
1. To take care of customers in Bangkok, Navanakorn, Ayudthaya, and Prachinburi areas. 2. To gain more new customers and manage the existing customers. 3. To prepare quotation for customers. 4. To ...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
3 positions
17 Jul 19
7 . Sea Freight Sales Coordinator
- To receive RFQ request from KWE Oversea or local customer to support global / local bids. - Co-ordinate, analyze and submit local/oversea tenders. - To collect all relevant information. - Pr...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
8 . Shipping ขาเข้า ประจำท่าเรือคลองเตย
- จัดชุดเอกสารเพื่อตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าและตรวจสอบเอกสาร - ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อตรวจรับสินค้าขาเข้า - ประสานงานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานข...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์
17 Jul 19
9 . Sea Freight Pricing
1. Co-ordinate with carrier / co-loader to get the quotation and review accuracy and completeness 2. Issue cost sheet and save into shared drive 3. Provide the most competitive rates from various ...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
17 Jul 19
10 . Air Export Customer Service Sr.Officer / Officer
1. ติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลของสินค้า เมื่อได้รับ invoice และ packing list จะต้องตรวจสอบ CNEE name , trade term และเมืองปลายทาง เพื่อดำเนินการสำรองบรรทุกกับสายการบิน และแจ้งกลับลูกค้า 2. Create H...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ประสบการณ์
17 Jul 19
11 . วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
- ขายโครงการใหม่ Upgrade , Enhancement - ทำแผนการพบลูกค้า - สร้างสายสัมพันธ์กับผู้ออกแบบ, ที่ปรึกษา - ทำ Presentation เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า - ทำสัญญาซื้อขายโครงการ - ออกใบสั่งขายงานโครงการ ** เ...

บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท/ตามตกลง
17 Jul 19
12 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
-ควบคุมงานติดตั้ง -ส่งมอบ -ควบคุมการใช้อุปกรณ์,เครื่องมือ,กำลังคน,ทดสอบระบบ -รายงานการปฎิบัติงาน -ดูแลซ่อมเบื่องต้น

บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000
17 Jul 19
13 . Sales/AE

บริษัท วัน สุข แอนิเมชั่น จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000
17 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่วิชาการรับสมัครด่วน !
รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 อัตรา - ดำเนินการ ตรวจสอบต้นฉบับ เรียบเรียงเนื้อหา รูปภาพประกอบ การใช้สำนวนภาษา และรูปแบบการจัดวางในสื่อการเรียนรู้ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Jul 19
15 . 广告文字撰稿人&翻译员 / Staff Copywriter & Translator
1、翻译品牌部文件和标准操作程序(Standard Operation Procedure)泰语-汉语,汉语-泰语,泰语-英语,英语-泰语 2、解释文案摘要,使成员了解项目要求 3、负责策划,撰写便通过所有社交媒体平台发布所有编辑内容, 确保按时执行并且以激动人心的方式传达故事或信息 4、准备基于文本的资源,包括检查,编辑和格式化内容 5、与设计师,公关,社交媒体团队合作进行大、小规模的品...

Global Jet Express (Thailand)
1 Position
Salary 泰铢30,000-50,000
17 Jul 19
16 . Sale กรุงเทพฯ / Sale ต่างจังหวัด / Sale ขายสินค้าราชการรับสมัครด่วน !
บริษัทฯ เปิดรับสมัคร Sale 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. sale executive (Sale กรุงเทพฯ / Sale ต่างจังหวัด) - ติดต่อร้านค้า,ร้านเครื่องเขียน,สำนักงาน,บริษัทฯ เพื่อนำเสนอขายสินค้า - นำเสนอสินค้าและผลักดันยอด...

บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
17 Jul 19
17 . Technical Support / Quality Assurance
- ทำงานร่วมกับทีมในการประเมินเนื้องาน วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและตั้งระยะเวลาการแก้ไข - ทำงานร่วมกับทีมออกแบบและพัฒนา Product เพื่อทำ Test Plan - สามารถทำ Test Script สำหรับ Application Testing, Web Te...

Living Mobile Co., Ltd.
Salary เงินเดือน > 15,000
17 Jul 19
18 . Technical Sales | ฝ่ายขายด้านเทคนิครับสมัครด่วน !
• หาลูกค้าใหม่ • ออกไปพบลูกค้า • ให้คำปรึกษาและนำเสนอระบบ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า • ประสานงานกับทีม Pre-Sale เพื่อนำเสนอข้อมูลทางด้านเทคนิคเบื้องลึก • ปิดการขาย • ดูแลและติดตามลูกค้าที่ปิด...

Living Mobile Co., Ltd.
Salary เงินเดือน (>15,000) + คอมมิชชั่น + ค่าอื่นๆตามตกลง
17 Jul 19
19 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารงานก่อสร้าง - ควบคุมและดูแลผู้รับเหมาได้ดี - ควบคุมประมาณราคาได้

บริษัท อาชานิ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
20 . สถาปนิก
1.ออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตย์ 2.ถอดแบบและประมาณราคา 3.เคลียร์แบบ 4.ตรวจ Spec ของงานโครงสร้างให้ตรงกับมาตรฐานบริษัทฯ

บริษัท อาชานิ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
  184 Positions      
Sort By 
Disability Jobs