JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  160 Positions      
Sort By 
1 . สถาปนิกขายรับสมัครด่วน !
1. พบลูกค้าและนาเสนองานแบบต่างๆ วัสดุที่เกี่ยวข้อง 2. ปิดการขาย ประสานงานต่างๆเช่น การกู้เงินของลูกค้าเป็นต้น 3. จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นการจอง การทำสัญญา และการขออนุญาติ 4. ทำยอดขายใ...

บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
2 . โฟร์แมน
- ตรวจสอบคุณภาพของงาน วางแผนหน้างาน คำนวนปริมาณ และกำหนดวันสั่งของประสานงานกับผู้รับเหมา

บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jul 19
3 . Technical Support / Quality Assurance
- ทำงานร่วมกับทีมในการประเมินเนื้องาน วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและตั้งระยะเวลาการแก้ไข - ทำงานร่วมกับทีมออกแบบและพัฒนา Product เพื่อทำ Test Plan - สามารถทำ Test Script สำหรับ Application Testing, Web Te...

Living Mobile Co., Ltd.
Salary เงินเดือน > 15,000
17 Jul 19
4 . Technical Sales | ฝ่ายขายด้านเทคนิครับสมัครด่วน !
• หาลูกค้าใหม่ • ออกไปพบลูกค้า • ให้คำปรึกษาและนำเสนอระบบ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า • ประสานงานกับทีม Pre-Sale เพื่อนำเสนอข้อมูลทางด้านเทคนิคเบื้องลึก • ปิดการขาย • ดูแลและติดตามลูกค้าที่ปิด...

Living Mobile Co., Ltd.
Salary เงินเดือน (>15,000) + คอมมิชชั่น + ค่าอื่นๆตามตกลง
17 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ OPERATION IMPORT & EXPORT
- ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่าย OPERATION IMPORT และ OPERATION EXPORT รับผิดชอบส่วนงาน IMPORT & EXPORT และประสานงานกับ SHIPPING , SALE และอื่น ๆ

Intercosped (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
17 Jul 19
6 . Plant Manager
1 กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท 2 รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต กระบวนการจัดส่ง และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Jul 19
7 . Export Supervisor and Ship agency
1.Coordinating with customer, sales persons, factory and freight forwarder for arranging export shipments. 2.Making export plan and send to all related parties to prepare the shipment. 3.Reducing an...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
17 Jul 19
8 . IT Developer
1. วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล,System flow ตามความต้องการของ User 2. พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 3. แก้ปัญหาด้าน โปรแกรม ร่วมกับ Consult ให้กับ users 4 จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
2 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000 (สามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 Jul 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย การบันทึกในสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภทต่างๆ 2.วางแผน การจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3 , 53) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ประจำเดือน 3.บริหารการปิดงบการเงิน...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
1 Position
Salary 45,000 - 60,000
17 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1. Implement ระบบงาน ERP ให้กับบริษัทในเครือ ใน Module ที่รับผิดชอบ 2. วิเคราะห์และพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการใช้งานของ Users 3. Master Data Maintenance เช่น Chat of Account, Vendor Master เป็นต้น 4. ให...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
5 อัตรา
Salary 16,000-25,000 (สามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ รับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีสำหรับวางบิลเรียกเก็บเงินภาษีลูกค้า -ตรวจสอบเอกสารจัดส่งสินค้า -ตรวจสอบเอกสารการวางบิลจากบริษัทขนส่ง -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ***ในช่วงเรียนรู้งาน ต้องไปฝึกงานที่โรงง...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
17 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายขายต่างประเทศ ( Admin Export )รับสมัครด่วน !
1. ดูแลและประสานงานการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าต่างประเทศ 2. จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า 3. ประสานงานกับโรงงาน เรื่องการผลิตและโหลดสินค้า 4. ประสานงานกับ Shipping และสายเรือในการส่งสินค้าให้ลูกค้า 5....

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ Sale โครงการ (กรุงเทพ)
- รับผิดชอบงานขายโครงการ - ดูแลลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่ - อื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
17 Jul 19
14 . Project Manager
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE): ตรวจสอบ ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการทีมงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนด เพื่อส่งมอบบริการที่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าในเวลาท...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Jul 19
15 . พนักงานจัดเรียงสินค้าประจำห้างสรรพสินค้า
- จัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ดูสวยงามเป็นระเบียบ - รายงานสินค้าขาดในสาขาและสินค้าโปรโมชั่น - รายงานสินค้าคู่แข่ง

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 14,000 +++
17 Jul 19
16 . Customer Support Officer
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE) ประสานงานกับลูกค้า หน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งจัดทำรายงานและเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนส่งลูก...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
17 Jul 19
17 . Accounting Manager
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE) บริหารและจัดการระบบงานบัญชีแยกประเภท ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภทและการทำรายงานการเงิน พัฒนาทีม...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
17 Jul 19
18 . Graphic Designer
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Brochure, Poster, Standy 2. จัดทำภาพ Perspective Image 3. จัดทำ Art work เพื่อใช้ในการผลิตงาน

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Jul 19
19 . Assistant Purchasing Manager
- Prepare and update Approved Vendor - Prepare commercial part of RFP combining with the technical part completed by Discipline Engineers. - Interface with other departments for their inputs for smo...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (บัญชีเจ้าหนี้)
1.จัดทำบันทึกตั้งหนี้เจ้าหน้า 2.จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญจ่าย 3.จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของภาษี ณ.ที่จ่าย 4.จัดทำรายงานภาษีซื้อ และตรวจรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อ 5.จัดทำเช็ค และสรุปรายงานการจ่ายเ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท
17 Jul 19
  160 Positions      
Sort By 
Disability Jobs