JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  190 Positions      
Sort By 
1 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
1. ดูแลร้านค้าทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 2. หาโอกาสทางการขายกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 3. ดูแลร้านค้า ผู้แทนจำหน่ายและทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย 4. โทรศัพท์ และเข้าพบติดต่อลูกค้า 5. นำเสนอผลิตภั...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
5 Position
Salary เงินเดือน + ค่าน้ำมัน-โทรศัพท์ + ค่าคอมมิสชั่น + อื่นๆ
19 Jul 19
2 . Senior Personal Trainer (MTM Fitness พระราม4/เดอะสตรีท)
- สอน Functional Training /Weight Training แก่ Personal Trainer - ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ครูมวย - วางแผนการฝึกอบรม(Training) Year plan/ Marcro Plan/Micro Plan/Monthly/Weekly - วัดผล/ปร...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary 28,000 - 32,000 บาท
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด
1.ดูแลPC ขายหน้าร้าน ต่างจังหวัด ตามเขตที่ได้รับมอบหมาย 2.ขายสินค้าและกระตุ้นยอดขาย 3.ประสานงานระหว่างทีมงาน และรายงานยอดขายต่อผู้บังคับบัญชา 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) The Union Mosaic Industry Public Company Limited.
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Jul 19
4 . Plant Manager
1 กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท 2 รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต กระบวนการจัดส่ง และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Jul 19
5 . Export Supervisor and Ship agency
1.Coordinating with customer, sales persons, factory and freight forwarder for arranging export shipments. 2.Making export plan and send to all related parties to prepare the shipment. 3.Reducing an...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
19 Jul 19
6 . IT Developer
1. วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล,System flow ตามความต้องการของ User 2. พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 3. แก้ปัญหาด้าน โปรแกรม ร่วมกับ Consult ให้กับ users 4 จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
2 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000 (สามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 Jul 19
7 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย การบันทึกในสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภทต่างๆ 2.วางแผน การจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3 , 53) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ประจำเดือน 3.บริหารการปิดงบการเงิน...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
1 Position
Salary 45,000 - 60,000
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1. Implement ระบบงาน ERP ให้กับบริษัทในเครือ ใน Module ที่รับผิดชอบ 2. วิเคราะห์และพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการใช้งานของ Users 3. Master Data Maintenance เช่น Chat of Account, Vendor Master เป็นต้น 4. ให...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
5 อัตรา
Salary 16,000-25,000 (สามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ รับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีสำหรับวางบิลเรียกเก็บเงินภาษีลูกค้า -ตรวจสอบเอกสารจัดส่งสินค้า -ตรวจสอบเอกสารการวางบิลจากบริษัทขนส่ง -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ***ในช่วงเรียนรู้งาน ต้องไปฝึกงานที่โรงง...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
19 Jul 19
10 . Customer Support
1. ให้คำปรึกษา ลูกค้าด้านการใช้งานซอฟท์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์ และนอกสถานที่ 2. ประสานงานแผนกต่างๆ 3. อบรมและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทั้งภายนอก และภายใน 4. แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านเทคนิค ...

SeniorSoft Sevelopment.Co.,Ltd
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR) รับสมัครด่วน !
- จัดทำเปิด Invoice ขายบริษัทในเครือ - ตรวจสอบรายการด้านการขายในส่วนของบัญชี - จัดทำรายงานภาษีขาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง - Reconcile บัญชีที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน - สรุปรายงานและจัดทำค่าคอมมิชชั่น - จัดทำเอกสารวางบิลและรับเช็คลูกค้า - ติดตามสอบถามลูกหนี้ค้างชำระ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
13 . ผู้จัดการฝึกหัด
- เรียนรู้งานพื้นฐานด้านการตลาด โฆษณา การจัด event การทำ Promoteสินค้า - เรียนรู้งานฝึกอบรม เทรนนิ่งพนักงาน

บริษัท โมสท์มอเดล จำกัด
17 Position
Salary 13,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
14 . ที่ปรึกษาด้านความงาม
1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแบรนด์เครื่องสำอางค์และสกินแคร์ได้ 2.เป็นงานประจำ

บริษัท โมสท์มอเดล จำกัด
27 Position
Salary 13,750-45,000 (รวมคอมมิชชั่น)
19 Jul 19
15 . Event ภาคสนาม
พบป่ะลูกค้าในพื้นที่จัดงานเช่น center,Robinson,the mall,watson,booth,ร้านขายยาชั้น

บริษัท โมสท์มอเดล จำกัด
17 Position
Salary 12,750 - 20,750
19 Jul 19
16 . Sales
1. ติดต่อประสานงานขายกับกลุ่มลูกค้า, พนักงานขาย, คลังสินค้า 2. ติดต่อการเข้าพบลูกค้า ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯ 3. ให้คำปรึกษาด้านคุณสมบัติของสินค้า, แผนการส่งสินค้า 4. จัดเตรียมเอกสารงานขายใบเส...

บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
1 Position
Salary 20,000-50,000
19 Jul 19
17 . Finance and Accounting Manager
-Record Bill of Exchange. -Control and collection customer debt and credit. -Review VAT, withholding tax report and support Local Revenue Dept. -Check all tax invoices with output tax report. -Coo...

บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
1 Position
Salary 45,000-50,000
19 Jul 19
18 . ช่างเทคนิค/วิศวกรไฟฟ้า
•ให้คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้นและการแก้ไข ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้งาน •เข้าซ่อมบำรุงและตรวจสอบเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เมื่อได้รับแจ้งจากลูกค้า •งาน Commissioning อื่นๆ •งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
19 . Hotel System International Marketing Manager
Job Responsibility : • Collaborate with international and national training departments to identify and implement new programs according to local laws and customs. • Maintain all new processes and ...

Coman Group
1 Position
19 Jul 19
20 . Hotel System Marketing Managerรับสมัครด่วน !
-วางแผนงานขายและสร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย -ติดต่อ นัดหมาย และขอเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ...

Coman Group
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
  190 Positions      
Sort By 
Disability Jobs