JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  237 Positions      
Sort By 
1 . Training/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายสินค้ารับสมัครด่วน !
ฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า ให้กับพนักงานขาย(Telesale) สร้างแรงจูงใจในการขายให้กับพนักงานขาย

Micro Money Thailand Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 Jul 19
2 . พนักงานขาย/Telesalesรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ 2.รับผิดชอบยอดขายของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ร่วมมือในการทำงานเป็นทีมไม่ต้องออกไปพบลูกค้า บริษัทมีฐานข้อมูลให้ เป็นงานประจำออฟฟิศ 4.ทำ...

Micro Money Thailand Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary 12,000 บาท - 30,000 บาท
21 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/Telesale adminรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสาร ข้อมูล 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และลูกค้าภายนอก 3.มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Photoshop, Microsoft word ได้ดี 4.สามารถใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการติดต่อกับลูกค้าในกรณีลูกค้าสอบถามได้...

Micro Money Thailand Co.,Ltd.
1 Position
Salary 12,000 บาท
21 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดประจำบูธ (IUME)รับสมัครด่วน !
- ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมยอดขายให้กับผู้ว่าจ้าง - มีทักษะและสามารถทำงานในด้านการขายได้ - งานออกนอกสถานที่ ในรูปแบบของ Indoor/Outdoor Event รวมถึงสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้ - บริษัทไม่ได้รับทำ ...

Emanate International Company Limited
Salary 18,000-25,000
21 Jul 19
5 . QCรับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด/ฝ่ายก่อสร้าง/ฝ่ายพัฒนาระบบ
-ประสานงายภายในองค์กรระหว่างฝ่ายที่ได้รับมอบหมายกับส่วนกลาง -ติดตามผลงาน/รายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชา -คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนถึงผู้บังคับบัญชา -สรุปรายงานผลของเเต่ล...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Jul 19
7 . หัวหน้าฝ่ายประสานงานราชการ / เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
-ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินต่อกรมที่ดิน, รังวัดที่ดิน -ยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อสำนักงานเขตหรือหน่วยงานราชการท้องถิ่น -ยื่นขออนุญาตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ขออนุญาตเชื่อมทาง, ขออนุญาตเชื่อมท่อร...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Jul 19
9 . หัวหน้าวิศวกรประเมินราคา/หัวหน้าวิศวกรโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
-จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย -ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ -วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ -อื่นๆที่ได้...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Jul 19
10 . หัวหน้า/ผู้ช่วยจัดการฝ่ายสถาปนิก (Architect)
- เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้างทั้งหมด - กำหนด Spac วัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมด - ควบคุมดูความสามารถ ความลงตัวของแบบทั้งหมด - ตรวจสอบงานก่อสร้าง ว่าตรงตามแบบไหน (กรณีมีแบบใหม่ออกมา)

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- ทำเงินเดือนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ - จัดทำเอกสารต่างๆ ในสายงานทรัพยากรมนุษย์ - ร่วมวางแผน Manpower กับผู้บริหารภายในองค์กร - จัดทำ Career Path - คีย์ข้อมูลเข้าระบบ - ประสานงานภายในองค์กร...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Jul 19
12 . Assistant Sale Manager (Beauty Product)
1. Responsible for the performance and development of the account executives 2. Build relationships and drive business through regular, new account and prospects 3. Manage purchasing order requisiti...

บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 Jul 19
13 . Export Sales รับสมัครด่วน !
- Comply. lists of prospective customer for use as sales leads, based on information from newspapers, business directories, industry ads, trade shows, Internet, web site and other sources. - Display ...

บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ธนาคาร (Telesales)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ - ปฏิบัติงานในออฟฟิศ - ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของธนาคาร

ธนาคารเกียรตินาคิน (จำกัด) มหาชน
10 อัตรา
Salary มีรายได้ประจำ + คอมมิชชั่น + โบนัส
20 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต / Production Planningรับสมัครด่วน !
-วางแผนติดตามงานการผลิตเฟอร์นิเจอร์งานโครงการ -ถอด วัตถุดิบ(Raw Material )ในการสั่งซื้อเพื่อการผลิต -ตรวจงาน เคลียร์แบบ จ่ายงานฝ่ายผลิต ชี้แจงแบบ -จ่ายงานผู้รับเหมา ฯลฯ

บริษัท สยามดีไซน์ เฟอร์นิชิ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง /ตามประสบการณ์
20 Jul 19
16 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด (สามารถไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้)
ช่วยผู้จัดการร้านดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในร้านอาหารให้มีความเรียบร้อยทั้งส่วนบริการ,ส่วนครัวและส่วนบริหาร ส่วนบริการ 1.ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านอาหาร สื่อสารภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษกับลูก...

บริษัท เอ็ม โอโตยะ (ไทยแลนด์) จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ โครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
17 . Sales Coordinator
- ออกใบแจ้งหนี้ขายให้กับลูกค้า - คีย์ออเดอร์ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายขาย

บริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทยจำกัด)
1 Position
Salary ตามตกลง + มีค่าคอมมิชชั่น
20 Jul 19
18 . Accounting Officer Urgently Required !
- Paid Cheque on 25 of the money. - Payment petty cash every 10,25 of month. - Recheck and follow correct Purchase Tax Invoice. - Check sale deposit to bank. - Record and follow Sale invoice. ...

บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary N/A
19 Jul 19
19 . แม่บ้านทำความสะอาด
ทำความสะอาดร้าน ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 11,000
19 Jul 19
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (สาขามิดทาวน์ อโศก)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ และดูแลความเรียบร้อยภายในร้านอาหาร ทั้งด้านการแต่งกาย และการบริการ - ทำความสะอาดร้าน และปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท - ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อม และความสะอาดก่อนร้านอาหารเป...

บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 16,000 - 25,000 บาท
19 Jul 19
  237 Positions      
Sort By 
Disability Jobs