JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  429 Positions      
Sort By 
1 . Design Engineer (ตาล 098-2480435)
- อกกแบบเครื่องจักรตามแบบที่ลูกค้าต้องการ - จัดทำ Drawing ส่งฝ่ายผลิต - ควบคุมและพัฒนา Drawing - ติดตามผลการจัดทำชิ้นงานให้เป็นไปตามแบบ - ปรับปรุงชิ้นงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน - งานอื่นๆที่ได้รับ...

PROFITONE MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.
หลายอัตรา
Salary N/A
22 Jul 19
2 . Accounting Staff
- รับผิดชอบเอกสารเกี่ยวกับบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี - ทำเอกสารทางด้านบัญชี - บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย - ยื่นแบบภาษี - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

PROFITONE MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.
Salary 30,000
22 Jul 19
3 . Service Engineer
- ติดตั้งเครื่องจักรให้ลูกค้า - ทดสอบระบบ การทำงาน - เข้าไป service ลูกค้าหากสินค้ามีปัญหา - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เป็นบริษัทญี่ปุ่นเกี่ยวกับปั๊มและกังหันลมไอน้ำในอุตสาหกรรม สถา...

PROFITONE MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.
2 อัตรา
Salary 20,000 + (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
22 Jul 19
4 . ประสานงานทั่วไป
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัท - รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในส่วนของเอกสาร - ดูแลเอกสารทางด้านจัดซื้อ - ทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

PROFITONE MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.
Salary 16,000 บาท
22 Jul 19
5 . Sale Coordinator (Freight Forwarder)Urgently Required !
• สนับสนุนการขาย update ใบเสนอราคา และส่งเสริมการขายของ Key Account • ติดต่องานขายลูกค้าต่างประเทศ ทำใบเสนอราคาลูกค่าต่างประเทศ • สรุปเนื้องานการขนส่งให้ทีมโอเปอร์เรชั่นดำเนินการต่อ และ ติดตามสถานะส...

PROFITONE MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.
2 Position
Salary 22,000++
22 Jul 19
6 . Japanese Interpreter
- Direct support for Quality Assurance Division - Translate document from Japanese to Thai or English - Meeting live translation

PROFITONE MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.
3 Position
22 Jul 19
7 . Sale Engineer (Automotive part)
Job Discription : - บริหารการตลาดและการขายให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย - วางแผนและจัดทำแผนการขายและเปาหมายการขายร่วมกับองค์กร - นำเสนอ วิเคราะห์ พิจารณา รายการส่งเสริมการขาย ทำการพยากรณ์ยอด ขาย...

PROFITONE MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
8 . Collection Recovery supervisor
1.Performance Tracking 2.Visit Report เดือนละ 3 ครั้ง (Cut off ไม่ต้อง visit) - จัดทำแผน Visit และนำเสนอเซ็นจะก่อน Visit - จัดทำ Report ผลการ visit 3.จัดทำ Monthly Closing 4.จัดทำ Summary initi...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
2 Position
Salary N/A
21 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์มือ 2
- พิจารณาอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ Used Car

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
10 Position
Salary ืN/A
21 Jul 19
10 . Marketing Used Car / เจ้าหน้าที่การตลาด สินชื่อรถยนต์มือสอง(ภาคตะวันออก/ตะวันตก)
-พิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รวมทั้งเอกสารการสมัครขอสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา -วางแผน กำหนดเป้าหมาย และหาช่องทางใหม่ๆในการเสนอให้บริการสินเชื่อ-สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า (เต็นท์รถยนต์มือสอ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
ไม่จำกัด
Salary 25,000 ขึ้นไป
21 Jul 19
11 . พนักงานประสานงานลูกค้า สมัครสัมภาษณ์ทันที
- ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ - บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ งานเอกสารต่างๆ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
20 Position
Salary N/A
21 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิตภาคสนาม (Field Checker)
• ตรวจสอบความมีตัวตนของผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน ตรวจสอบในกิจการ วิเคราะห์ที่มาของรายได้ / ต้นทุน / ความเป็นเจ้าของกิจการ การมีตัวตนของลูกค้า ที่พักอาศัยปัจจุบัน ที่ทำงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ตามนโ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
3 Position
Salary N/A
21 Jul 19
13 . Credit control Training
- Training skills such as computer applications, phone systems, product assembly, policies and procedures, and inventory planning - Train new hires as well as veteran employees. - Help employees...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
1 Position
Salary N/A
21 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
21 Jul 19
15 . Credit Assessment Supervisor - Chief
จัดทำรายงาน และ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก Datawarehouse / Cognos system เพื่อเสนอต่อหัวหน้างาน และ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
1 Position
Salary N/A
21 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อประจำศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพฯ
-วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ -วิเคราะห์สินเชื่อ ลูกค้าใหม่ และ ทำการทบทวนสินเชื่อสำหรับลูกค้าเดิม -ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ และโทรตรวจสอบลูกค้า, บัญชีธนาคาร, สลิป...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
30 Position
Salary N/A
21 Jul 19
17 . พนักงานแนะนำบัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม
- นำเสนอขายบัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินั่ม และโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท ให้กับลูกค้า - ตรวจสอบและติดตามเอกสารของลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต - บริการลูกค้า และคอยช่วยเหลือ, ให้คำปรึกษา, แก้...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
20 อัตรา
Salary 14,000 - 20,000 บาท (ไม่รวม Incentive)
21 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center
- ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ - รับเรื่องตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ - การให้บริการยืนยันการเปิดใช้บัตรเครดิตและบัตรสมาชิก ให้กับลูกค้า

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
30 อัตรา
Salary N/A
21 Jul 19
19 . Branch Admin เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อมบำรุงสาขา (HUB Fashion Island ) ด่วน
** โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด ** 1. ประสานงานกับทีมจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสรรหา Vendor ในการดำเนินการออกแบบและปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานสาขากรุงเทพฯ 2. ควบคุมและประสานงานกับผู้ร...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Jul 19
20 . พนักงานคลังเอกสาร ปฏิบัติงานที่อาคารโมเดิร์นฟอร์ม
- จัดเก็บและคัดแยกเอกสารใบสมัครลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารวางบิลจากร้านค้า - จัดส่งเอกสารให้แก่แผนกต่างๆ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary 10,000-12,000
21 Jul 19
  429 Positions      
Sort By 
Disability Jobs