JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  94 Positions      
Sort By 
1 . Senior Accountant
- Control of G/L, A/R, A/P accounts - Control fund receipt, payment and cash flow - Take care of banking requirements including monthly reconciliation - Take care of payroll calculation and related...

HLB (Thailand) Ltd.
1 Position
Salary Negotiable
17 Jul 19
2 . พนักงานประสานงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ควบคุม บริหาร และจัดการสต๊อก อุปกรณ์ และวัตถุดิบ -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -จัดทำเอกสาร -อื่นๆ

S&P Formulator Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานด้านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตรฯ กรมปศุสัตว์ อย.เป็นต้น - ประสานงานและติดตามงานในส่วนที่รับผิดชอบ - จัดทำและตรวจสอบเอกสาร

S&P Formulator Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
17 Jul 19
4 . วิศวกรขาย/พนักงานขาย (กรุงเทพและปริมณฑล)
• ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทให้กับทางลูกค้า • วิเคราะห์ความได้เปรียบของสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในตลาด • วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อที่จะนำแ...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ฐานเงินเดือน + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ
17 Jul 19
5 . พนักงานประสานงานโครงการ (ศูนย์ลุมพินี)
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กร เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ 2.จัดการงานด้านเอกสารต่างๆ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
6 . วิศวกรโยธา (ศูนย์ลุมพินีหรือศูนย์มหาชัย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ: 1.วิเคราะห์ต้นทุนและเสนอราคางาน 2.ติดต่อประสานงานทีม Fabrication/จัดซื้อ 3.แก้ไขปัญหาแบบและเข้าพบลูกค้า

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Jul 19
7 . พนักงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ศูนย์ลุมพินี
1.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย 2.รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ 3.รายงานความคืบหน้าของผลการตรวจสอบ 4.ปรับปรุง พัฒนา ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง 5.ประสาน...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามฐานเงินเดือนบริษัทและประสบการณ์
17 Jul 19
8 . วิศวกรขาย/พนักงานขาย (ขายงานระบบท่อ)
• ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทให้กับทางลูกค้า • วิเคราะห์ความได้เปรียบของสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในตลาด • วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อที่จะนำแ...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ฐานเงินเดือน + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน
17 Jul 19
9 . นักเขียนรีวิวและบทความด้านอสังหาริมทรัพย์
- เขียนข่าวและบทความด้านอสังหาริมทรัพย์ - เขียนบทความรีวิวโครงการคอนโดมิเนียมและบ้าน - อัพเดตข้อมูลโครงการอสังหาฯใหม่ๆ

บริษัท โอโฮ เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
17 Jul 19
10 . AE ขายโฆษณาในเว็บไซต์ ด้านอสังหาริมทรัพย์
-ขายและนำเสนอสื่อโฆษณาทางเว็บไซต์ให้กับลูกค้า -ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิตสื่อ -ดูแลเรื่องเอกสารการขาย

บริษัท โอโฮ เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือนตามความสามารถ
17 Jul 19
11 . Optometrist / เจ้าหน้าที่ตรวจวัดสายตา
- ช่วยผู้จัดการแผนกดูแลงานด้านบริการตรวจทุกประเภทตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น 1. ตรวจวัดสายตาผู้รับบริการก่อนและหลังการผ่าตัด 2. ตรวจวัดความดันตาด้วยเครื่อง Tonometer 3. วัดความหนากระจกตาด้วยเครื่อ...

TRSC International LASIK Center
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานต้อรับผู้ติดต่อ 1.ดูแลการรับโทรศัพท์ และบริการโอนสาย/ต่อสายโทรศัพท์ภายนอก 2.ดูแลการรับและส่ง FAX 3.ดูแลการคัดแยก และแจกจ่ายเอกสาร / พัสดุ ของบริษัทฯ ให้กับพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ดูแ...

TRSC International LASIK Center
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ประสานช่างซ่อมบำรุง
-รวบรวมข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา เพื่อวางกำหนดการสาขาที่จะเปิดใหม่และทำสรุปเพื่อแจ้งต่อแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูล เพื่อแจ้งกำหนดวันติดตั้งสื่อ ส่งเสริมการขายสำหรับ...

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
2 Position
17 Jul 19
14 . ธุรการ (คนพิการ)
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารของแผนก - คีย์ข้อมูลต่างๆ - ทำงาน จ-ศ 8.30 น.- 18.10 น.

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
2 Position
Salary 9,900 - 11,000
17 Jul 19
15 . Digital Marketing / Online Marketing (Website)
ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหา Website ของบริษัท

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 บาท
17 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รับผิดชอบงานของฝ่ายบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ - จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายบัญชีและควบคุมการใช้จ่าย - จัดทำ ตรวจสอบ และรวบรวมรายงานต่างๆในฝ่ายบัญชี เช่น รายงาน KPI รายงานรั...

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
1อัตรา
Salary 15,000-18,000
17 Jul 19
17 . PC ขายโทรศัพท์มือถือ ประจำสาขาแฟชั่นไอร์แลนด์รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้า - ดูแลความเรียบร้อย,จัดเรียงสินค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าวิชาชีพ+คอมมิชชั่น
17 Jul 19
18 . เลขานุการ(สื่อสารภาษาจีนได้)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานทั้งบุคคลภายในและภายนอกบริษัท

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
19 . พนักงานขับรถ (ปฏิบัติงานที่วงเวียนใหญ่) ด่วนที่สุดรับสมัครด่วน !
- ขับรถขนส่งสินค้าให้กับทางบริษัท โดยรับผิดชอบในเรื่องการจัดส่งสินค้าตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบสินค้าของบริษัทระหว่างการรับ-ส่ง ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ - รับผิดชอบจัดส่งเอกสาร รับเช็ค-วาง...

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jul 19
20 . PC ขายโทรศัพท์มือถือ สาขาโลตัส รามอินทรารับสมัครด่วน !
-นำเสนอขายสินค้า -ดูแลความเรียบร้อย,จัดเรียงสินค้า -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือน+ค่าวิชาชีพ+คอมมิชชั่นการันตี+ค่าเดินทาง
17 Jul 19
  94 Positions      
Sort By 
Disability Jobs