JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  30 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขายอลูมิเนียมรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการขายอลูมิเนียมของทางบริษํท ดูแลลูกค้า รักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารชัดเจน - มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตั้งใจ - อดทน รองรับแรงกดดันได้ดี -...

บริษัท มหานครมิทอล จำกัด
หลายอัตรา
Salary 20,000
16 Jul 19
2 . Administrative officer
งานธุรการ : จัดทำเอกสารจ่าย, ใบหัก ณ ที่จ่าย, การเบิกค่าใช้จ่าย : จัดทำเอกสารรับ, ใบกำกับภาษี, ใบสำคัญรับ, รับเช็คและเอกสาร : จัดรวบรวมและจัดส่งเอกสารให้แก่บริษัทรับทำบัญชีภายนอก ...

บริษัท แอฟริคัส จำกัด
1 Position
Salary 18,000-25,000
16 Jul 19
3 . Sales Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) / Sales Assistant (เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย)
- นำเสนอบริการ ให้คำปรึกษา และแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับบริการ - ขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม - ช่วยเสริมสร้าง สนับสนุนและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและทีมออฟฟิศ - รับผิดชอบเป้าหมายการขา...

บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
3 Position
Salary 15,000 - 30,000+ (ตามผลงาน)
16 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
ทำงานวัน จันทร์ - ศุกร์ 1. งานธุรการ งานสรรหาว่าจ้าง งานบุคคล 2. จัดทำ Time Attendance สถิติการขาด ลา มาสาย ออกใบเตือน ของ พนักงาน 3. ดูแลด้านสวัสดิการพนักงาน แรงงานสัมพันธ์ การจ...

บริษัท หลีแซอิมปอร์ต (1975) จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000
16 Jul 19
5 . แม่บ้านประจำ
- ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อย - จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย - คีย์ข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย

MANO Gallery
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 บาท
15 Jul 19
6 . นายช่างควบคุมหน้างานติดตั้งผลิตภัณฑ์
ควบคุมการติดตั้งผลิตภัณณ์ของบริษัทในกลุ่ม "ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้กับงานถนน" เช่น ประสานงานกับผู้รับเหมาโครงการ, รายงานผลการปฏิบัติงาน, แก้ปัญหาหน้างาน

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
15 Jul 19
7 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
ขับรถผู้บริหาร ดูแลรักษารถยนต์

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
15 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่เทคนิครับสมัครด่วน !
เขียนแบบชิ้นงานทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรม Auto Cad ควบคุมดูแลการติดตั้งผลิตภัณฑ์

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
15 Jul 19
9 . พนักงานขาย เขตกรุงเทพฯ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าร้านฮาร์ดแวร์, วัสดุก่อสร้าง หรือ ร้านค้าอื่นๆ ที่ใกล้เคียง

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง- ตามผลงาน (มีการันตีคอมมิชชั่น)
15 Jul 19
10 . บัญชีสต๊อก,บัญชีเจ้าหนี้
- ตรวจสอบสต๊อก - รับเข้าสินค้า - จ่ายสินค้า - บันทึกรับ-จ่ายสินค้า - ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอ้วเฮียบเซ่งเชียง จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000+++
15 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการ
- ติดต่อประสานงานกับโครงการ - ดูแลสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโปรโมชั่น - ...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
15 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่ ปทุมวัน)
1. ติดตามหนี้,ตัดชำระ,ลูกค้า 2. บันทึกเช็คนำฝาก ,เช็คผ่าน 3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินของลูกค้าต่างจังหวัดทั้งหมด 4. จัดทำและพิมพ์ใบวางบิลลูกค้าต่างจังหวัด 5. Scan ใบขนส่งของลูกค้าต่างจังหวัด 6. รับวาง...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
13 . IT Support ประจำสำนักงานใหญ่
1.ให้บริการแก้ไขปัญหา หรือให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น รวมถึงให้บริการตามคำร้องของผู้ใช้งานทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software, Network, Operating Systems ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัด...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
15 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ขาย/ธุรการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- ประสานงานฝ่ายขาย ในเรื่องการทำเอกสารงานขาย ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา จนถึงติดตามการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า - เตรียมประสานงานฝ่ายขาย ในเรื่องการจัดเตรียมใบเสนอราคา การขอต่อรองราคาของลูกค้า เพื่อนำไป...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
3 Position
Salary 10,000 - 13,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (ด้านจ่าย)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารจ่าย เรื่องการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย ก่อนจัดทำเช็ค และระบบ Cash Connect 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจน...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
15 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ -เปิด Invoice ขายใน และ ต่างประเทศ / ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / บัญชีทรัพย์สิน / ภาษี (ภพ.30 , ภงด.3 , 53 , 50 , 51) / กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 2.จัดทำและปิดงบการเงิน งบแส...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary 28,000 บาทขึ้นไป (ตามตกลง)
15 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาและพัฒนาบุคลากร)
1.งานวางแผนอัตรากำลัง และโครงสร้างตำแหน่งงาน 2.งานสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 3.งานฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร 4.งานพัฒนาองค์กร และวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 5.งานวินัย,แรงงานสัมพันธ์ และกิจกรรมสัมพันธ์ภา...

Thaiyarnyon Co., Ltd.
1 Position
15 Jul 19
18 . พนักงานธุรการและประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- จัดการงานธุรการ งานเอกสารทั่วไป - ประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อรับใบสั่งซื้อ และติดตามเอกสารอื่นๆ - รับรายการสั่งซื้อจากลูกค้า สื่อสารกับลูกค้า - ประสานงานเรื่องการวางบิล และเก็บเช๊ค - เวลาทำงาน 0...

บริษัท ส.ไทยสงวนอุปกรณ์การพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,500-15,000 บาท
13 Jul 19
19 . พนักงานต้อนรับลูกค้าโรงแรม
- รับลูกค้าเข้าโรงแรม - อัพเดทห้องว่าง ห้องเต็มผ่านเว็บ agoda booking - ออกใบเสร็จ ทำinvoice ส่งฝ่ายบัญชี

บริษัท ไฟล้ท์ เซ็นเตอร์ แอท วัน จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 15,000
13 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งออกรับสมัครด่วน !
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) 08:00-17:00 (มีโอทีทุกวัน) -ทำเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการส่งออก -ประสานงานกับสายเรือและฝ่ายขนส่ง -ติดตามงานให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับฝ่ายคลังสิน...

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
1 Position
Salary 15,000+
12 Jul 19
  30 Positions      
Sort By 
Disability Jobs