JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  11 Positions      
Sort By 
1 . Programmer
ด้านการพัฒนาและเขียนโปรแกรม - รับทราบความต้องการของผู้ใช้ - วิเคราะห์และกำหนดการเขียนโปรแกรม - เขียนโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ - ตรวจสอบโปรแกรมที่เขียน - ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเบียนโปรแ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Jul 19
2 . พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
- ดูแลและตรวจตราบริเวณภายในและภายนอกบริษัทฯ - ตรวจตราการเข้า - ออก ของบุคคล, รถยนต์บรรทุกส่งของที่เข้ามาภายในบริเวณบริษัทฯ และจัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - สังเกตุพฤติกรรมของพนักงานที่บกพร่องต่อหน้...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary (ตามประสบการณ์)
23 Jul 19
3 . นิติกร
1.ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 2.ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายของบริษัท ทั้งในแง่การเสนอความคิดเห็น แนะนำและ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000.- บาท
23 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิครับสมัครด่วน !
- ออกแบบสื่อสื่งพิมพ์ / ออกแบบสื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) - ออกแบบสำหรับสื่อ online marketing เพื่อลงใน Facebook / website - ตัดต่อ Video - ออกแบบ Art work สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาต่าง...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000-20,000 บาท
23 Jul 19
5 . Product specialist Dental รับสมัครด่วน !
•ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จัดการฝึกอบรมให้กับทีมขาย และลูกค้า ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์สำหรับประกอบการนำเสนอขาย •พัฒนาแผนการตลาดผลิตภัณฑ์และแคมเปญกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000
23 Jul 19
6 . Marketing Online
-ดำเนินการจัดทำการตลาดช่องทางออนไลน์ ในทุก Platform (Facebook, Line@, Google Adwords, Website, Google My Business, Instagram, Youtube) เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภค และ เพิ่มยอดขายในอีกช่...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000
23 Jul 19
7 . Sales Executive เครื่องมือแพทย์ เขตภาคกลาง เขตใต้
1. นำเสนอขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ Blood Bank Accessories, Infusion Set, ID. BRACELETS อื่นๆ 2. ดูแลลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย หาลูกค้าใหม่ 3. จัดทำแผนการขาย, แผนการนำเสนอสินค้า 4. ศ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
23 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการช่าง
1. ประสานงานรับแจ้งซ่อมจากลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย 2. ประสานงานกับพนักงานช่างในการจัดคิวซ่อมและติดตามผลการซ่อม 3. ดูแล ตรวจสอบสต็อกอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อให้มีสินค้าพร้อมใช้อยู่เสมอ 4. ประสานงา...

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ขายเครื่องถ่ายเอกสาร (Sales representative)
- ดูแลลูกค้า และเสนอขายเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท - เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจัดการเอกสารให้กับลูกค้า

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 Position
22 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนช่าง
ให้บริการทางด้านเทคนิคของเครื่องถ่ายเอกสารแก่ช่างเทคนิคและลูกค้า

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 Position
22 Jul 19
11 . Programmerรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งานให้กับหน่วยงานต่างๆของบริษัทให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้ง...

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลงของบริษัทฯ
22 Jul 19
  11 Positions      
Sort By 
Disability Jobs