JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  31 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรออกแบบ/พนักงานเขียนแบบ
ทำการออกแบบและเขียนแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ในระบบพื้น Post Tension และผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Precast

บริษัท โพส แอนด์ พรีคาส จำกัด
3 ตำแหน่ง
20 Jul 19
2 . Business Analyst
วิเคราะห์ภาพธุรกิจ สินค้า ตลาด ราคา และคู่แข่ง วางแผน วาง workflow ให้ operation มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ project business management จัดทำ Research จัดทำ Marketing Plan ตามความต้องการของลูกค้า

TS Corp Group Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
3 . ธุรการ
1. จัดเรียงเอกสร 2. คีย์ข้อมูล 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
4 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
Salary เงินเดือนประจำ, คอมมิชชั่น, เงินรางวัล,โบนัสประจำปี, สัมมนาประจำปี
20 Jul 19
5 . ผู้ตรวจคุณภาพ (Audit)
- จัดระเบียบร้านสาขา ให้อยู่ในมาตรฐานตามที่บริษัทตั้งไว - ควบคุมมาตรฐานสต๊อกสินค้าของแต่ละสาขา ให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบพนักงานให้มีความสามารถในการบริการหน้าร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 Position
Salary 25,000-40,000
20 Jul 19
6 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน/ธุรการ
- เจรจาติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ และงานเอกสาร

บริษัท บิซลอว์ แอนด์ คอลเลคชั่น จำกัด
10 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
19 Jul 19
7 . พนักงานติดตามหนี้ / Collector
• ดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ให้บรรลุตามเป้าหมาย และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย • ให้คำปรึกษา เสนอข้อมูล ทางเลือกที่เหมาะสมให้กับลูกค้าเพื่อการชำระหนี้ • นัดหมายและติดตามสอบถามการชำระหนี้ รวมท...

บริษัท บริหารสินทรัพย์ คอลเลคเชียส จำกัด
5 Position
Salary 10,000 + คอมมิชชั่น
19 Jul 19
8 . พนักงานขับรถแผนกขาย
1. หน้าที่รับผิดชอบหลัก ขับรถพาพนักงานขายไปถึงร้านค้าของลูกค้าในแต่ละร้านตามเส้นทางที่บริษัทกำหนดให้วิ่งงานในแต่ละวัน 2. ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ตรวจเช็คสภาพรถทุกวันก่อนวิ่งงาน...

บริษัท สแควร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
19 Jul 19
9 . PR Sale
ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ดูแลและใส่ใจการให้บริการลูกค้า เปรียบเสมือนคนในครอบครัว มิตรสหาย พร้อมทั้งสร้างความประทับใจสูงสุดในการบริการให้กับลูกค้า รวมทั้งสามารถพัฒนาบุคคลิกภาพ การแต่งกาย ให้ดูดีและเหมาะสม...

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น
19 Jul 19
10 . วิสัญญีแพทย์
1.ประเมินผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัด เพื่อการเตรียมการทำวิสัญญีได้โดยถูกต้องและปลอดภัย 2.พิจารณาผลการตรวจ,ผลการทดสอบและวินิจฉัยความผิดปกติก่อนเตรียมการให้ผู้ป่วยรับการทำวิสัญญี 3.แนะนำผู้ป่วยในเรื่...

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
2 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง
19 Jul 19
11 . ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรับสมัครด่วน !
-ดูแลตารางการประชุม และงานต่างๆ ของผู้บริหารระดับสูง -ประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งภายใน และภายนอกเพื่อให้กระบวนการทำงานผ่านไปได้ด้วยดี -สรุปงานที่ประสานให้ผู้บริหารรับทราบ และบันทึกรายงานการประชุม -สามา...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 Position
Salary รายได้รวม 30,000 บาทขึ้นไป
19 Jul 19
12 . วิศวกรไฟฟ้า-ออกแบบรับสมัครด่วน !
ออกแบบระบบไฟฟ้า-สื่อสาร

บริษัท อินเตอร์ ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
13 . ช่างก่อสร้าง
การซ่อมบำรุงงานอาคาร ,งานก่อสร้างภายในบริษัท

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
14 . หัวหน้างานการเงินอาวุโส
งานการเงินลูกหนี้ ดูแลติดตามเอกสารรับเช็ค/วางบิล เอกสารลูกหนี้

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
15 . ผู้บริหารงานบริการตัวถังและสี(SA รับรถ)รับสมัครด่วน !
ดำเนินการต้อนรับลูกค้าแจ้งซ่อมตัวถังและสี, ส่งมอบ, ติดตามงานซ่อม ประสานงานกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ สามารถอธิบาย รายละเอียด งานซ่อมและมีความรู้ เบื่องต้นในอาการที่มีปัญหา

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
3 อัตรา
Salary 13,000-15,000
18 Jul 19
16 . โปรแกรมเมอร์
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน Web Application และ Website ด้วยภาษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น PHP, HTML, JavaScript, AJAX, CSS, jQuery,Boostap หรืออื่นๆ มีประสบการณ์ในด้านฐานข้อมูล MySQL

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 Position
18 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานก่อสร้าง) รับสมัครด่วน !
1.ธุรการจัดซื้ออุปกรณ์-วัสดุก่อสร้าง 2.ธุรการเบิก-จ่ายค่างวดงานผู้รับเหมา 3.ติดต่อประสานงานกับทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร 4.มีความคล่องตัวและมีความกระตือรือร้นในหน้าที่

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่สโตร์อะไหล่รับสมัครด่วน !
จัดเก็บ,จัดจ่าย ตรวจรับ สโตร์อะไหล่

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,000-15,000
18 Jul 19
19 . โฟร์แมน(ก่อสร้าง)
สำรวจหน้างาน หาสาเหตุ , แนวทางแก้ไขปัญหางานซ่อมสร้าง เขียนแบบ จัดทำเอกสารรายการซ่อม สรุปรายการวัสดุ ควบคุมงานซ่อมสร้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนด จัดทำเอกสารตรวจสอบงาน และเบิกค่างวดให้ผู้รับเหมา

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-22,000 บาท
18 Jul 19
20 . พนักงานขายรถยนต์รับสมัครด่วน !
ที่ปรึกษางานขายแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ TOYOTA สนับสนุนงานขายและปิดการขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน+commission
18 Jul 19
  31 Positions      
Sort By 
Disability Jobs